THE CHEST GAME POSITION & STRATEGIES OF RED CHINA

THẾ CỜ VÀ CHIẾN LƯỢC CỜ TQCS
(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)

Trung-Quốc CS Hoa-Lục đang chơi Trò Dí Tốt,
Nhưng Thế Cờ, Tham Vọng đã rõ ràng?
Từ ngữ Chơi Cờ “Tiên Hạ-Thủ dĩ Vi-Cường”?
Tức phải dùng Chiến-Lược Tiến Nhanh Chớp Nhoáng?
Và như vậy Thế Cờ TQCS trong Chiến-Lược,
Lẽ đương nhiên là Chủ Động mọi Bề?
Song phải coi, Lực-Lượng Địch có những gì?
Xe, Pháo, Mã và Mô Hình Phòng Ngự?
Điều Căn Bản bàn cờ, là Hậu Thuẫn..
Lực Lượng còn, Thế Chiến Lược vẫn còn?
Trừ khi một Thế-Cờ kiệt-quỵ khó vươn lên,
Thì phải chuẩn-bị Đầu Hàng Vô Điều Kiện?
Xem TC-II, LL Đồng-Minh lúc đầu của Phát-Xít..
Hung hổ, ầm ầm, đã chiếm Thế Thượng-Phong?
Ở Trung Đoạn, khi Mỹ kết hợp Đồng-Minh,
Còn rời rạc, mãi về sau, mới mạnh?
Mặt Trận Âu Châu khi Quân Đồng-Minh tới…
Đức đã thua, như mô tả trong “The Longest Day”?
Sang đến Thế Cờ Mặt-Trận Thái Bình Dương..
Nhật cũng đã bắt đầu rút vào Thế-Thủ?
Ta còn nhớ Chiêu Tấn-Công cuối-cùng của Mỹ?
Hai Quả Bom Nguyê-Tử dội xuống Đất Phù-Tang?
Nhật Hoàng và Toàn Bộ Chỉ-Huy Thái Dương..
Đã Cởi Giáp, tuyên ngôn Hàng, vô điều-kiện?
Nay Thế-Giới sắp vào Trang Chiến Tranh Mới?
Thế-Cờ nay, tuy hóc-búa, vì LL-TQCS mạnh rồi?
Có lẽ Bạn hãy ngồi Phân-Tích với tôi?
TQCS vẫn còn nhiều Kẽ Hở, qua “Cái Nhìn Chiến-Lược”?
Ví-dụ nhìn cái <Đập Vĩ Đại> của TQCS là Tam-Hợp,
Và Toàn Địa Hình của Lục Địa Trung-Hoa..
Văn-Hóa TQ chưa thống nhất được mọi Tộc-Dân?
(Người Đài-Loan, Tây-Tạng, và kể cá Người Tân-Cương)
Giai-Cấp Giầu Nghèo Trung-Hoa bất-công còn đầy dẫy..
Trong điều kiện Văn-Hóa Tinh-Thần chưa vững ấy,
TQCS sẽ không tưởng, một Chiến-Thắng thành công?
Vì trong Thế Cờ của một Bá-Chủ Võ Lâm..
Phải Hội Đủ cả Thiên-Thời, Nhân-Hòa, và Địa-Lợi?
Bao Quanh Lục-Địa TQ, toàn là Lực-Lượng Địch?
Từ Ấn Độ Dương, Hoàng-Hải, đến Thái-Bình Dương?
Trong Lục-Địa, Dân-Tộc phân hóa, Độc Đảng độc-tài?
Là những Yếu Số Chết, khó trở thành Bá Chủ?
Theo tôi, TQCS phải Hòa Đồng cùng Thế Giới,
Hòa Giải ngay Tình Dân Tộc Anh Em,
Từ Lục Địa cho đến Bán Đảo Đài Loan,
Phối Hợp Nền Văn-Hóa một Tình-Yêu Nhân Bản..
Ý Thức Hệ Văn-Minh Trung-Hoa, Con Đường ấy,
Là Chính Danh mới hi vọng thành công?
Hiện-nay, ĐCSTQ còn rất nhiều Bài-Tập phải làm..
Trình Độ vẫn chưa thể đủ vào Đại-Học,
Vì Hướng Chính Đại-Học là Tại Minh Minh-Đức?
Là Phần Mềm nhưng Thuyết Phục Toàn Cầu?
Nếu TQCS tưởng Phần Cứng mạnh, nên Kiêu?
Là sẽ Định-Hướng vào Con Đường Tự Diệt?

Tran, Vanson – 11/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.voatiengviet.com/content/trung-quoc-co-am-muu-moi-ve-bien-dong/1797905.html
http://www.forbes.com/profile/xi-jinping/‎
http://www.marxists.org/reference/archive/debord/society.htm‎
http://www.theguardian.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-communism
http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-American_relations
http://en.wikipedia.org/wiki/Falun_Gong
http://en.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara
http://www.nytimes.com/learning/general/onthisday/bday/0508.html‎

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: