THE LOVE OF OUR HUMAN BROTHERS IN 4 OCEANS

TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ

(Đoản Tùy Bút, phiếm luận, xã hội)

I Have A Dream mà mục sư Martin Luther King Jr.đọc trong Phong Trào Nhân Quyền ngày 28 tháng 8 năm 1963, cách đây 4 thập niên, đã đề cập đến một Khát Vọng Nhân Quyền. Cho đến nay, vị tân TT Barack Obama, người đầu tiên da mầu, được Quần Chúng Hoa Kỳ bầu những 2 Nhiệm Kỳ để ông có thể phát huy Sáng Kiến cho Bộ Óc Hợp Chủng Quốc chúng ta, những Thuyền Nhân Vượt Đại Dương sớm nhất, là Người Di Dân từ Nguyên Thủy từ thời kỳ The Pilgrims, trên 3-4 chiếc Mayflowers, cho đến nay, đã ba Thế Kỷ rồi. Và ở Hiện Đại, Hoa Kỳ vẫn còn Một Hố Giầu Nghèo Bất Bình Đẳng đáng quy trách chung trong Nhiệm Vụ Ái Quốc của Chúng Ta.

Đó vẫn là một Dạng Khiếm Khuyết của Mô Hình Xã Hội Dân Chủ, Tự Do & TT Nhân Quyền, đang cần Tất Cả Công Dân Hoa Kỳ Chúng Ta có nhiệm vụ Phản Tình và Điều Chỉnh lại Quyền Lợi, nhất là Mức Lạc Phúc Cơ Bản cho Tất Cả Giai Tầng Con Người Xã Hội hôm nay? Tôi đồng ý với TT B. Obama trong Suy Tư này của Ông và Tôi cũng khát khao Xã Hội Hoa Kỳ sẽ làm một Gương Sáng cho Toàn Cầu, một khi Chúng Ta muốn Tâm Hồn chúng ta được thoải mái, chất đầy Lòng Vinh Dự và Quả Càm cho CĐ Thế Giới. Vâng, câu Tứ Hải Giai Huynh Đệ, Tình Nhân Loại trong 4 Bể đều là Anh Em cả? Như vậy, Chúng Ta phải cần có một Phong Trào Khích Lệ Lương Tâm & Trách Nhiệm hầu Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo, tạo Mức Quân Bình cho Lạc Phúc Con Người càng sớm càng tốt, một Dự Án Xã Hội phải có Ảnh Hưởng và Chất Lượng, không thể Bôi Bác và Chỉ Có Tính Chất Tuyên Truyền, Quảng Cáo, không đủ Phẩm Chất Xây Dựng nền Hòa Bình và Ấm No của Nhân Loại.

Thiếu những Đức Tính Nhân Bản và nhất là phải coi nhau như Tứ Hải Giai Huynh Đệ này, Chúng Ta sẽ đánh mất Niềm Vinh Dự và vô hình trung lại để những khát vọng như Tôi Có Một Giấc Mơ/I Have A Dream của vị MS lòng tràn đầy Chất Lượng Nhân Bản của 4 Thập Niên trước. Thế Hệ Trẻ Hợp Chủng Quốc hãy Lên Đường! Thế Hệ Trẻ Hoa Kỳ hãy Lên Đường! Hãy Lên Đường! Hãy Xây Dựng Lý Tưởng Nhân Bản & Nhân Quyền!

Tôi Hưởng Ứng Ý-Hệ Của TT B. Obama.

Tran, Vanson – 12/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT

http://www.voatiengviet.com/content/tong-thong-obama-bat-binh-dang-kinh-te-dang-gay-thiet-hai-cho-tuong-lai-nuoc-my/1803821.html http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm‎ http://www.archives.gov/press/exhibits/dream-speech.pdf‎ https://www.google.com/search?q=martin+luther+king+jr+speech&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=JOOgUvvuNMaXqQHDt4CwDg&ved=0CDcQsAQ&biw=1024&bih=731&dpr=1.25

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: