THE GLOBALIZATIONING TREE

CÂY TOÀN CẦU HÓA

(Một loài cây trai lý-tưởng khó trồng)

                                          (Thơ phiếm luận, kinh tế, xã hội)

 

Cây có tên là cây Toàn Cầu Hóa..

Giống chế pha từ Thiện Ý hợp thành,

Loại Cây này trồng đúng, Quả rất nhiều!

Bất cứ Nhà nào cũng hài-lòng, không khiếu-nại,

Có một điểm, phải hiểu khi tham dự,

Để khi Trồng, Nó nẩy nở tự nhiên,

Có một Thiện-Ý quyết định như trên,

Là không Ích-Kỷ hay Tham Lam quá đáng,

Tạm hình dung trong Khu Vườn Nhân Loại..

Nếu mọi Gia Đình Chủng-Tộc quyết nghe theo,

Đồng lòng Chọn và Cấy Giống Cây này,

Khi mùa Gặt, chắc chắn, mang Thịnh Vượng,

Ví dụ ở Nhật, khi cuối mùa, Họ gặt,

“Để lại Ngoài Đồng” một góc nhỏ cho Sinh Vật ăn,

Họ trân trọng Bảo-Vệ, Gìn Giữ Môi Sinh,

Không Ô Nhiễm và không Gây Hủy Hoại,

Cây Toàn Cầu Hóa ươm Lòng Nhân Bản,

Có nghĩa là Mình Tương-Trợ mọi Đồng Bào,

Phải Quân Bình Quyền Lợi cả Khu Vườn…

Bất kể không-gian nào, và thời gian nữa..

Cây sẽ Xóa Đói, Giảm-Nghèo gần như tự-động..

Và Nhà Nhà, Chủng Tộc rất yên vui!

GDP của mỗi Nước không quá Chênh-Lệch nhau,

Họ Quản Trị bằng cách Cùng Phân Phối,

Nguyên Tắc Chính là Không Nên Tồn Trữ,

Để quá nhiều Tài-Sản, Vốn Liếng không dùng,

Mà phải đem Tiền Của Vốn Liếng vun trồng,

Để tạo ra Nhiều Hơn hầu Quân-Bình Lợi-Tức..

Mỗi Quốc-Gia, tùy theo Mùa Màng, sản xuất..

Trong Cộng-Đồng cần một Ban Phối-Trí Tham Mưu,

Các Sinh Hoạt Kinh Tế và Giao Lưu,

Nhằm Chủ Đích Quân-Bình Cộng Đồng Lạc Phúc,

Đó là Ý-hệ của Cây TOÀN CẦU HÓA,

 

Vanson Tran – 12/2013 (Revised)

 

NGUỒN THAM KHẢO:

www.ted.com/conversations/6863/what_alternatives_are_there_to.html

http://issuu.com/margritkennedy/docs/bue_eng_interest

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: