WACHING THE CHINA NUCLEAR WEAPON AND CHEMICAL ONE

VÕ CỖNG MA GIÁO VS VÕ CÔNG NGUYÊN TỬ

(Thơ phiềm luận, xã hội)

 

Xưa Thời Xuân-Thu Chiến-Quốc, Con Người dùng Ngựa,

Đoàn Kỵ-Binh trang-bị các Vũ-Khí Kiếm, Thương, Cung,

Sau này, trên Chiến-Địa, thấy các Chiến Xa,

Có Giáo-Mác móc vào bánh xe song mã..

Có những chiến-sĩ trên Chiến-Xa, dùng Cung-Tên bắn,,

Và cả Cỗ-Xe, hàng trăm mũi cung tên…

Mỗi phát bắn ra, hàng <vạn mũi tên bịt sắt> xuyên qua..

Áo Giáp Sắt chưa hẳn là Áo-Giáp tốt?

Đời Cổ-Loa Thành, có tin Thần Kim-Quy giúp,

Vua An Dương Vương đã chiến-thắng Quân Tầu?

Sau này Vua Triệu sai Trọng-Thủy, tên <Gián-Điệp Tầu>,

Xâm-nhập Cổ-Loa Thành, giả yêu Mỵ-Nương công chúa?

Đến khi Hắn biết Nỏ-Thần chỉ là Công-Thức,

Hắn học xong, và bỏ trở về Tầu,

Ít-lâu sau Triệu Quân tấn-công Nước Việt mình,

Thần Nỏ mang ra, cũng thua vì <Quân Tầu biết>?

Do đó mà vua An-Dương Vương mất nước,

Mỵ-Nương vô-tình bị phản-giản, của Người Yêu,

Ngày nay, TQCS đang cố học một Chiêu,

Võ Công Ma Giáo song song Nguyên Tử,

Có-lẽ TQCS không thể kịp-thời so với Mỹ?

Đã nghĩ ra loại Võ-Khí Ma Giáo này?

Đó là Võ-Khí Sinh-Học, sử-dụng Chất-Độc hại người?

Đang len lỏi vào mọi Thị-Trường qua Thực-Phầm,

Hoặc xâm-nhập vào các loại Hàng Tiêu-Thụ,

Từ Thức-Ăn, Thức Uống, Thuốc Uống, bôi xoa..

Hóa-chất độc đều có thể thâm-nhập rất tình-vi..

Làm phương hại Con Người bằng Bệnh Tật..

Các Nước Tây Phương, thật thà Giao-Lưu Văn-Hóa,

Có lẽ rất cởi-mở thời-kỳ  TT Richard Nixon?

Một khi Trung-Cộng đã Đủ Cánh, Đủ Lông?

Chính là lúc Chúng chơi Trò Phản Trắc?

Tại sao Tham-Vọng của Trung Hoa Cộng Sản,

Lại tồi tàn, thiếu Đạo Đức, Nhân Tâm?

Vì muốn hơn và khi được, lại <muốn trội hơn>?

Muốn Bá-Chủ và triệt tiêu nhiều Đồng Loại?

Đã có nhiều những Vấn-Thư đang kể tội..

THCS đang độc hại Thế-Giới bằng Hóa-Học Võ-Công..

Xin CĐ Thế-Giới hãy Cảnh-Tỉnh, và Bảo Nhau..

Để tránh được một Loại Võ-Công Ma Giáo!

Mang lại An Bình cho Con-Người & Đời-Sống..

Của Thế Kỷ này,mà Văn-Hóa Con Người ..

Như đang trầm trọng Xuống Cấp, quá Suy Đồi!

 

Tran, Vanson

1/2014

NGUỒN THAM KHẢO LIÊN HỆ:

The Coming Wars & Death By China – Prof. Peter Navarro & Greg Autry

Pearson Prntice Hall Publisher – 5/2011

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: