CONSIDERING THE CHAMP POSITION OF SUPER USA AND VIETNAMESE COMMUNIST PARTY?

THẾ BÁ CHỦ CỦA ĐẢNG CSVN & SIÊU CƯỜNG HOA KỲ
(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)

Nhàn rỗi, tôi nghĩ đến Thế Bá Chủ,
Tự nhiên Mình lại liên hệ đến Hoa-Kỳ..
Thế Bá-Chủ Mỹ sau TCII đã hình thành,
Tương tự, Thế Bá-Chủ sau Saigon Giải Phóng?
Cho nên Nhà Báo trong nước, Ô. Huy-Đức,
Phóng ra ngay, “Bên Thắng Cuộc”, giật gân?
Đúng vậy, khi mà Hội-Đủ Điều-Kiện Nhân Văn,
Ngôi Bá-Chủ sẽ đương nhiên là phải Tới?
ĐCSVN, XHCN đã hoàn toàn Không Đối Thủ?
Như vài Nhân-Vật đàm-tiếu Truyện Non-Nước hôm nay?
Nhưng có một điều, Luật Nhân-Quả Đổi Thay?
Không biết cả Hoa-Kỳ và Việt-Nam Cộng Sản,
Có nghĩ tới không, cho vài Thập-Niên tới?
Như tại Hoa Kỳ, Thế Bá-Chủ thấy lung-lay?
Như tại Việt-Nam, Thế Chống Đối rất gay?
Khá nhiều Cụ Đảng Viên, ly khai Đảng?
Đảng tốt? Tội gì không Ngồi yên vị?
Có thấy nguy, nên mới Phản Kháng chăng?
Thế Bá-Chủ Hoa-Kỳ nay gặp bác CS Trung-Hoa?
Cũng hóc búa, không hẳn Ngồi Yên Vị?
Sóng Đời mà, sẽ Dựa Theo Chất Lượng?
Hàng-Hóa nào dù Chính-Trị vẫn có thể <Thiếu Người Mua>?
Là vì Phẩm-Chất xấu, hoặc Giá quá cao?
Nên Thị-Trường sẽ đương nhiên nhiều Thanh Lọc?
Theo tôi nghĩ, có một Mức Bình-Quân Chất-Lượng?
Nếu duy-trì tạm đủ, Hàng sẽ sống dài?
MQB mà giảm sút, Hãng phải coi chừng?
Có thể mất Thị-Trường, có khi Phá Sản?
Detroit vừa phá sản, một Thành Phố Mỹ?
Thật không gì Vững Chắc với Thời Gian?
Và Thử-Thách còn nhiều, Quý Bạn rất thân..
Xin phản tỉnh xem MQB của Nền Văn-Hóa?
Tôi luôn cầu chúc MQB cho nhiều Nền Văn Hóa..
Để Nhân-Sinh thoải mái, không bị Ép Dồn?
Và Tình-Người thoải mái, không bị Đói Nghèo..
Và Nhân-Loại luôn luôn có MQB trong Đời-Sống?

Vanson – 12/2013
NGUỒN THAM KHẢO XÚC TÁC CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/12/131203_duong_trung_quoc_iv_transcription.shtml
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/is-vn-comm-no-rival-12082013053208.html
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/04/130426_vn_dissidents_party.shtml
http://chuacuuthenews.wordpress.com/2013/12/06/phai-co-mot-thai-do-manh-me-dut-khoat-voi-dang-csvn/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: