OVERSEA VIETNAMESE CULTURAL ARTS QUALITY & QUANTITY?

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VĂN NGHỆ THỜI ĐẠI CHÚNG TA

(Thơ phiếm luận, xã hội)

 

Có lẽ Chất Lượng chuyển hoán theo Hoàn-Cảnh?

Dù cho Sản-Phẩm nào, ví dụ, Văn-Nghệ Việt-Nam..

Ở Hải-Ngoại, nổi danh có PBN lẫn ASIA..

Hai Lập-Trường & hai Hướng Đi rõ rệt?

PBN dạo này đã hướng theo Hòa Giải?

Còn Asia vẫn cương-quyết Chống Cộng, kêu-gọi Nhân-Quyền?

Mới đây, hai Hiện-Tượng nổi bật trong Môi-Trường..

Một là <cụ Phạm Duy & cụ Nguyễn Cao Kỳ> về Quê Hương nằm xuống!

Lẽ dĩ-nhiên lập-trường Người Già là Về-Nguồn: Tổ-Quốc?

Lúc còn Trẻ thì Họ hăng-hái Chống Quân-Thù?

Song cũng tùy theo, còn có những Lý-Do..

Như Quyền-Lợi và Nhu-Cầu Con Người, Kinh Tế?

PBN lúc này, đã hướng vào Giao-Lưu Văn-Hóa?

Quốc Nội tha hổ mà Quảng-Cáo trong PBN?

Còn Asia thì chưa thấy Hiện Tượng này..

Song Nghệ-Sĩ cũng đã giao-lưu, nhiều thay đổi?

Chất-Lượng Văn Nghệ của PBN dần như loãng?

Chất-Lượng Văn Nghệ của Asia vẫn Một Chiều?

Môi Trường Sống ở Hải Ngoại Chúng Ta..

Nếu phân tích, thật ra, không Cơ Sở?

Lý-do chinh là, đa-số Người Việt Di-Cư, Tỵ-Nạn..

Vào quốc-tịch Mỹ rồi, nhận Mỹ là Quê-Hương2?

Có thể nói, Đối-Trọng chinh của Họ, <ko phải là Việt Nam>?

Mà là Cuộc-Sống & Môi-Trường Việc Làm hiện-tại?

Họ đã Thích-Ứng Hóa vào Môi-Trường Văn-Hóa mới..

Đa Chủng-Tộc & Đa Văn-Hóa, Tả Pí Lù?

Nếu phân-tích MT Văn-Hóa Mỹ, cũng khó khăn?

Song phải nói, Họ hồi-hương, gần như Du-Khách?

Một Số Ít, coi Quê Hương, là Tình-Tự?

Nhất là, nay Môi-Trường đã nhuộm Đỏ, <nặng hơn xưa>?

Hiện-đại, môi-trường Văn-Hóa, Bên Thắng, của Việt Nam..

Có thể nói,  Dạng Món Ăn vô-cùng đặc-biệt?

Như vào Cái Quán, Họ chuyên-môn Bán < Món Cà-Ri CS>?

Dù rằng <Ban Quản-Trị Quán> đã hướng TTKT Tự Do..

<Ăn mà Chê>, Bạn có thể bị kiện Ở Tù?

<Ăn mà Chống Đối>, đòi tiền, Bạn có thể Xô Khám?

Tuy vậy, có rất nhiều Người Về <Thăm Viếng>?

Vì Người Thân, Cha-Mẹ nghèo đói, lẫn Họ-Hàng…

Lòng Nhân-Đạo của Họ, nay đã phong-phú hơn?

Hầu như Trên Mạng, Họ chê hơn, <là Khen Chốn Cũ>?

Nếu Bạn về, tìm hiểu thêm, quan-sát kỹ..

Sự thật nhìn ra, Chốn-Cũ chẳng thấy Nhân-Quyền?

Còn Tự-Do, tùy theo, Màng-Lưới liên-kết, Nhóm Lợi-Quyền..

Tự-Do hơi giống như Bỏ Tiền mua Sản-Phẩm?

Ở lại, gặp, nhìn,  xem xong Cảnh Xưa, Người Cũ..

Cũng vì Nhu-Cầu vì Cơm-Áo, rất khó cạnh-tranh!

Dân-Số càng tăng, và Độc Đảng lại tung-hoành..

Tự-Do phải tự hiểu và theo chiều <Chính-Quyền chi phối>?

Còn nếu phân tích Chất Lượng nền Văn-Hóa?

Lý-Tưởng Đại-Đồng, Họ như đã bỏ từ lâu?

Ngày nay, thành phần Lãnh-Đạo Gộc, các Đại-Gia..

Không Tỷ-Phú thì cũng rất nhiều Triệu Phú?

Tôi đã tinh bằng tiền Đô-La Mỹ đấy..

Còn VNĐ, Họ là những Multi Billionairs rồi? (Siêu Tỷ Phú)

Chất-Lượng VH, nhìn rõ nhất, là dạng <Lưỡng Thể trong Quốc Gia>

Ngoài, Khu Phố mặt tiền, ôi thôi, < rất nhiều Cao-Ốc đẹp!>,

Còn Bên Trong, là những Xóm Nghèo Văn-Hóa!

Ngõ-Ngách chịt chằng, Nhà Ổ Chuột quanh co..

Nơi ở của các Nhóm Di-Dân Nghèo,< Tứ Xứ, khắp 3 Miền>,

Đã tụ lại, về đây Kiếm Cơm, Tìm-Việc!

Môi-trường Xã Hội hôm nay vô cùng phức-tạp!

Nạn Giao-Thông hàng năm, Số Chết rất cao!

Chưa kể, Nạn Cướp-Bóc, của Bọn Lưu-Manh!

Gây Tội-Ác mà Công-An không sao dẹp hết?

Chưa kể, LL Công-An, Kiêu binh dùng Luật-Pháp!

Dân lờ-mờ, có thể bị Họ đánh tơi-bời?

Nếu không tin, Bạn hãy hỏi <Cụ Lê Hiền Đức> ngay!

Xem Xã-Hội Chủ-Nghĩa đã hoàn-thành gì cho Dân-Tộc?

Ngoài các Tệ-Nạn, Tham-Nhũng rất là trầm trọng?

Còn các Tiện-Nghi, Tiện-Ích, An-Sinh Xã-Hội.. thì sao?

Ban hay su dung xem qua nhg Tien Ich nao?

Bạn nên hỏi các Cơ Quan LHQ, hay Vô Vị Lợi,

Mức Tiến Hóa và luôn cả phần Chất Lượng..

Tôi về, thương Quê-Hương, duy-nhất là Tình Người!

Co le do la Hy Vong cua Nen Van Hoa thoi?

Nếu không bị Nhóm Tân Cường-Hào Ác Bá?

Tôi vẫn hy-vọng tương-lai, Văn-Hóa Quê-Hương mình tiến-hóa..

Để Giây Phút về, Gặp Gỡ những Người Thân..

Họ không còn bị bức-xúc, khiếu-kiện mất Đất Đai..

Mức Lạc-Phúc Vật-Chất & Tình-Thần thêm phấn khởi!

 

Vanson – 1/2014

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: