THE CULTURE AND THE UNIQUE FORM OF REGIME

VĂN HÓA & DẠNG BÈ PHÁI DUY NGÃ ĐỘC TÔN
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Nền Văn-Hóa nào cũng hai ba Bè Phái?
Kể từ xưa cho đến thế kỷ nay?
Từ khi Sinh-Vật Nhân-Loại biết sống thành Bầy?
Bầy Sinh-Vật Đồng Bằng, Bình-Nguyên hay Sơn Cước?
Trên Địa-Cầu hiên nay, có khá nhiều Chủng-Tộc..
Da Trắng, Da Vàng, Da Đỏ, Cà Phê Sữa, Da Đen..
Trên 5 Châu Lục, còn liệt kê 194-196 Quốc Gia,
Môn Dân Số Học (Demographics) vừa đây ghi 7.2 tỷ,
Mời độc giả xem chi tiết trong Phần Tham Khảo..
Nhưng đặc-tính Con Người, luôn Bè-Phái từ xưa?
Nền Văn-Hóa Phong Kiến của Văn-Minh Trung Hoa..
Vì Bè-Phái, đánh nhau triền-miên, từ thời Chiến-Quốc,
Sau Chiến-Quốc thì Tẩn Thủy Hoàng thống nhất?
Tuy ngắn thôi, vỏn vẹn, độ 4 thập-niên..
Song vì những Dị Biệt Văn Hóa các Tộc Dân,
7 Quốc-Gia tái hình-thành khi Nhà Tần đổ?
Dạng Bè-Phái không những chỉ thấy trong Quốc-Nội,
Mà lan ra rộng lớn khắp Hoàn Cầu?
Có lẽ vì Quyền-Lợi, Họ Tụ Họp nhau?
Thành Đảng Phái này, hay Bè Phái khác?
Ở Trung-Đông, Phi-Châu, Tây-Phương, Đông-Phương đều như thế?
Đã hình-thành và còn do Ảnh-Hưởng của Giao-Lưu?
Ngày Xưa, Làng tôi, nhiều Thế-Hệ Quốc Gia?
Ngày Nay, đâu cũng nhuộm toàn Mầu Đỏ? (Cộng Sản)
Phải chăng trong Đảng Phái, Lợi Quyền gắn bó?
Họ Liên-Kết nhau và Bảo-Vệ Quyền Lợi nhau?
Thế còn những Công-Dân không Đảng-Phái thì sao?
Chắc-chắn là Họ buộc phải theo, đừng phản-kháng?
Vì Phản-Kháng, Họ sẽ là Thành-Phần Chống Đối?
Thế cho nên Dạng Độc-Đảng rất Bất Công?
Và mọi Sinh-Hoạt Xã Hội phải Đồng Lòng?
Thử tưởng-tượng, sẽ rất mạnh, Mô-Hình này Xã-Hội?
Nhưng Tại Sao, vẫn Giầu Nghèo, Lưỡng Thể?
Lý Do nào, Độc Đảng mất hướng Đại-Đồng?
Như Độc-Đảng CS Tầu và CS Việt Nam?
Khi Văn-Hóa chỉ quy về ĐỘC TÔN DUY NGÃ?
Họ Hòa-Giải thế nào, khi nhiều Chính Kiến?
Khi Tôn-Giáo đa nguyên và Ý-Hệ đa mầu?

Tran, Vanson – 12/2013
NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_worldpopulous
http://www.joshuaproject.net/peoples-in-google-maps.php‎
http://www.dailymail.co.uk/…/Worlds-apart-Uganda-tops-list-ethnically-divers…‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: