HOW CAN WE COMPROMISE AN HUMAN LOVE?

HÒA GIẢI MỘT TÌNH YÊU NHÂN THẾ
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Cho đến bao giờ Tình Thân Việt Mỹ?
Thù Xưa quên hẳn, cởi mở, giải hòa?
Sự Cố không ngờ, Nghịch Cảnh phong ba?
Và Cuộc Sống Vô Tư không còn nữa?
Nền Văn-Hóa Việt, Người Bàng Quan không thấy?
Kẻ Bên Trong, ngàn Bức Xúc trùng trùng..
Nét Văn-Hóa đầy Vết Cắt của Suy Tư?
Khó Hòa-Giải giữa Anh Em nhà Họ Việt?
Tuy Người Mỹ cố muồn quên đi Sự-Cố..
Mượn Ngoại Giao như Thông Cảm Tình Đời?
Song Đầu-Óc Dân Việt khó xóa Vết-Thương mau?
Vì người Lãnh-Đạo hôm nay, đầy ức chế?
Dạng Văn-Hóa cũng dị-biệt nhau nhiều Năm Tháng,
Gia vị Tinh-Thần đã pha-trộn mầu sắc Tâm Tư,
Gần Thế-Kỷ, uốn đời-sống, vào một dạng Tri-Hành..
Đã kết đọng thành Nỗi-Niềm riêng, ngàn Dị-Biệt?
Có thể một Thiểu-Số, nhất là Giai-Tầng Lãnh-Đạo?
Vẫn Đam Mê, Chất-Lượng VH Cách-Mạng trong đầu?
Và gieo Hệ-Lụy, dù dạng Kinh-Tế đổi mầu?
Vết-Thương Cũ, các Lãnh-Đạo, còn đau nhoi nhói?
Vì Hoàn Cảnh ấy, Họ tạo nên Hệ-Lụy?
Và dây-dưa nhiều Thế-Hệ Văn-Hóa hôm nay?
Có đôi lúc Lương-Tâm Họ muốn đổi thay?
Song Nền Vẽ, Văn-Hóa Việt, khá nhiều Khắc-Khoải?
Giống Nhà Nghệ-Sĩ vẽ Bức Tranh Đời bế-tắc,
Khó thoát ra để cảm-nhận nét Tinh-Hoa?
Rồi Hệ-Lụy tiêu-diệt dần Tình Cao-Thượng chan hòa..
Ngòi Vẽ trên Nền-Tranh, loáng đầy Máu Đỏ?

Vanson – 12/2013

NGUỒN XÚC TÁC CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/12/131212_kerry_human_rights_congress_petition.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: