BUSINESS OF DOLLARS AND GOLD

Buôn Vàng, Buôn Đồng Đôn
(Thơ Phiếm Luận, Kinh Tế, Xã Hội)

Việt-Nam có Nghề Làm-Giầu bằng Buôn-Dollars không nhỉ?
Hai Khối trong Thị-Trường là Chính-Phủ và Doanh-Nhân?
Cũng thường chia thành 2, trong Nhóm Doanh Nhân,
Thực-tế, Ta tóm-tắt có 3 Nhóm Kinh-Tài chính? <CQ, DN-GCQ, và DN-KGCQ>
KTA/CQ, KTB/GCQ và KTC-KGCQ, suy theo Logo Chữ..
Nhóm KTA/CQ quyết lo cho Toàn Dân, <Phần To nhất>?
Nhóm KTB/GCQ kiếm Doanh Lợi nhờ Gắn Chính-Quyền,
Nhóm KTC/KGCQ kiếm Doanh-Lợi khó-khăn nhưng rất giỏi,
Lợi-Tức Quốc-Gia tính bằng GDP hàng năm chẳng-hạn,
Đóng-Góp vào do 3 Nhóm KTA, KTB, KTC?
Ta ví-dụ bằng cách Chia Tỷ-Lệ tay Ba?
KTA chiếm 50%, KTB 30% và KTC 20%,
Trong đó, Tổng Doanh-Lợi bao-gồm trong toàn Khối,
Như vậy, năm nào GDP tăng, thì thoải-mái,
Năm nào GDP xuống, Đời Sống khó khăn?
Lợi-Tức của 3 Nhóm, chia các Lãnh-Đạo xong,
Phần Còn Lại, đương-nhiên chia cho Khối <Công Nhân & Quần Chúng>?
Lẽ dĩ-nhiên, ngoài Sinh-Hoạt KT GDP, cũng <Nhiều Kẽ Hở>?
Như Buôn Đollars, Dạng Tích Trữ, Buôn Vàng..
Ít Cơ-Quan nào kiểm soát được các Sinh-Hoạt này,
Nhất là những Món-Hàng, Họ Đầu-Cơ Tích Trữ?
Ngoài ra, còn Mối Lợi từ Nguồn Tham-Nhũng?
Thanh Sát rất khó-khăn mọi Sinh-Hoạt Con Người?
Như vài trường hợp, Tích-Trữ Thực Phẩm thôi,
Trước đây, mấy Chú Chệt làm giầu <Khu Chợ Lớn>?
Tôi còn nhớ Hiện Tượng Nuôi Chim Cút,
Thiên Hạ mua một Con Cút, bạc ngàn?
Vì có lúc, Giá nó lên đến <cả Chục Ngàn>?
Lúc Xuống Giá, Họ còn cho không nữa?
Trong Thị Trường Thương-Mại, quá nhiều Mánh Lới?
Qua mặt Chính-Quyền & Cả các Nhóm KTB?
Làm thế-nào mà đoán được Kinh-Tế Chạy Qua?
Hay Chạy Lại, Chạy Ngang, rồi Chạy Dọc?
Mua Chứng-Khoán chằng hạn, có khi Giầu Sụ?
Và Cổ-Phiếu Thị-Trường, có lúc Khóc hu hu?
Lương Công Nhân, ở mức độ Lương Giờ..
Vì Lạm Phát, tự nhiên, thành Lương Đói?
Ngày Nay, Dân Chúng sống trong <Vòng Kim Cương> đấy!
Tôn Ngộ-Không mà buồn thì khốn-đốn Cuộc Đời?
Kinh-Tế Toàn Cầu mà khá, Tôn Ngộ-Không vui?
Còn khi xuống, thì nhiều Nhà Ăn Cháo?
Do đó mà Bạn Hàng Quốc-Tế cần Hợp-Tác?
Tiếp-đón thật nhiều Các Nước đánh giá cao?
Họ vào Việt-Nam không phải chỉ cho không?
Họ cần Hợp-Tác đôi bên cùng có Lợi?
Mấy Bác buôn Đôn, nhiều khi Cười lích-kích?
Có khi Ngồi tiu-ngỉu, tựa Mèo Thiếu Ăn?

Vanson – 12/2013
XIN MỜI XEM NGUỒN THAM KHẢO KINH TẾ
(với Chuyên Viên KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/2014-perspectives-nxn-12042013165306.html

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: