THE BALANCE SHEET OF A WINING NATION

ĐỐI CHIẾU BIỂU MỘT NƯỚC THẮNG TRẬN
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Chiến Tranh cũng có Hại và có Lợi?
Hai Mặt này là Kết-Quả của Chiến Tranh?
Xem như Thế-Chiến Một và cả Thế-Chiến Hai..
Các Nước Thắng Trận, Thu Về bao Lợi-Tức?
Trước đây có một Ông Chuyên Viên Kế Toán,
Đã đi theo phục-vụ cho một Tổ-Chức Mafia,
Và Lương Ông ta, rất cao trong Tổ-Chức này!
Và Ông ta biết, rất rõ-ràng từng Trương-Mục..
Một ngày nọ, Bọn Mafia kia, bị tóm..
Trước Quan Tòa, ông tự cãi cho ông..
Ông nói rằng, Ông vô tội, vì ông..
Chỉ làm Công-Việc, Kế Toán Viên thuần túy..
Sau khi điều tra vô cùng kỹ lưỡng..
Ông ta được tha, chỉ bị Án-Treo thôi!
Ông ta rất mừng vì trong suốt Cuộc-Đời…
Đã nhìn thấy một Dạng Kinh-Doanh nhiều Lợi-Nhuận!
Tôi có gặp Ông ta, khi tôi vào Mỹ..
Gần-gũi nhau, tôi học Ông, Cách Tính ly-kỳ?
Chiến Lợi Phẩm, anh phải tính thành Tiền..
Cả Hải Đảo, Tài-Nguyên, bao gồm Các Loại,
Xưa bên Tầu, có một Thương-Gia Họ Lã,
Ông ta buôn và bán Dịch Vụ một Quốc Gia?
Đã đầu tư một Thái Tử một Mầm Non?
Sau này, Mầm Non ấy trở thành Họ Tần Hoàng Đế?
Đấy đại khái là Học Qua nhiều Lối Tính..
Bạn nghĩ xem, Sau Giải Phóng, Nước Việt đã giầu rồi?
Nếu lập một Đối Chiếu Biểu, năm 1975?
CQ CSVN, nói chung, đã có trên 400 Tỷ,
Rồi Họ đuổi Hoa Kiều Miền Nam vùng Chợ Lớn,
Cộng thêm vào ước độ 200 tỷ nữa tính tròn?
Sau đó, Họ sử dụng Dạng Quốc Doanh..
Kiểm soát Tất Cả Nguồn Chi Thu trong Nước..
Tương tự sau TC II và Chiến Tranh Lạnh,
Tài Sản Hoa Kỳ tự động thành một Siêu Cường?
Chưa kể các Quốc Gia quay lại Giúp Việt Nam,
Họ tính toán, Đầu Tư lâu dài, nuôi Quyền Lợi..
Cho đến Hôm Nay, GDP VNCS lên hàng ngàn tỷ,
Và Lợi-Tức Đầu Người cũng đã khá hơn xưa?
<Bạn nghĩ coi>, VN gần có cả, đâu cần chi?
Cho nên Nền Văn-Hóa nhắm Kinh-Tài là đủ?
Các Cụ nếu nhận ra Loại Kinh-Bang Tế-Thế..
Sẽ đau lòng, vì Lý-Tưởng Nhân-Bản nát nhầu?
Rồi từng Thế-Hệ sẽ nối tiếp Về Đâu?
Của Thời-Đại Kim Tiền, Dâu Dâu, Bể Bể?
Nếu muốn biết Tổng Sản-Lượng trong Đối-Chiếu Biểu?
Bạn bấm vào Google, đánh Tổng-Sản Lượng Việt-Nam,
Rồi bạn so-sánh Nó, qua những tháng năm..
Bạn sẽ rõ đã tăng nhanh vô tả?
Chúc mừng cho một Nước VN-XHCN!
Hy vọng rằng Đà Tiến-Hóa sẽ cao hơn?
Và một ngày nền Văn-Hóa sẽ Thăng Hoa!
Mang Lạc Phúc cho Toàn Dân Đất Việt!

Vanson – 12/2013
NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://en.wikipedia.org/wiki/Army_of_the_Republic_of_Vietnam
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Vietnam
Trích đoạn:
The economy of Vietnam is a developing planned economy and market economy. Since the mid-1980s, through the “Đổi Mới” reform period, Vietnam has made a shift from a highly centralized planned economy to a socialist-oriented market economy which use both directive and indicative planning (see Five-Year Plans of Vietnam). Over that period, the economy has experienced rapid growth. Nowadays, Vietnam is in a period of being integrated into the global economy. Almost all Vietnamese enterprises are small and medium enterprises (SMEs). Vietnam has become a leading agricultural exporter and served as an attractive destination for foreign investment in Southeast Asia. As the planned economy of Vietnam lost the momentum for productivity and sustainable growth, like most of the Communist economies in the world after the Cold War period, nowadays the economy of Vietnam relies largely on Foreign Direct Investment to attract the capital from overseas to support its continual economic rigorousness.
In 2013, the nominal GDP reached $170.020 billions, with nominal GDP per capita of $1,896. According to a forecast in December 2005 by Goldman Sachs, the Vietnamese economy will become the 35th largest economy in the world with nominal GDP of $436 billion and nominal GDP per capita of 4,357 USD by 2025. According to a forecast by the PricewaterhouseCoopers in 2008, Vietnam may be the fastest growing of emerging economies by 2025, with a potential annual growth rate of about 10% in real dollar terms, which would increase the size of the economy to 70% of the size of the UK economy by 2050. Vietnam has been named among the Next Eleven and CIVETS countries.]

[The story of the Vietnam war given here is one many historians would … The doctrine of containment argued that all-out war should be avoided, but the US should pledge itself to … two very different cultures with a long history of struggle over their borders. …. The new South Vietnamese government refused to hold elections, …

After the fall of Saigon to the invading North Vietnamese Army (NVA), the ARVN was dissolved. …. By 1974, the United States had completely pulled its troops out of Vietnam. … Vietnam for the upcoming fiscal year from 1 billion to 700 million dollars. … in the complete disintegration of the South Vietnamese government.
Since the mid-1980s, through the “Đổi Mới” reform period, Vietnam has made a … which use both directive and indicative planning (see Five-Year Plans of Vietnam). … Almost all Vietnamese enterprises are small and medium enterprises (SMEs). … GDP of $436 billion and nominal GDP per capita of 4,357 USD by 2025.]
http://www.english.illinois.edu/maps/vietnam/anderson.htm‎
http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40208.pdf‎
http://www.historylearningsite.co.uk
http://www.lonelyplanet.com/vietnam/history‎
http://www.dailymail.co.uk/…/Man-went-missing-son-Viet…‎
http://www.u-s-history.com/pages/h1888.html‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: