THE COUNTRY POSITION & THE CULTURAL WAR POSITION

THẾ NƯỚC & THẾ CHIÊN-TRANH VĂN-HÓA?

(Thơ phiếm luận, xã hội)

 Bao giờ Nước mình không còn Cộng Sản?

Câu hỏi này không riêng Bạn hay Tôi?

Tỷ-Số Toàn Dân trong đó có Bách Phân..

Theo Chế-Độ này, hay Mong Chế Độ nọ?

Điều đó đã tùy theo nhiều Yếu Số..

Trong Quá Trình, tạo Bên Thắng, Bên Thua?

Hiện nay, tuy CN XHCN đã đi sai,

Song Tỷ-Số bao nhiêu đã Theo Cộng Sản?

Cứ tạm gọi Chế-Độ cũng là một Sản-Phẩm?

Và Thị-Trường này Sản Phẩm đó Độc Quyền?

Số Khách Hàng ăn Sản-Phẩm, dẫu Không Ngon,

Song Để Sống, buộc Họ đành Tiêu Thụ?

Nhìn từ Hướng này, hay Góc Độ?

Bạn là gì? Đứng ở Vị Trí nào?

Bạn đang Gieo Mạ, Giống Tốt đến đâu?

Nhưng Đồng Lúa Xấu, đã có Người Canh-Tác..

Bạn có nên Thuyết-Phục Dân Mình canh tác?

Bỏ Giống Xấu đi, trồng Giống Tốt không?

Tuy nhiên, Bạn có đủ Giống Lúa không?

Ngân Khoản cung cấp, Nguồn nào đầy đủ?

Đây là Dạng Đấu Tranh về Ý Hệ?

Phải Cấy Trồng từ Tâm Thức, cấy ra?

Nhóm Tiếp Thị CS, Đầu-Tư quá Tinh Ma?

Giống như, Hiện nay, Sinh hoạt Kinh-Tế THCS?

Nói xa hơn, chính là Chiến Tranh Văn Hóa?

Thưc-Chất sẽ rõ-ràng lúc Mùa Gặt Cuối Kỳ?

Như vậy, Cuộc Đấu-Tranh Ý-Hệ phải Trường Kỳ?

Nếu không nói, giống như Thời Thực-Dân, Phong-Kiến?

Nhân-Loại mất bao nhiêu thời gian? Nhiều Thế-Kỷ..

Mới trưởng-thành, để Lật Đổ, Phong Kiến, Thực-Dân?

Giai Đoạn này Nhân Loại vẫn chưa tin..

Xã-Hội Chủ Nghĩa là Chiếc Phao Bất Lực?

Mặc dù gần đây, trong các cuộc “Giao Lưu Văn Hóa”..

Thế-Giới Cộng Đồng, một số ít Nhận Ra?

Chưa kể, Nhận-Thức kia, chỉ là Giai-Đoạn sơ-khai?

Thời-Gian vẫn là một Nhu-Cầu cần thiết?

Nhìn Địa-Cầu, những Ngày Gần Đây, chuyển-hóa..

Người Ta hy-vọng rằng “Giống Lúa Tốt” sẽ cấy-trồng?

Dạng XHCN và TBCN sẽ Cấp-Tiến không lâu?

Như một HỢP ĐỀ trong Tiến-Trình Ý HỆ?

Tuy nhiên, như Quá-Trình đã mất nhiều Thế-Kỷ?

Dù thế nào, Ta vẫn phải hy-vọng, mong-chờ?

Nhất là những Nhà Lãnh-Đạo Cấp-Tiến, các Quốc-Gia?

 Tran, Vanson – 1/2014

 Nguồn Tham Khảo Cho Bài Viết:

http://www.8406news.com/D_1-2_2-54_4-3117_5-5_6-1_17-1979_14-2_15-2/cong-san-lam-gi-cong-san-so-gi.html

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: