DO YOU REALLY RESPECT OUR VIETNAMESE HUMAN RIGHTS, MY FRIENDS?

VN-XHCN, CÁC BẠN CÓ CẢI THIỆN NHÂN QUYỀN KHÔNG?
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Bạn đừng tưởng, Bạn có Quyền Đánh Con-Cái?
Và cả ngay Bạn đánh Vợ trong Nhà?
Hỏi Ngược Lại, Vợ Con Bạn, có <Quyền Đánh Bạn không>?
Đấy, Câu Hỏi ấy, cũng là <Câu Trả Lời > đó!
Hình như có một Liên-Hệ giữa Niềm Tôn-Trọng?
Giữa Con Người, trong Xã-Hội, với Con Người?
Và khi Thế-Giới có một Bản Quốc-Tế Nhân-Quyền,
Thì Nhân-Quyền Con Người được thêm phần sáng-tỏ?
Xã-Hội VN, suốt thời 1000 năm bị đô-hộ,
Và 100 năm bị lệ-thuộc bởi Đế-Quốc Thực-Dân..
Nền Văn-Hóa của Chúng Ta giống như <Vừa Khỏi Bệnh>?
Ta bước chân xuống giường, Chân Chưa Vững?
Vẫn bàng hoàng, Chưa Tỉnh, Bệnh Nhân Quyền?
Có nghĩa là, Vẫn Chưa Nhận-Thức được rõ-ràng?
Quyền Cha Mẹ thế nào Cùng Con Cái?
Còn nữa, đối với Toàn Cộng-Đồng và Thế-Giới..
Lãnh-Vực Nhân Quyền, Xanh Trắng Đỏ, thế nào?
Bạn có Quyền Khinh Thị Người Thượng không?
Hay Khinh Thị Người Dân Còn Nghèo Khổ?
Bạn ăn mặc sang trọng, Complex, Cà Vát..
Đi Xe Hơi, Nhà Ở, có cả OSIN..
Bạn có thường nghĩ rằng Giai-Cấp Lao-Động, Công-Nhân,
Là Thua-Kém Bạn, hay thường là Ít Học?
Rồi từ đó, Bạn Kỳ-Thị nhiều Chủng Tộc,
Kỳ Thị từng Giai-Cấp Xã-Hội, trong Môi Sinh?
Có rất nhiều vị Tiến-Sĩ đã Thành Danh,
Vẫn chưa biết Hành-Sử Nhân-Quyền thế nào nữa?
Bạn tin không? Nói với MAFIA Công Lý?
Bọn Cướp Ngày, Khủng Bố, giết Loài Người?
Giống như Môi Trường Sống ở Trung Đông..
Thỉnh thoảng, Chúng Giết Người, như Giết Chuột?
Làm sao Con Người nơi đây Tìm Công-Lý?
Một Vòm Trời <Bị Áp Lực> của Bọn Khủng-Bố hoành-hành?
Bạn còn nhớ Câu-Chuyện Sinh-Viên Mohamed Bouazizi không?
Ở Tunisia, đã Tự-Thiêu vì Miếng Cơm áp-bức?
Bạn còn nhớ Hai Bà, trầm mình <Dòng Sông Hát>?
Phản Đối Bọn Tầu-Ô, giết Thi-Sách Chồng mình?
Chg-Ta còn nhớ 13 Nhà Cách-Mạng lên <Đoạn Đầu Đài>?
Nguyễn Thái Học, Người Anh-Hùng Quốc Dân Đảng?
Bạn cũng đã cảm nhận, Cách Mạng <Mùa Thu Tháng Tám>?
Mục Đích Nhân Quyền, chính vì Đích Nhân-Quyền?
Bạn không thể quên, không thể không <Tôn Trọng Nhân Quyền?>
Mà Áp Bức Dân-Tộc Mình trong Môi-Trường Xã-Hội?
Dù là, Các Bạn Thắng, Vâng, Bên Thắng-Cuộc!
Song Các Bạn, <Phải Làm Gì>, để Dân-Tộc được TỰ-DO?
Các Bạn ơi! xin ghi-nhớ, <Đất Việt> không to?
Song Tình Đất Việt phải Tinh-Hoa & Cao-Thượng?

Tran, Vanson – 12/2013

NGUỒN THAM KHẢO XÚC TÁC CHO BÀI VIẾT
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Human_Rights_Council
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf
http://nhanquyenvietnam.org/
http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/01/201115101926215588.html
http://www.anhbasam.net/‎
http://www.voatiengviet.com/…vietnam…cai-thien-nhan-qu…‎
http://www.voatiengviet.com/…nhan-quyen-viet-nam-cai-thi…‎
http://www.voatiengviet.com/…vietnam…nhan-quyen/18072&#8230;
http://www.voatiengviet.com/…vietnam…nhan-quyen…hay-…‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: