THE IDEOLOGY OF FREEDOM

[Trích Nguồn Tin:  LI FENGZHI – một cựu gián điệp Trung Cộng trốn lại Hoa Kỳ – phát biểu làm mọi người xúc động: “Tôi thú nhận đã tìm cách hack vào hệ thống của Hoa Kỳ, nhưng một ngày kia tôi thấy mình không thể tiếp tục là khí cụ của một chế độ tàn nhẫn như vậy. Và tôi quyết định ở lại mảnh đất tự do nầy, hy vọng tìm được cách mạng tự do đến cho dân tộc tôi.”]

 

Nguồn Tin làm tôi xúc động, viết nên Bài Thơ sau:

 

Ý THỨC HỆ TỰ DO?

 

Không thể như bị giam cầm,

Li Fengzhi đã tự thoát thân vượt ngàn?

Ý hệ Dân Chủ sáng ngời..

Tuy vậy không hẳn mọi người nhận ra?

Chiếc Lồng Chim CS Trung Hoa..

Đang giam cả tỷ Người Dân trong này?

Bên trong một Lực Lượng Người,

Chưa đầy 10 triệu ép Người Bình Dân..

Kỳ Thị Chủng Tộc lầm than..

Ép Nhân Quyền cả Tộc Dân của mình?

Chưa kể Tây Tạng, Tân Cương..

Họ mong Độc Lập, Nhân Quyền Tự Do?

Ý Hệ Dân Chủ, Tự Do..

Đang lan tràn khắp Tâm Tư Con Người..

Không bao lâu, nghĩa Tình Người,

Sẽ mang Thông Cảm cho Người Dân thôi?

Li Fengzhi hiện tượng Khung Trời..

Tự Do, Dân Chủ cho Người Trung Hoa..

Ước mong Làn Gió thổi qua..

Mang vào Lục Địa nền Văn Hóa Người?

Hiện nay, Lục Địa tơi bời..

Sống trong Áp Bức của Người Độc Tôn!

Họ bạo động, cướp Chính Quyền?

Mượn Danh Cách Mạng, Chuyên Quyền, Kiêu Căng?

Nhân Quyền là của Người Dân?

Không phải của một Đoàn Quân Chính Quyền?

Người Dân Lục Địa ngỡ ngang?

Nhận ra Chất Lượng hoang tàn gần thôi?

Nền Văn Hóa Truyền Thống Trung-Hoa..

Đã ươm Nhân Bản muôn Nhà, từ xưa?

Theo tôi, Nền Văn Hóa bị ung thư..

Không lâu sẽ khỏi, thoát ra, Phục Hồi?

Dầu sao, cũng hướng Tình Người?

Tự Do, Dân Chủ sáng ngời Gặp Nhau?

Cầu cho Trung Quốc tươi mầu..

Cánh Đồng Nhân Bản không lâu Đổi Mầu?

Người Dân Trung Quốc gặp nhau…

Nụ Cười Hy Vọng, tươi mầu Thân Thương!

Tình Người vươn dậy Mọi Đường…

Tộc Dân Trung Quốc, Người Người yêu nhau!

 

Vanson – 1/2014

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: