THE MARKET ECONOMY AND THE COMMAND ECONOMY

MÔ HÌNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG & KINH TẾ CHỈ HUY
(KTTT& KTCH) – (Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Sinh-Viên A, điểm kém, cáu-kỉnh hỏi Sinh-Viên B,
KTTT và KTCH khác nhau, tại-sao là Một?
Cậu trả-lời mà quên Giáo-Sư đã giảng bài?
Vẫn là Một, tuy hai Dạng khác-biệt nhau,
Vì nói chung, Chúng vẫn là Kinh Tế?
Nói như Cậu, Tớ càng thêm phát tức!
Dạng Chỉ Huy là Ông Bố mình rồi?
Minh làm Kinh-Tế theo Ông Bố định thôi?
Nhưng Dạng KTTT, phải được Tự-Do chứ?
Tớ hỏi Cậu, VN-XHCN định hướng theo TTKT,
Nghĩa chính là gì, Cậu nói thử xem?
Tớ vừa bảo, đó chỉ là một Danh-Từ ,
Thực Chất quan trọng vẫn là Chinh Trị,
Cậu hỏi xem, Bố hay Mẹ Bạn, <Tay Hòm Chìa Khóa>?
Nếu là Bả, thì Chính-Trị thuộc Phụ-Nữ rồi?
Ngược lại, Chính Trị thuộc Ông Bố thôi?
Nếu Ông móc túi đưa Tờ Chi-Thu ấn-định?
Thế tại sao Lão Giáo-Sư nói như quả-quyết?
Hai Dạng Kinh-Tế mà nói như Một thôi?
Có lẽ mỗi Gia Đình, đều có <Dạng KT khác nhau>?
Hay chuyển hoán, lúc Thế Này, Thế Khác?
Nước Việt mình chính vì đang theo XHCN,
Lẽ đương nhiên Dạng Chất phải Chỉ-Huy rồi?
Nhưng Sinh Hoạt KTTT phức tạp rối bời?
Cho nên, Nó xẩy ra nhiều Chuyển Hoán?
Đảng cho Tư-Hữu, nên Đảng Viên tham nhũng?
Thay vì ngồi chờ-đợi Sinh-Hoạt TTKT múa may..
Có thể là Khả-Năng Chính-Trị đã hơi gay?
Nên khó kiểm-soát Vinashine, hay VinaLine vỡ nợ?
Ngay ở Mỹ, ko hẳn hoàn-toàn là TTKT?
Có Bàn-Tay Ông Chính-Phủ ra Mức-Thuế mỗi kỳ?
Chỉ có một điểm Lõi-Cốt của Vấn Đề?
Là Chính Trị dạng Độc Tôn, theo XHCN?
Nói như vậy, Dạng Độc Tôn XHCN,
Đang bị Dân-Chúng phê-bình và đòi-hỏi Đổi Thay?
Cậu nói đúng, Tớ tin chắc Kỳ này..
Cậu điểm A, hoặc A+dương là có thể?

Vanson – 12/2013
Nguồn Tham Khảo:
http://www.infoplease.com/cig/economics/getting-organized-command-market-mixed-economies.html#ixzz2mgh3RMbK
http://www.youtube.com/watch?v=SsJPvwmviQI
http://en.wikipedia.org/wiki/Capitalism
http://www.wisegeek.com/what-is-the-difference-between-a-market-economy

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: