WHAT WILL SOCIALIST-VIETNAM BE IN NEAR FUTURE?

MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI VN-XHCN SẼ THẾ NÀO TRONG TƯƠNG LAI?
(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)

Hiện Nay, các Ca-Sĩ Hải-Ngoại và Quốc-Nội,
Họ lãng-quên khía cạnh Chính-Trị ở Quê Nhà?
Họ giao-lưu và thỉnh thoảng gặp khó khăn,
Nếu Lập Trường Chống Cộng găng rõ nét?
Hình-như một số Ca-Sĩ, như ns Trúc-Hồ, Việt Dũng..
Hoặc mc Thùy-Dương, Nam Lộc, ns Lê Anh Bằng,
Có thể Họ không được hồi-hương dễ dàng?
Tôi không rõ ms Paris-By-Nite, Nguyễn Ngọc Ngạn?
Cũng nghe, nhiều Cựu Quân-Nhân VNCH bị khó-dễ..
Không được về, như Cụ Bùi-Tín bên Paris?
Bạn thử nhìn Cánh Đồng VHVN hôm nay..
Là Dạng gì? Xin cho tôi biết nhé?
Vài ngày nay, nghe Tin từ trong Nước,
Đã có nhiều Đảng-Viên CS bỏ Đảng rồi?
Bạn đoán MT Đất-Nước Việt sẽ thế nào?
Chiếu-Khán Visa Chúng Ta là Việt-Nam hay Mỹ?
Thế còn các Đồng-Bào Ta, nhất là Bên Úc?
Bên Nớ xem ra rất đông-đảo Cờ Vàng?
Hôm Qua khi VN-XHCN được nhận Ghế Nhân-Quyền,
Lập tức Việt-Kiều Úc-Châu biểu tình rầm rộ?
Còn thử đoán, Thế Chính Trị của VN-XHCN?
Vẫn Độc Tôn, không Đối Thủ chắc rồi?
Bởi vì CT Trương-Tấn-Sang vừa Ký xong <NĐT Hiến Pháp?
Vũ Như-Cẫn tức là Vẫn Như-Cũ phải hôn?
Để xem, MT/VH-XHCH đang bị Bắt-Nạt bởi Bắc-Phương..
Sẽ Ngả Vào Ai? Anh Hùng, hay Quân-Tử?
Nào 5-6 Liên-Minh gần đây, như gắn bó?
Vừa Ấn, Nga, Âu, Úc, Mỹ, Nhật, ASEAN?
Hy vọng rằng Tài Lãnh-Đạo, ĐCS-XHCN Việt Nam..
Biết Vận Dụng Tài Nguyên và Nhân Lực?
Xem ra gần đây Tài Năng càng Bí Lối?
Theo tôi thì có lẽ Dạng Tẩu-Hỏa Nhập-Ma?
Như Võ Công, tập quá, Sinh-Lực tiêu hao?
Các Sư-Phụ đành phải <Chọn Chưởng Môn>, làm Di Chúc?
Thách-Đố quan trọng chính là quá nhiều Sư-Phụ?
Biểu-Diễn Võ Học Sư-Phụ nào cũng gặp Khó-Khăn?
Tẩu-Hỏa Nhập Ma xem chừng hơi khó thoát?

Tran, Vanson – 12/2013

NGUỒN CẢM TÁC:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/reaction-to-the-quitting-vcp-gm-12072013110910.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Sphere_of_influence
http://www.history.ac.uk/ihr/Focus/cold/articles/suri.html
http://www.nytimes.com/2013/11/28/opinion/chinas-limited-influence.html?_r=0

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: