THE WORLD & THE FUTURE

THẾ GIỚI NGƯỜI & TƯƠNG LAI
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Lâu lâu lại có một Diễn-Đàn Thế Giới
Và lần này, có lẽ vẫn ở <Thụy Sĩ chăng>?
Từ năm 2004, Kinh-Tế Thế-Giới đã khó khăn,
Song có vài Nước phất hơn xưa nhiều lắm..
Ví-dụ Trung-Quốc CS, từ khi ĐH theo TTKT..
Tiến rất nhanh, từ Không-Số, lên Số 2?
Vừa mới đây, Kinh-Tế TQCS lại tiến hơn?
Nghe nói lên Số-1, tính theo Chỉ-Tiêu Xuất-Cảng?
Sản Phẩm Chính, song song, là Dầu Hỏa..
TQCS đã đầu-tư từ khắp 5 Lục-Địa, <nhiều nhất châu Phi>.
Các Sản-Phẩm thường dùng rất hợp Túi Tiền,
Vì Dân Nghèo Thế-Giới vẫn gia-tăng hơn giảm,
Chính vì vậy mà những Món Hàng THCS..
Đã lọt vào TTQT (WTO) quả có thênh thang?
Tuy rằng một đôi khi Chất-Lượng kém rõ-ràng,
Song Buôn-Bán Ba Tầu, xưa nay đều lọt?
Ngày nay Thế Giới vẫn còn Chiến-Tranh Lạnh,
Dạng CT Nóng, sợ có thể bị Diệt-Vong?
Chon nên Thế-Giới Người buộc phải có Diễn-Đàn?
Để Đả Thông những Bất Thường, Khác Biệt?
Chẳng hạng, Đói Nghèo là một phần quan-trọng?
Ô Nhiễm Môi-Sinh thì Bệnh Tật tràn lan?
Chính-Trị căng thẳng chì đưa đến Chiến Tranh?
Cho nên buộc phải Quân-Bình Nhu-Cầu đòi hỏi?
Nhân-Loại, thời-kỳ này, trong 5 Châu 4 Biển..
Cũng đã khôn hơn, nên khó bắt-nạt nhau?
Tôi ôn lại những Hình-Ảnh Dĩ Vãng, thương đau!
Nhiều Nơi Chết, cả Triệu Ngàn thi thể!
Nếu duyệt xét lại Thống-Kê và Con Số?
Trên 50 Triệu Người đã chết khắp 5-Châu!
Vậy các Nhà Hội-Thảo Diễn-Đàn phải tình sao?
Biện Pháp nào, Chiến Lược nào, hữu hiệu?
Nhân-Loại không thể Ép Nhau bằng Bạo Lực?
Một Biển-Đông đang sôi động Cái Lưỡi Bò?
Một Phi Châu, Phân-Hóa Chủng-Tộc, mọi Nhu Cầu?
Một Trung-Đông, Ghét Thù nhau vì Tôn Giáo?
Thế-Kỷ này vẫn còn nhiều Thành-Kiến Xã Hội?
Chúng Ta nhìn qua Dạng Bề Mặt thôi?
Còn Xét thêm, Tâm Lý của Loài Người?
Tham, Sân, Si vẫn là Thói-Đời khó loại?
Một Quốc-Gia phải cần nhiều Tinh Hoa Lãnh-Tụ,
Một Gia Đình cần Gia Chủ trưởng thành,
Một Con Người muốn tiến phải Tu Thân?
Và Thế-Giới Loài-Người cần trồng Tình Nhân Bản?
Trong Tình Yêu Người, nếu Ta không Hòa-Giải?
Chỉ mang theo những Bức Xúc, Hận Thù?
Và Dòng Đời, Ta Xây-Dựng, sẽ Vô-Nghĩa Non-Sông?
Sẽ Cô-Độc, Chuyến Tầu Cuối-Cùng, rời Trái Đất!
Tôi kỳ vọng vào Các Nhà Lãnh Đạo…
Hãy Kiên Trì, Xây Dựng một Tình Yêu..
Tình-Yêu Nhân-Bản như Đức Khổng, như Thánh Ganhdi,
Như các Vị Giáo-Chủ nhân-từ, của nhiều Tôn-Giáo..
Thế-Giới Người vào Tương-Lai, còn Tươi Sáng?
Hay U Buồn, còn tùy thuộc Lòng Người?
Nếu Chúng Ta cùng góp-sức Một Bàn Tay..
Mới hy-vọng, Địa-Cầu an toàn & vĩnh cửu?

Tran Vanson – 1/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.voatiengviet.com/content/dien-dan-kinh-te-the-gioi-thao-luan-ve-kho-khan-cua-mot-the-gioi-dang-thay-doi/1831019.html
http://www.worldfuturecouncil.org/key_global_challenges.html
Trích Đoạn World Future Council.Org: The challenges we face are considerable: from rethinking our relationship with the environment, and the wide-reaching implications this has, to tackling the persistent inequalities and injustices that characterise our relationships with each other. The WFC has identified 24 key issues that it will seek to address. With each campaign the WFC will highlight the connections between these areas, and aim to integrate them into its policy recommendations. The global challenges can be roughly grouped into three categories:
Environment Social Issues Economics and Politics
We present these challenges with a series of questions that are typically brought up in the discourse. Starting from these fundamental considerations we develop our own position that will be presented in our position papers and campaign materials.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: