VIETNAM ECONOMY WOULD BE NATURALLY BETTER

KINH TẾ VN SẼ SÁNG TƯƠI MÀ?
(Thơ Phiếm Luận, Kinh Tế, Xã Hội)

Tôi lại đồng-ý với TT Nguyễn Tấn Dũng,
Ông có Cái Nhìn quả rất Lạc Quan?
Đúng vậy, Mình phải tin tưởng ở Tương-Lai?
Và Xây-Dựng dần dần cho Giống Nòi Lạc-Việt?
Tôi đồng ý, Có Khá Nhiều Khuyết Điểm..
Nhưng dù sao, Sự Việc cũng đã rồi?
Nước Việt mình, mất mát cũng đã nhiều?
Công-Bằng Xã Hội vẫn cần Thời Gian tiếp?
Nghe tin, Biển Trường-Sa, Mỏ Dầu phong phú?
Và Lòng Người cũng đang Mở từng Trang?
Có nghĩa là Nước Việt sắp sang Trang?
Như Cậu Bé mở từng Trang nắn nót?
Lớp Tuổi Già sẽ dần dần mai một?
Còn lại gì? Thế Hệ Trẻ mai sau..
Chúng Ta cùng Đầu-Tư cho Con Cháu Mai-Sau,
Sẽ thoải-mái khi Giã Từ Chuyến Tầu Chót?
Xưa các Cụ nói, Dĩ Hòa Vi Quý?
Và Lòng Người khởi sắc Tự Chúng Ta?
Ta hãy đem Nhân Nghĩa dụng Nhân Hòa?
Nước Việt sẽ có Một Ngày Đổi Mới?
Những Khiếm Khuyết như Cá Nhân tôi thấy…
Rất nhiều năm Mình khó thắng được Mình?
Huống Chi Thiên Hạ Thời Đại bất minh?
Cần Tiến Hóa nhập Dòng Đời cải thiện?
Tôi Ước Ao, Việt-Nam đào sâu Phản Tỉnh..
Từ giai tầng Trí-Tuệ đến Đại-Chúng đồng bào…
Vì Miếng Cơm Manh Áo, hãy Xóa-Đói Giảm-Nghèo..
Để Dân-Tộc nhìn thấy nhau, Cười Rơi Lệ!
Bạn cùng Tôi, hãy Lên Đường vào Ý?
Tri và Hành sẽ tích cực Thăng Hoa?
Vài Thế Hệ sau, Non Nước hoan ca!
Tình Dân Tộc Lạc Hồng càng Tiến Bộ!
Hãy Đóng Góp và cùng nhau Chia Sẻ..
Để Cuộc-Sống Con Người được bớt Đói Nghèo..
Và Dòng Đời Người Việt bớt Khổ Đau?
Được không Bạn, Hỡi Những Lòng Ái Quốc?

Tran, Vanson – 12/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/selfie-w-vn-per-capita-income-1960-dollars-nn-12062013080717.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: