IS OUR HUMAN EDUCATION MATERIALISTIC OR INTELLECTUAL?

NỀN GIÁO DỤC VẬT CHẤT HAY TINH THẦN?
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Chúng Ta thường săn tìm Nền Giáo-Dục Cao?
Để sau này Dòng Họ được nở mày?
Mà Đỉnh Cao là gì, Ta không hỏi?
Khi học xong bằng Đại Học Havard Mỹ,
Là Vào Đời, có Chỗ Đứng yên tâm?
Có nghĩa là, Lương Đảm Bảo loại cao,
Và Đời Sống, sẽ ung dung Vật Chất,
Tôi tự hỏi Lối Giáo-Dục ngày nay hiện-đại?
Loại Giáo-Dục gì? Tài Lãnh-Đạo hay Thương Buôn?
Và còn Phẩm Chất Nhân-Bản, dậy dỗ không?
Vẫn chưa định rõ được, Cuộc Đời <Vinh hay Nhục>?
Nhà Giáo Dục hoặc Nhà Xã Hội Học..
Đang hình thành một Mẫu Sống thế nào?
Nhưng mỗi khi tôi sưu-tập Môn-Học Thành Nhân,
Rất khó kiếm Đại Học nào quảng cáo?
Phải chăng Giáo-Dục ngày nay vào Vô Đạo?
Chỉ Huấn-Luyện Người trèo lên Đỉnh Vàng Son?
Mà quên đi cả Tình Nghĩa Nước Non?
Tình Nhân Loại, Đạo Người, Tình Nhân Bản?
Bạn biết Đại-Học nào trên Địa-Cầu không nhỉ?
Dậy Con Người phải Tôn Trọng Con Người?
Tôi nhớ xưa, Thầy Khổng Tử trồng Người..
Ngài có một câu nhập tâm, không sai trái?
Cho đến hôm nay, đi gần 5 châu lục,
Tôi để ý tìm, dù rất nhiều <Dinh-Thự Xa Hoa>,
Câu nói, “Kỷ Sở Bất Dục, Vật Thi Ư Nhân”
Vẫn chưa thấy Đại Học nào khai giảng?
Môn Lãnh Đạo Quốc-Gia vẫn còn mới mẻ?
Hay đã Dậy Sai, Chệch Hướng Địa Cầu?
Cho nên thấy toàn những Chuyện Đấm-Đá nhau?
Và Lý Của Kẻ Mạnh bao giờ cũng đúng?
Đất Nước Tôi, Tôi thuộc Bên Thua Cuộc!
Đáng buồn không, đành nhận Kiếp Lưu Vong?
Một Ngày Nào, tôi Nộp Đơn Khiếu-Kiện lên..
Ngài THƯỢNG ĐẾ, lúc Văn Phòng Ngài mở?

Tran, Vanson – 12/2013

NGUỒN CẢM HỨNG CHO BÀI VIẾT:
http://www.exed.hbs.edu/programs/pld/Pages/default.aspx
http://www.changemag.org/Archives/…/2011/May…/first-in-the-world-full.htm…‎
http://www.csmonitor.com/…educated-countries-in-the-world/United-…‎
http://www.publicagenda.org/pages/index.php?qid=17‎
http://www.muh.ru/content/niipo/090723_nauchp_karpenko_02.doc‎
http://www.highereducation.org/reports/responsibility/responsibility3.shtml‎
http://www.ed.gov/news/speeches/coming-crossroads-higher-education‎
http://www.mass.edu/visionproject/documents/WithinOurSightsLo-Res.pdf‎
http://www.huffingtonpost.com/…/best-education-in-the-wor_n_2199795.html‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: