FROM A LITTLE FIRE, THAILAND’S FOREST IS BURNING UP!

TỪ ĐỐM LỬA NHỎ, RỪNG THÁI LAN ĐANG BÙNG CHÁY LỚN?
(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)

Nhiều Học Giả, Chính-Trị Gia, Nhà Lãnh Đạo…
Lúc đầu nhìn, Đốm Lửa Nhỏ cùa Thái-Lan..
Họ cho rằng chỉ là <Đốm Lửa Nhỏ> loanh quanh..
Nó sẽ tàn theo Thời-Gian và Khoảng Cách..
Những nhiều năm qua, Đốm Lửa này âm-ỉ,
Bỗng Hôm Nay bùng cháy, đe-dọa Khu Rừng?
Môn Xã Hội-Học, nhiều Nhà Phân-Tích đến cùng,
Vẫn chưa tìm thấy Giải-Pháp quân-bình nào xuất-sắc?
Cũng may, Dân-Tộc Thái chỉ chia Hai Phe-Phái,
Một mầu Vàng, một mầu Đỏ mà thôi?
Chúng Tôi vẫn tin rằng ” Yếu-Tố Quyền-Lợi là chính” mà thôi,
Dù Nước Thái, Nước Việt, Nước Cao-Miên, Miến-Điện..
Quyền-Lợi giống như một Âm-Thanh trong Âm Nhạc..
Nhà Lãnh-Đạo tương tự những Nhạc-Trưởng tài danh?
Song Tài Năng các Nhạc-Trưởng ở Hội-Trường này,
Có Khuyết Điểm, khiến làm phiền, Thính Giả?
Các Định-Chế Chính-Trị dẫn đầu của Nước Thái,
Chất-Lượng kém và Lòng Ái-Quốc như thiếu chân-tình,
Nhóm Elites quyết chưa cố gắng để Quân-Bình,
Và Quần Chúng còn nghi ngờ Thiện Chí?
Một khi Các Định-Chế bao hàm Luật Pháp,
Chưa Quân Bình, thiếu Chất-Lượng, sẽ gặp Nguy,
Những Khuyết-Điểm Quản-Lý, khi Nhóm Lửa chưa to,
Song Tích-Lũy sẽ thành Nạn Cháy Rừng nguy-hại?
Như vậy, Nhà Lãnh-Đạo Hôm Nay của Thái,
Có nhìn ra những Khiếm-Khuyết của Nước Mình?
Nếu Nhìn Ra, xin Hòa-Giải thật hết mình,
Sẽ mang lại Hòa-Âm trong Hội-Trường Âm Nhạc..
Kết Quả này sẽ Quân Bình Quyền Lợi..
Mọi Giai Tầng sẽ thoải mái, vô tư?
Giải Non-Sông đất Thái, Lịch-Sử ngàn năm qua..
Sẽ Ổn-Định và Niềm Vui Thái-Hòa xuất hiện..
Tôi hy vọng, những Gương Đời, xấu tốt,
Sẽ Dẫn-Đường cho Nhà Lãnh-Đạo Thái hôm nay..
Vì Trình-Độ Dân-Tộc Thái đã tiến-bộ hôm nay..
Họ chờ đợi Mức Quân-Bình trong Lạc Phúc?
Còn Quê Tôi, một VN-XHCN đang vào TTKT..
Cũng ngả nghiêng theo Bão Tố Lợi Quyền..
Trong Thế Đu Giây với Các Siêu Cường..
Cả Thế Đu Giây với Ba Miền Dân-Chúng..
Tôi hy vọng rằng Cuối Chặng Đường Đổi-Mới,
Các Nhà Lãnh-Đạo sẽ nhìn ra Gương Sáng Thái-Lan?

Tran, Vanson – 11/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/11/131126_thailand_politics_jonathan_head.shtml
http://www.gsdrc.org/index.cfm?objectid=3131970C-14C2-620A-27D76FE6C7549390
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/thailand/09280.pdf
http://www.fes.de/cgi-bin/gbv.cgi?id=09280&ty=pdf‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: