DO YOU EXPECT HUMAN SOCIAL MODAL A SYNTHESIS?

MÔ HÌNH XÃ HỘI NGƯỜI SẼ CÓ MỘT GIAI ĐOẠN HỢP ĐỀ?

(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

 

Nếu triết-gia Kant nói, có Tiền- Đề, sẽ có Phản-Đề?

Có Phản-Đề đương nhiên, lai sẽ có Hợp-Đề?

Còn Hợp-Đề, sao nhỉ, có trở-thành Tiền-Đề tiếp?

Có một điểm mà chinh tôi không hiểu..

Giai đoạn XHCN Định Hướng Kinh-Tế Thị-Trường?

Có phải là giai-đoạn đầu của Hợp Đề?

Mà chúng ta đang thấy nhiều Nháo Loạn?

Ở Dạng Môi-Trường ĐH này, Tự-Do & Cộng-Sản..

Đang Trộn-Pha nhau và Ta cảm-nhận thấy gì?

Nhiều nhà Xã-Hội-Học mô-phỏng Thuyết Marx chi ly..

Bên Trời-Tây, từ thời Lenin, Staline, Stroky, tiếp-diễn..

Sang Trời-Đông, Mao-T-Đông và mấy Đàn-Em ông nữa..

Các Triết-Gia, bộ óc sáng-tạo rất nhiều Mầu?

Nào thuyết Dân-Chủ, Xã Hội, Tư-Bản, Tự-Do, Nhân-Quyền..

Rồi Tân Dân-Chủ, Bảo-Thủ, Tân Bảo-Thủ, Hiện-Thực, Tinh-Thần, Vật-Chất..

Gia-Vị nhào-nháo của hàng trăm Thuyết Duy Trí-Tuệ,

Chúng Biến Mầu rồi Kết-Hợp lại Nhiều Mầu?

Đã và đang trinh-làng khá nhiều Dạng, Tên?

Ngôn-ngữ Tây-Phương, nói chung,  có một Tiếp-Vĩ Ngữ..

Thường biến ở cuối Từ, nó thành-hình Lý-Thuyết?

Chính là ISM, dùng mô-tả nhiều Triết-Thuyết, Giáo-Tôn?

Ví dụ như Capitalism, Communism, Socialism, Democraticism, Liberalism..

Rồi Existentialism, Sexualism, Matreialism, vv.. nhiều lắm?

Mỗi khi Môi-Trường Xã-Hội thích-nghi  vào Dòng Sống,

Lại nẩy ra tiếp-vĩ-ngữ ISM, ví-dụ như:  Terrorism,

Thuyết Khủng-Bố (Terrorism)  là Thuyết quỷ quái gì?

Bạn biết không? Giờ quay sang Miền Châu-Á..

Bạn sẽ  lại thấy biết bao-nhiêu là Huyền-Bí?

Giải-thích, Thuyết-trinh, về Thượng-Đế, Thần Thánh, Con Người..

Ông Thầy Tướng-Số, rất nổ, như Bác Trần-Dần?

Và nhiều nữa, những Tiên-Tri Gia thời đại?

Bạn biết không?  Mới đây TG Mỹ Fukuyama Francis?

Ông ta viết cuốn sách rất nổi là, <The End of History & the Last Man>,

Chuyển-ngữ là < Người Cuối-Cùng của Giai-Đoạn Cuối-Cùng Lịch-Sử>,

Tất các Triết-Gia, Họ đều muốn triết-lý < Dạng Nhân Sinh>?

Trong tất cả các Tri-Hành theo Thời-Kỳ Tiến-Hóa?

Đã vậy, ngoài Chính-Trị, còn Liên-Hệ nhiều Tôn-Giáo?

Và Vấn-Đề càng phức tạp, Tả Pí Lù?

Cho nên, xin Độc-Giả đọc Phiếm-Luận cho vui..

Từ Tiền-Đề, sang Phản-Đề, rồi Hợp-Đề nhé!

Nó tương-tự như trong một  cuộc Vợ-Chồng cãi-vã?

Giận Nhau, Ghét Nhau, sau đó, lại Giải-Hòa?

Dạng Cãi-Vã,  chinh là dạng Tiền-Đề, Phản-Đề, Hợp-Đề?

Cần chi-tiết? mời Bạn vào xem Nguồn Tham-Khảo!

 

Tran, Vanson – 12/2013

 

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

http://en.wikipedia.org/wiki/The_End_of_History_and_the_Last_Man

http://en.wikipedia.org/wiki/Thesis,_antithesis,_synthesis

www.wsu.edu/~brians/hum_303/manifesto.html

www.ted.com/conversations/1890/do_we_need_money_at_all_ca.html

www.ted.com/conversations/59/a_world_without_religion_how.html

www.see.org/garcia/e-ct-4.htm

www.academia.edu/2910120/The_Future_of_Technological_Civilization

 

 

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: