HOW CAN WE COMPROMISE CULTURAL DIFFERENT IDEOLOGIES?

HÒA GIẢI TINH ANH EM TRIỀU TIÊN & TRUNG QUỐC & VIỆT NAM

(Thơ phiềm luận, xã hội)

 

Có khá nhiều Phân-Tích của các Nhà Xã-Hội-Học,

Đều cho rằng <Hòa Giải Tính> là một <Dạng Tâm Lý> khó-khăn?

Như Tình Vợ-Chồng khi đổ vỡ dẫu ăn-năn,

Thì cũng muộn, Dòng Đời trôi vô vọng?

Cũng có Trường-Hợp, Họ cảm thông Nối Lại,

Theo tôi thì, rất ít, Tình lỡ-tan rồi?

Nhưng không ai quả quyết được Tình-Người,

Lúc Nối Kết thì Yêu Thương gắn bó!

Lúc Chia-Ly, dầu tiếc nuối, cũng lỡ làng?

Nhà thi-sĩ nổi danh, Thế-Lữ đã một lần..

Viết vài dòng thơ để đời cho Tình-Lỡ..

Khi đôi tâm hồn biết rằng là tan-vỡ?

Như “Anh đi đường anh, tôi đường tôi,

Vì, Tình nghĩa đôi ta có thế thôi!”

Khi tâm-lý Người Đời, cũng đành rạn vỡ..

Tùy theo Ý Thức & Lập-Trường Chính Trị,

Quan-niệm Nhân Sinh và cả Tôn-giáo Siêu Hình..

Những Dị-Biệt thông thường, do Mâu-Thuẫn hình thành?

Nhà Triết-Học nói, Ta vong-thân trong Văn Hóa..

Vong-thân chinh,Ta bị đẩy vào dòng Vong-Hóa..

Và xa hơn, Vong-Thân trong cả Tình Yêu..

Tuy cùng là ruột thịt, Anh Chị Em,

Họ vẫn giết nhau, khi Lập-Trường khác biệt!

VNCS nói,  Giải-Phóng Miền Nam diệt-tiêu Ngụy, Mỹ?

Sau Chiến-Tranh Họ bắt tay Mỹ, tiếp-đón Việt-kiều?

Song, <Chất Lượng Văn Hóa>, trong Tâm Lý, đã đổi mầu?

Ta khó thể hòa-đồng thành một mầu Duy-Nhất?

Người Việt Quốc Nội tự mang vào Thành-Kiến,

Nay nhận ra <Sự Quá Đáng> trong Văn-Hóa hòa đồng?

Lịch-sử Văn-Hóa đã & đang pha-trộn của Địa-Cầu..

Cho Ta thấy, phải coi chừng, Thành Kiến?

Anh Em Triều-Tiên vẫn khơi thêm nhiều Dị-Biệt?

Mặc dù cùng một Chủng-Tộc truyền-thống Korea?

Nói về Trung-Quốc CS, nền Chính-Trị hôm nay,

Càng phức-tạp, vì quá nhiều Lập-Trường Chính Kiến?

Nếu CQ Trung-Quốc CS rời dạng Độc-Quyền Toàn-Trị,

Xã-Hội Dân-Sự này sẽ bùng nổ nhiều <Dạng Chiến Tranh>?

Kể cả một Lục-Địa, 1.3 tỷ dân, <VNCS và Bắc Triều-Tiên>,

Lập tức sẽ có rất nhiều <Lập Trường xuống đường>  Phản-Kháng..

Khi ta áp-đặt dạng Độc-Tài cho một <Nền Văn Hóa>,

Thông thường cần,  nhiều Thế-Kỷ, mới khả-thể Canh-Tân?

Nhớ xưa kia, dạng <Quân Chủ Phong Kiến> đã nhiều năm?

Thể-chế Dân-Chủ, Nhân-Quyền mới phát-sinh đầu TK 19?

Tôi bao-gồm nhiều Quốc-Gia Vùng Nam & Đông-Nam-Á..

Phải mất nhiều năm, <Nền Văn-Hóa Họ> mới thật-sự trưởng-thành?

Cho nên, xin Quý Độc-Giả kiên-nhẫn, hãy bình-tâm!

 

Tran, Vanson – 1/2014

 

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

 

Experts’ Analyses – Why The Taiwan Issue Is So Dangerous  – PBS

  1. 1.    ‘We Don’t Survive’: Glenn Beck Breaks Down Possible Ramifications 

http://www.theblaze.com/…/we-dont-survive-glenn-beck-breaks-down-possible-r&#8230;

  1. 2.    Avoiding USChina Military Rivalry | China, What’s Next? | The 

thediplomat.com/whats-next-china/avoiding-uschina-military-rivalry/

  1. 3.    If Taiwan Declares Independence and China Reacts With Force, On 

http://www.cfr.org/asia-and…/iftaiwanchinaus-lean…chinataiwan/p3628

  1. 4.    What If There Was a Cold War Between the U.S. and China? | TIME 

world.time.com/…/what-ifthere-was-a-cold-warbetween-the-u-s-and-ch

  1. 5.    Why the U.S. shouldn’t abandon Taiwan – Global Public Square 

globalpublicsquare.blogs.cnn.com/…/why-the-u-s-shouldnt-abandon-tai

  1. 6.    Wargaming A U.S.China War – Kotaku

kotaku.com/5939729/wargaming-a-us+chinawar

http://www.dailymail.co.uk/debate/article…/Will-World-War-III-U-S-China.html

  1. 7.    Why giving up Taiwan will not help us with China – Foreign and 

http://www.aei.org/…/why-giving-up-taiwanwill-not-help-us-with-china/

9.  Instability in China?‎

10. Experts’ Analyses – Why The Taiwan Issue Is So Dangerous  – PBS

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/china/experts/taiwan.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: