THE HUMANITY IDEOLOGY IN OUR TIME

Ý HỆ NHÂN BẢN TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Định-nghĩa Hiện Trạng (Status Quo) tức là Hiện Trạng?
Khi ta vào một Hoang-Địa, tức Vô-Chủ rồi?
Khi ta vào một Cấm-Địa, tức Có Người?
Vậy Hoàng Trường-Sa có phải là Hoang Địa?
Trong Lịch Sử ngày xưa, nhiều Gia Tộc..
Đã rất giầu, nhưng không thể nói <Tất Cả của Ta>?
Bây giờ Ta thử phân định Biên-Giới Trung-Hoa?
Đất Nước Trung-Hoa chiếm Bách-Phân nào trong Lục-Địa?
Xưa đời Tần Thủy Hoàng tóm thu Lục-Quốc,
Cho đến đời Thanh, Diện-Tích Đất-Nước thế nào?
Nhưng Gia-Tộc Nhà Thanh có phải Gốc Tầu?
Gia-Tộc nào của Trung-Hoa mới là Dòng Chính-Thống?
Ta cứ Lý-Luận nhiều, nhưng quên Tình Nhân-Bản?
Bố Mẹ ăn nhiều, sẽ chiếm hết <Phần Con>?
Thân Thể gầy còm, Ốm Yếu, ho hen!
Thế Hệ Trẻ một ngày nào, hủy diệt?
Nếu chỉ nhắm vào Nhu Cầu, trong Nhân-Thế..
Ta để Lòng Tham, chế ngự hết Tha-Nhân?
Những Thời nào, nhiều Cuộc-Chiến đã xẩy ra?
Ta hối tiếc, vô tình, không Tình Nhân-Bản?
Tình Nhân-Bản là Biết Nhường Cơm Sẻ Áo?
Người Bạn ơi, chính đó là Dạng Thăng-Hoa?
Lòng Nhân Bản biết thương Kẻ Không Nhà?
Người Quân Tử không Cướp Công Kẻ Khác?
Không bôn ba để kiêu hùng, khoác lác?
Và càng không Vô Cớ Chiếm của Người?
Lẽ Sống bao la trong khắp Đất Trời..
Ta chỉ hơn nhau, một Độ Trình Văn-Hóa?
Tôi chê trách Lịch-Sử Tây Phương, thời Đế-Quốc!
Và chê-trách thêm cả Lịch-Sử của Đông Phương!
Lý-do: Nền Văn-Minh Nhân Bản sớm điêu tàn!
Từ những Bậc Thầy, tinh hoa như Khổng-Tử?
Tại sao không Định-Tâm và cùng nhau Suy-Nghĩ?
Nếu Ta coi Nhân-Loại như một Gia Đình?
Nhưng Quốc Gia Nghèo Đói, có Công Bằng?
Ta còn xứng, để Đứng Trong Trời Đất?
Ta hãy cùng nhau, Dẹp Lòng Tham Đế-Quốc!
Ta hãy nghe Lời-Khuyên của các Sứ-Giả Khôn-Ngoan!
Từ những Thánh-Thư mà các Tôn-Giáo khuyên can..
Để Nhân Loại bước vào Thời-Kỳ Yêu Nhân-Bản?
Được không, các Đại Cường, Siêu-Cường Kinh Tế?
Và Quyền Năng, mong Thượng-Đế biểu đồng tình?
Tôi còn nhớ Lời Trăn-Trối, của Mục-Sư <Martin Luther King>..
Tứ-Hải Là Nhà, Là Anh-Em trong Gia-Đình Nhân-Loại?
Đức Khổng dậy Ý-Niệm tinh-hoa này từ Vạn-Đại?
Tránh cho Loài Người những Hoàn-Cảnh thương đau?
Mức Chênh-Lệch bi-thương, vì Tham Vọng Giầu Nghèo..
Là Hiện-Tượng Chiến-Tranh, Giết Nhau Không Súng Đạn?
Bạn có biết Cạnh-Tranh thêm nhiều, từng Tất-Đất..
Một Ngày Nào, chính Xác Bạn, Ai chôn?
Xin hãy Phản-Tỉnh và Nhường Nhịn Anh Em..
Vì Tứ Hải, đều là Giai Huynh Đệ?

Tran, Vanson – 1/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.voatiengviet.com/content/hai-chien-hoang-sa-nong-tren-dien-dan-o-dai-hoc-harvard/1828248.html
http://www.voatiengviet.com/content/hoang-sa-co-vai-tro-the-nao-voi-an-ninh-viet-nam-va-khu-vuc/1827466.html
https://www.vocabulary.com/dictionary/status%20quo
The status quo is the current state of things. If you are rich and admired, then you’re probably not interested in disrupting the status quo.
Status quo is Latin for existing state. When we talk about the status quo,, however, we often mean it in a slightly bad way. When people want to maintain the status quo, they are often resistant to progress. If you run for mayor of your town and come in to office with all sorts of new ideas, watch out! People may resent you for disrupting the status quo.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: