CONGRATULATIONS SIR LE HIEU ĐANG HAS RECOVERED FROM COMMUNIST CANCER

MỪNG CỤ LÊ HIẾU ĐẰNG
ĐÃ THOÁT KHỎI BỆNH UNG THƯ VĂN HÓA CS (UTVHCS)
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Tuần lễ trước, cháu viết về Bệnh UTVHCS,
Tuần lễ này, cháu mừng Cụ đã phục hồi!
Cháu phục Cụ quyết tâm từ-bỏ Nó, <dù 40 năm rồi>,
Đây mới là một Gương Sáng cho Phản-Tỉnh!
Cháu cũng nghĩ Làm Con-Người vì Cơm-Áo,
Mang trong Tâm, một Lý Tưởng thật cao..
Song nhiều năm, MT Xã-Hội, lại đảo điên?
Không thực sự Thăng Hoa như cháu tưởng,
Một Mô Hình XHCS cuối cùng là Tư-Bản?
Các Đại-Gia còn Le-Lói hơn các Vị Toàn-Quyền?
Nhìn quanh phố, đầy dẫy những Xóm Nghèo?
Xã Hội Việt, càng ngày càng Lưỡng Thể?
Nó không khác gì hơn Ngày Xưa Đế-Quốc?
Nhóm Dân Nghèo chuyên lựa chọn Việc Cu-Li?
Và bây giờ, Lao-Động cam-khổ, có khác chi?
Nhiều năm, vẫn Trông Ngóng, ngày Thành-Công Cách-Mạng?
Môi Trường XHCN đã tốn bao Thân Xác?
Đoạt Mục-Tiêu, vẫn khó thoát Sự Giầu Sang?
Vạn Cạnh Tranh, trong Giai Cấp Toàn Dân?
Bị Xàng Đãi tạo những Nhà Tư-Sản mới?
Cháu phục Cụ Hiếu Đằng, song tự hỏi?
Xã-Hội Việt mình, thập-niên tới, sẽ Về Đâu?
Và Tiêu-Chí Xã-Hội mình có những Chuẩn-Đích nào?
Cháu vẫn muốn được Ngày Về Quê-Hương hạnh-phúc?
Hòa-Giải chưa xong, Anh Em hai Nhà Quốc-Cộng?
Vẫn Hận Thù, Cở Đỏ chống Cờ Vàng?
Một Xã-Hội đã phân tán bởi Bệnh VHCSUT?
Làm sao để Chữa Lành Toàn Dân-Tộc?
Cụ có Phương-Cách nào không hầu tiếp diễn?
Kêu Gọi Dân Mình Phản-Tỉnh giống Cụ không?
Chứ còn như Hiện-Đại, Hiến-Pháp vẫn Đứng Im?
Sao có Không-Khí vào Căn Nhà Mang Bệnh?

Tran, Vanson – 12/2013

NGUỒN THAM KHẢO CẢM TÁC CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/12/131205_lehieudang_left_communist_party.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: