RECALLING STEVE JOBS AND HIS PENDING SUPER PROJECTS

HOÀI NIỆM VỀ STEVE JOBS & NHỮNG CÔNG TRÌNH DANG DỞ

(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

 Gần đây,  một Kiến Trúc, gọi là Apple Spaceship.

<Phi Thuyền Bộ Chỉ Huy Của Đại Công Ty Apple>

Được Lãnh-Đạo thành-phố Cupertino, CA đã vinh-danh chấp-thuận,

Diện-tích rộng gần 3 triệu square feet, <quá vĩ đại của 1 Công Trình>?

Đây thật-sự, nơi Làm-Việc của Steve Jobs < Bộ Chỉ-Huy>?

Trên 30,000 ngàn Chuyên-Viên, Ngành Computer & Kỹ-Thuật Số (Digital System)?

Kiến Trúc  thật giống một Phi-Thuyền y hệt,

Quan-sát sâu-xa, cảm-phục Bộ Óc Steve Jobs <Cùng cả Đại Công Ty>!

Nét Sáng-Tạo tuyệt vời, chỉ 4-5 thập-niên thôi,

Rất nhiều Sản-Phẩm, của Tập-Đoàn Apple trong Thế-Kỷ!

Quý Bạn từ-từ xem trong Phần Tham-Khảo..

Để nhìn rõ những Nét Chính của <Steve Jobs & Apple..>,

Dù hôm nay, Hoài-Niệm, < Steve Jobs>, Bộ Óc Siêu-Nhân!

Tôi nhận thấy Hoa-Kỳ,  đã mất-mát Tài-Năng Sáng-Tạo?

Những Công-Trình, đã & đang,  phát-huy trong  nhiều Lãnh-Vực,

Cống-Hiến cho Toàn Nhân Loại, ở Địa Cầu..

Song tôi tự hỏi, Việc Xóa-Đói Giảm Nghèo?

Sao không thể được Bộ Óc Người minh-mẫn?

Còn nữa, Nền Văn-Minh Nhân-Văn trên Trái Đất,

Nhằm Chủ Đích gì? trên những Đoạn Hành-Trình?

Để rồi Con Người phải Cách-Mạng, Phản Đề?

Mà Phần Hợp Đề gần như Mất Hút?

Tôi cảm phục Tài Năng của ông Steve Jobs,

Kể từ khi nhiều Siêu Sản-Phẩm, như IPhone..

Song hình như Ông không Hướng Định <Ý-Nghĩa Cuộc Nhân-Sinh>?

Vào Từ Thiện, vào Quân Bình Lạc Phúc?

Sức Sáng-Tạo của Ông sau ngày Lâm Bệnh..

Tàn lụi dần, Đà Tiến-Hóa, hứa-hẹn của APPLE?

Ngày Nay, Đại Công Ty Hàn Quốc Samsung..

Xem ra đang Bước Lên Đài Danh Vọng?

Thế Giới Người căng đi sâu vào Mạng Ảo?

Càng Mơ Hồ, dù Siêu Sản-Phẩm rất phát-huy?

Ví-dụ như TQCS đang bước lên Thế Siêu-Cường..

Và đe dọa Toàn-Cầu vì tham Vai-Trò  Bá-Chủ?

 Vanson – 12/2013

 NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Campus

http://inventors.about.com/od/ijstartinventors/p/Steve-Jobs.htm

https://www.google.com/search?q=apple+spaceship+headquarters&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=treqUqKwF6KTyQHN_4HYAw&ved=0CC4QsAQ&biw=1024&bih=731

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: