THE CULTURAL CHARACTER OF OUR OLD MONGOLIAN TROOP

CHẤT LƯỢNG CỦA ĐOÀN QUÂN MÔNG CỔ?
(Thơ phiếm luận, xã hội)

TK 12-13, có Đoàn Quân Mông Cổ..
Những Chiến Binh giỏi Cưỡi Ngựa, Bắn Tên..
Họ đi vạn dặm đường, không mệt, đến Mục-Tiêu,
Và Xâm Chiếm rất nhiều Miền Lãnh Thổ,
Nguyên Lý của Họ là Chiến-Tranh Xâm Lược,
Sức Mạnh luôn là tiêu-chí của Đoàn Quân..
Và Họ thu về nhiều Chiến-Lợi-Phẩm nhiều Miền,
Song Kết Cuộc, Họ tiêu hao Sinh Lực..
Nhóm Dân Số mang chất Gene Mông Cổ..
Chất Lượng là, Quyết Thắng để thành công,
Dù Họ hiểu ra, thiếu Chất Nuôi-Dưỡng Vun-Trồng,
Cho nên, không được bao Lâu, Họ tàn-lụi!
Văn-Hóa Con Người đã nhiều lần Minh Chứng?
Đồng-Hóa Tha Nhân, Mình cũng Hóa Đồng theo?
Vong Thân Trong Vật-Chất hay cả Tình-Yêu..
Nó là một Dạng Song-Song khi Tham Dự?
Khi Sử-Dụng, Nó như Con Dao 2 Lưỡi?
Mình hại Người, tự Nó, sẽ hại Mình?
Một Ví Dụ, ta có thể chứng minh?
Chính là Dạng Vong Thân Trong Văn Hóa,
Văn Hóa 1 thoạt tiên Đi Xâm Thực..
Nó tưởng rằng Nó đồng hóa Văn-Hóa 2?
Song Mầu Sắc pha trộn, tạo Văn-Hóa 3..
Và kết-cục, VH 3 giống cả 2 Nguồn Văn-Hóa,
Tôi cảm-nghiệm như chất Gene trong 2 Giống?
Hợp Tác nhau và Sản Xuất Gene 3?
Vì đó là một Đinh-Luật của Thiên-Nhiên?
Muốn Chứng-Minh? Bạn hãy bình tâm Tìm Hiểu,
Vậy Nguyên-Lý Hợp-Hòa đã có từ Nguyên-Thủy?
Và Tại-Sao, Ta phải Phân-Hóa để Chiến-Tranh?
Dù Ta có đạt được một Thỏa-Mãn Kiêu-Căng,
Cũng phải Trả Một Món-Gì Cho Nhân-Loại?
Và Tại-Sao, Ta không Hòa-Bình, khi Giao Kết?
Để Hận Thù hệ lụy mãi dây dưa?
Như Chất Lượng Mông Cổ những Năm Xưa?
Họ chỉ tạo nên Quãng Đời Vô Ý-Nghĩa?

Vanson – 12/2013

NGUỒN THAM KHẢO & XÚC TÁC CHO CHỦ ĐỀ:
http://well-of-souls.com/civ/civ5_civilizations.html
http://www.targetofopportunity.com/islam.htm

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: