HAVE HUMAN BEINGS WISER OT MORE OBEYED THAN BEFORE?

DÂN CHÚNG TOÀN CẦU KHÔN HAY NGOAN HƠN TRƯỚC?
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Dân Chúng Thái-Lan hôm nay biểu tình nữa?
Còn Dân-Chúng Ukraine đang trốn chạy LL Chính-Quyền?
Dân Chúng Syria và 3-4 Nước Trung Đông,
Thì đang xôn-xao, chưa biết <Theo Phe Nào> cho đúng?
Một Thế Giới của Lợi Quyền xáo động?
Khiến cho nhiều Giai-Tầng Nhân-Loại phải Khổ Đau?
Một Địa Vị Cơm Áo, Của Cải Giầu..
Ai cũng muốn và không cần Lương-Tâm nữa?
Chính trong một Môi Trường Văn Hóa hoang- loạn..
Vì Lòng Người không được “Trồng Đúng” phải không?
Cho Nên từ những Cuộc Giai-Cấp Đấu Tranh..
Cho đến nay cũng đã gần Thế Kỷ?
Mà Mô-Hình Xã-Hội nhiều QG còn xáo trộn?
Và Tình Người, Tiêu Chuẩn vẫn Lạc Đường?
Nhiều Quốc Gia có Chân Trong Ghế Nhân-Quyền?
Vẫn Áp Bức Dân Mình, còn Hành Hạ?
Địa-Cầu đã bao lần Cách-Mạng Mềm hay Nóng?
Song Tình Người, Mức Lợi-Tức vẫn thiếu Công-Bình?
Tại Mỹ, Nhóm Nhà Nghèo, tỷ-lệ tăng nhanh?
Còn Nhiều Nước, Dân Chúng Nghèo, Chết Đói!
Ngay Nam-Phi, sau khi TT Nelson Mandela chết,
Tỷ-Số Dân Nghèo vẫn thê thảm như thường?
Chưa kể Dân Tây Tạng, Miến-Điện, Tân Cương..
Và nhiều Nước Dân-Chúng còn Thiên-Tai, Bão Lụt?
Nhưng, Mô-Hình Xã-Hội, Hố Giầu Nghèo cách biệt?
Lâu lâu, may ra , Chính-Quyền mới rủ Lòng-Thương?
Ngày Nay, Lãnh Đạo <Kinh Bang Tế Thế> chỉ nhắm Tiền?
Và Quyền Lợi, củng-cố Lực-Quyền cho bền vững?
Vì vậy, dù có sang một Trang <Thiên Niên Kỷ> mới..
Chúng Ta đừng buồn vì Kiếp-Số mình nghèo?
Chờ Tiến-Hóa một ngày, Nhân-Loại có Lương Tâm,
Thế-Kỷ tới, Tiến-Trình Giảm Nghèo, Xóa Đói?
Dân-Chúng vẫn Biểu Tình, phải tìm ra, Nguyên-Lý?
Làm sao đây? Mức Lạc-Phúc có quân bình?
Thành Phần Lãnh-Đạo quên Mục-Đích XH hôm nay?
Xin sửa soạn chờ Xuống Đường trong Quần-Chúng?
Ngày Tháng vẫn trôi theo Lòng Tham Nhân-Thế?
Và phải chăng Nhân Loại đã đủ khôn?
Xin đừng bó buộc & chèn ép Người Dân?
Kiếp Trâu-Ngựa đã qua rồi, Thành Phần Lãnh-Đạo?
Tôn Trọng Nhân-Quyền và Quân Bình Lạc Phúc..
Chiều Hướng này Nhân Loại vẫn Chờ Mong!

Tran, Vanson – 12/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/sing-leader-call-f-restraint-after-riot-12092013134709.html
http://www.voatiengviet.com/content/canh-sat-ukraina-bo-rap-cac-tru-so-cua-phe-doi-lap/1806964.html
http://www.voatiengviet.com/content/ba-yingluck-muon-lam-thu-tuong-tam-quyen-cho-toi-khi-bau-cu/1807315.html

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: