ARE WE STILL BE IN THE COLD WAR OR POST COLD WAR?

MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI HẬU HAY ĐANG CÒN CT LẠNH?

(Thơ phiếm luận, xã hội)

 

Chưa thấy một Phản Ứng Tích Cực nào?

Của Cộng Đống Thế Giới v/v XHCN Trung-Hoa..

Đang Leo Thang những Hành Vi Quá Khích?

Chưa thấy Phản Ứng nào từ CQ Liên-Hiệp-Quốc?

Xét-Xử Vụ này, dù liên hệ đến Nhân-Quyền?

Nhân-Quyền của một Dân Tộc, một Quốc Gia..

Nó có Dạng mập-mờ, như không rõ nét?

TH XNCH đem Hải-Quân chiếm Hoàng-Sa năm 1974,

VNCH chống lại, đã thua, 74 Chiến Sĩ  tử-thương?

VN-XHCN và TH-XHCN kết-thân Chiến Tuyến Anh Em?

Công-Hàm TT Phạm-Văn-Đồng có  nhượng Hoàng-Sa cho THCS?

Không thấy VNCS phản kháng THCS tích cực?

Và Giải-Phóng xong, Chính Quyền VNCS phớt lờ,

Lòng Ái-Quốc của 74 Hải-Quân Chiến-Sĩ của Miền Nam?

(Họ vẫn mang một Thành-Kiến Văn Hóa kinh niên?)

Cho Dân-Chúng Miền Nam là thành-phần Mỹ Ngụy?

Hay Họ vẫn đang bận tâm trong Thanh-Lọc?

Xếp loại  Dân-Tộc mình thành Hồng khác Chuyên?

Đấy là Ta nói chuyện Nội-Bộ của Việt-Nam..

Vẫn 2 Giới Tuyến Ý-Hệ:  Quốc-Gia & Cộng-Sản (XHCN)?

Những Phân-Tích mập mờ, thiếu Chất Năng Khoa-Học..

Đã khiến<Nến Văn-Hóa Việt> bị thoái hóa, dậm chân?

Cho nên, Vị-Trí Việt-Nam vẫn chỉ là “Con Tốt Biên”,

Trong Lợi-Dụng của 2 Mô Hình Xã Hội?

Mô hình Xã-Hội Tự Do, Nhân-Quyền, Dân Chủ..

Mô hình Xã-Hội Chủ-Nghĩa định-hướng theo TTKT Tây-Phương?

Thật ra, Chất-Lượng XHCN, như đã tan hoang?

Trên Danh-Nghĩa, chỉ là Dạng Tuyên-Truyền ấu trĩ?

Nếu Trình-Độ Công-Dân được phát huy, nhận thức..

Họ nhìn thấy ngay Khiếm-Khuyết của dạng “Chính Trị Độc Tài”?

Cho nên, ngoại-trừ VNCS liên-kết Chính-Trị với ĐCS-TH?

Trên Thực-Tế, Họ đã bị ĐCSTH hoàn-toàn Khống-Chế?

Thế Chính-Trị vẫn lùng bùng theo Kinh Tế?

Lúc Mua Tầu Ngầm, liên kết Đối-Tác Nga?

Lúc CT Sang, du-hành Mỹ, liên-kết Mỹ bôn-ba?

Rồi Thế-Đu Giây, tùm-lum, ôm chầm nhiều Nước?

Phân tích Môi-Trường Biển Đông, Vùng Châu Á,

Tôi quả quyết rằng, <Dạng CT Lạnh> vẫn gia tăng?

Nhưng trong 2 Cực của Thế-Giới hôm nay..

Đang vẽ nên Một < Mâu-Thuẫn của Con Người> trong Kinh Tế?

<Chiến-Tranh Kinh-Tế> như đã phát động vào thời-kỳ <TT R.Nixon Mỹ>?

Và hôm nay, TQCS gần như đang <Ghi Điểm Thắng nhiều nơi>?

Các Nước Đồng-Minh, mối Liên-Kết như thấy rã-rời?

Tôi thấy rõ, Họ mỗi Người mỗi Ý?

Chúng ta có thể Xét Tổng-Quan và Kết-Luận..

CT Lạnh vẫn còn, và CT Nóng <vẫn có thể xẩy ra>?

Nhìn vào những <Sinh Hoạt Quân Sự>, <Trang-Bị Vũ-Khi> của các Quốc-Gia..

Nhân-Loại càng lo, càng thêm nhiều Bối Rối!

 

Tran Vanson  – 1/2014

 

 

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

http://www.voatiengviet.com/content/my-cac-nuoc-a-chau-chi-trich-tq-ve-qui-dinh-moi-o-bien-dong/1827590.html

http://carnegieendowment.org/2013/03/05/china-abnormal-great-power/fo53

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/chin-new-rule-01142014120325.html

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: