HAVE YOU EVER THOUGHT OF THE WORLD WAR III?

BẠN CÓ NGHĨ ĐẾN THẾ CHIỂN III?
(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

Từ trước đến nay, không có Vùng Lưỡi-Bò?
Anh ngữ diễn tả là tình trạng Status Quo?
Bỗng Vùng Lưỡi Bò đột nhiên xuất hiện!
Mỹ Nhật điên đầu vì Cộng-Sản Tầu tham-vọng? (CST)
Không hẳn <Mỹ, Nhật thôi>, thêm cả <một số Nước> trong Vùng?
Bao-gồm Phillippines, Việt-Nam, Brunei, Đai-Loan, Mã-Lai lẫn Nam-Hàn?
Việt-Nam, đã mất một phần, Hoàng Trường-Sa Lãnh-Hải?
TQCS đã xây cả Quận Tam-Sa trên Hải-Đảo?
Nay đương nhiên Công-Bố Vùng Không-Phận chủ quyền?
Mỹ, Nhật, Tây-Phương đang lúng túng Phân-Tích chung?
Nhân-Loại có nghĩ rằng Thế-Chiến III sắp tới?
Độc giả bấm vào những Websites Tham Khảo..
Sẽ nhận ra Tham-Vọng quá đáng của <Cộng-Sản Tầu>,
Xét qua những Hội Thảo của phía Châu Âu,
Họ cho rằng Cộng Sản Tầu khó mà Chiến Thắng,
Lý do vì, Chất-Lượng (Văn Hóa &Văn Minh Trung Hoa) chưa hội đủ?
Vì Khuynh-Hướng Toàn Cầu chưa Ưa-Thích Cộng-Sản Tầu,
Quý-Vị thử vào mà Phân-Tách đến cùng xem..
Văn-Hóa Trung Hoa xem ra đã Tam-Sao, Thất-Bản?
Nhân-vị Siêu-Cường của Cộng-Sản Tầu chưa Nền Móng?
Và Sức-Mạnh CST xem chừng chưa bằng <Mông-Cổ Xưa>?
Riêng lãnh-vực Ngôn-Ngữ muốn Thế Giới làm quen..
Cũng phải mất từ 5-8 Thập-Niên hay Thế-Kỷ?
Nền Văn-Minh, có một từ gọi là Nhân-Văn-Hóa (Culture Core)?
Như thông-thường Ta hiểu <Nền Văn Minh Hiện Đại > của Loài Người?
Vào TK 18, Nó đi từ Anh Quốc sang đến Hoa Kỳ?
Cho nên Hoa-Kỳ trở thành <Bá-Chủ Siêu-Cường>, sau <TC II và CT Lạnh>?
Các Yếu-Tố hình-thành để khả-thi thành Siêu-Cường Bá-Chủ..
Của CST hôm nay, ngoài một Khối <Dân Số Đông>?
Còn Chất Xám Khoa Học & Kỹ-Thuật Tiên Phong?
Còn Chất Lượng trong Hành-Vi Nền Văn-Minh Nhân-Bản?
Tôi nghĩ những <Yếu-Số Lõi-Cốt đó>, CST chưa hội đủ?
Sẽ Thất-Bại ngay, khi Xuất-Phát Thế Chiến Tranh?
Ấy là Dự Phóng nếu/sẽ có Thế-Chiến III?
Tôi hy-vọng các Bộ Óc Tinh-Hoa trong <Bầu Trời Nhân Loại>,
Sẽ nhìn ra, Hướng Tiến-Bộ của Toàn Cầu?
Phải chăng là <Sự Hòa Giải> Tình Nhân-Bản Anh Em?
Cả hai lãnh-vực Tri & Hành, Nhu-cầu <Kinh Bang Tế Thế>*?
[* – Handling the International Management
in Economy, Societal Equality and Harmomy]

Tran, Vanson -12/2013
NGUỒN THAM KHẢO XÚC TÁC CHO BÀI VIẾT:
http://www.economist.com/news/leaders/21590930-chinas-new-air-defence-zone-suggests-worrying-new-approach-region-face?fsrc=nlw|hig|11-28-2013|7084649|37277662|
http://content.time.com/time/video/player/0,32068,1183465039001_2095090,00.html?iid=tabvidrecirc
http://www.zerohedge.com/…/china-declares-willing-engage-protracted-confro…‎
http://www.ft.com
http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/08/…/2726493/‎
http://www.foreignaffairs.com
http://www.experienceproject.com
http://www.thedailybeast.com/…/what-history-will-say-about-obamacare-and-t…‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: