FROM THE SLAVERY RELEASE PERIOD TO THE FAMOUS SPEECH OF PRES. ABRAHAM LINCOLN

TỪ MỐC THỜI GIAN NGƯỜI NÔ LỆ ĐƯỢC GIẢI PHÓNG TRÊN ĐỊA CẦU & BÀI DIỄN VĂN LỊCH SỬ GETTYSBURG NỔI TIẾNG CỦA CTT ABRAHAM LINCOLN
(Tùy Bút Phiếm Luận, Xã Hội)

Quanh Chủ Đề:
Một hoang đảo được tìm kiếm đầu tiên của nhà thám hiểm Tây Ban Nha và vài chiếc Tầu Buồm của Christopher Columbus, năm 1492 đã trở thành Nước Mỹ hôm nay. Với 13 thuộc địa của Anh Hoàng, Đế Quốc Anh, Người Di Dân tân Lục Địa Mỹ châu này, trong quá trình chống lại Ách Cai Trị Đế Quốc của Thực Dân Anh, đã dần đưa đến chiến thắng trong Cuộc Cách Mạng Chống ĐQ Anh của Mỹ, và tuyên ngôn Độc Lập vào năm 1776, bắt đầu trang Lịch Sử với vị tổng thống đầu tiên, TT George Washington cùng tân Nội Các Mỹ với nhiều Phụ Tá Chính Trị có tài như Thomas Jefferson, soạn thảo Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ, ông Alexander Hamilton, Chuyên Viên Tài Chánh nhiều kiến thức trong lãnh vực này, vv.. Tuy ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng tiếp theo vào năm 1789 thì Bản Hiến Pháp Hoa Kỳ ra đời, năm 1791 Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền thêm vào làm nền tảng Lãnh Đạo sáng tươi và ngày càng rõ ràng hơn, thuyết phục Quần Chúng hơn.

Tiếp theo cuộc Chiến Tranh của ĐQ Anh tái diễn vào năm 1812, Hoa Kỳ cũng chiến thắng Anh, thắng thế cả ĐQ Pháp liên minh của ĐQ Anh, lúc này là TT thứ 2 Hoa Kỳ là ông Thomas Jefferson, Lãnh Thổ Hoa Kỳ gần như tăng gấp đôi. Sau năm 1820 đã có rất nhiều lần Hoa Kỳ mong cải thiện vấn đề Người Nô Lệ và cho tới năm 1850, lúc này Hoa Kỳ có thêm Đảng Cộng Hòa trong Chính Trường, thì khuynh hướng Chính Phủ Liên Bang mong giải quyết vấn đề Giải Phóng Chế Độ Nô Lệ càng hâm nóng hơn. Cũng không bao lâu, thì vị TT Abraham Lincoln, thắng cử năm 1860, và ông là nhân vật đã hành động tích cực, làm sang Trang Lịch Sử của Hoa Kỳ, Giải Phóng Người Nô Lệ trong nghị hội Liên Bang 1861 (Confederacy 1861).

Rất không may vào chính thời kỳ này thì Hoa Kỳ có cuộc Nội Chiến Nam Bắc (Civil War – 1861-65) một Cuộc Tranh Chấp 4 năm dài của Nhóm Lợi Ích Giầu Có, Chủ Nhân của Phe Miền Nam (thường gọi là LL Miền Nam/Condederate Forces), với những Đồn Điền trù phú và những đoàn Lao Động Người Nô Lệ đông đảo, và Chính Phủ Liên Bang Hoa Kỳ (lúc này gọi là the Union), của TT Abraham Lincoln, với Quân Đội Miền Bắc (Federal Forces) chỉ huy bời Đại Tướng Ulysses S. Grant. Sau cùng thì Phe Miền Bắc đã chiến thắng Phe Miền Nam, tuyên bố Giải Phóng Người Nô Lệ, và CP Liên Bang ban hành thêm Tu Chính Án 14, về Nhân Quyền của Con Người. Từ năm 1977, Hoa Kỳ lo hàn gắn và tái xây dựng lại những Đổ Vỡ sau Nội Chiến.

Tuy vậy, trên Thực Tế, trong tâm lý Người Da Trắng & Da Mầu vẫn còn nhiều cách biệt, cả nhiều năm sau cho đến thời kỳ TT J.F. Kennedy và tiêu biểu thời kỳ I Have A Dream của MS Martin Luther King Jr. Như thế, tính từ 1877 cho đến 1963, mất gần 9 thập niên, Dân Chúng Hoa Kỳ mới thật sự xóa tan đi những Kỳ Thị nặng nền của Mầu Da và Đời Sống Công Dân một Xã Hội HCQ văn minh và tiến bộ.

Diễn Tiến Hòa Bình Chiến Tranh & Phát Triển Xã Hội:
Thời khoảng từ năm 1877 cho đến 1963, Hoa Kỳ trải qua những thời kỳ Xã Hội Kiến Thiết (Reconstructive Period ), thời kỳ Xã Hội Tiến Bộ (Progressive Era Period), thời kỳ Vang Danh là một Siêu Cường, trong khi Phe LBSV xếp Hoa Kỳ vào một Dạng Đế Quốc Mạnh về Quân Sự & Kinh Tế, (American mperialism Period) sau những Diễn Tiến Chiến Tranh & Hòa Bình Liên-Hệ với nhiều Quốc Gia, Dân Tộc trước đây là Thuộc Địa của các Đế Quốc Anh, Pháp, Hòa Lanh, Tây Ban Nha, vv.. mà trong thời gian này, Hoa Kỳ đã yểm trợ hay lãnh đạo 3 Cuộc Chiến Tranh của Địa Cầu trong thế kỷ vừa qua: TCI 1914-18, TCII 1939-45, CT Lạnh 1945-1975, trong đó có Việt Nam War (1945-1975) và Hàn Quốc (1950).

Cho tới khi TT Richard Nixon lên nắm Chính Quyền vào năm 1968, sau cuộc Bầu Cử Toàn Quốc, đối thủ là PTT Lyndon Johnson. Ông L.Johnson tiếp nhận chức Tồng Thống vì TT Kennedy bị ám sát và theo Luật của Hoa Kỳ, ông tự động thay thế, đảm trách chức Tổng Thống này cho hết nhiệm kỳ, chấm dứt vào 1968. Sau đó ông có ra tranh cử nhưng bị thua bởi TT Richard Nixon. Lập tức sau khi trúng cử, được phụ tá TTK Ngoại Giao Henry Kissinger cố vấn, R. Nixon đã quyết định nhượng bộ Trung Quốc XHCN hay Cộng Sản, bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, bắt tay vào một Chiến Lược mới, Chiến Lược Kinh Tế Toàn Cầu, mục đích cô lập và làm sụp đổ LBSV trong thâm ý của ông. VNCH là một Đồng Minh đàn em của Hoa Kỳ, nhưng cũng là một Nạn Nhân của Chiến Lược Hậu Chiến Tranh Lạnh của Hoa Kỳ như Nguồn Tin Mật rò rỉ gần đây trên Mạng Lưới Tin Tức Toàn Cầu.

Trích Đoạn I, Thời Kỳ Imperialism Của Hoa Kỳ ( American imperialism):
[The United States emerged as a world economic and military power after 1890. The main episode was the Spanish–American War, which began when Spain refused American demands to reform its oppressive policies in Cuba.[103] The “splendid little war”, as one official called it, involved a series of quick American victories on land and at sea. At the Treaty of Paris peace conference the United States acquired the Philippines, Puerto Rico, and Guam. Cuba became an independent country, under close American tutelage. Although the war itself was widely popular, the peace terms proved controversial. William Jennings Bryan led his Democratic Party in opposition to control of the Philippines, which he denounced as imperialism unbecoming to American democracy.[104] President William McKinley defended the acquisition and was riding high as the nation had returned to prosperity and felt triumphant in the war. McKinley easily defeated Bryan in a rematch in the 1900 presidential election. After defeating an insurrection by Filipino nationalists, the United States engaged in a large-scale program to modernize the economy of the Philippines and dramatically upgrade the public health facilities. By 1908, however, Americans lost interest in an empire and turned their international attention to the Caribbean, especially the building of the Panama Canal. In 1912 when Arizona became the final state of the mainland USA the American Frontier came to an end. The canal opened in 1914 and increased trade with Japan and the rest of the Far East. A key innovation was the Open Door Policy, whereby the imperial powers were given equal access to Chinese business, with not one of them allowed to take control of China.]

Trích Đoạn II Thời Kỳ Ông R. Nixon bỏ rơi VN: [In 1968, R. Nixon ran again for the presidency and was elected. Although Nixon initially escalated America’s involvement in the Vietnam War, he subsequently ended U.S. involvement by 1973. Nixon’s visit to the People’s Republic of China in 1972 opened diplomatic relations between the two nations, and he initiated détente and the Anti-Ballistic Missile Treaty with the Soviet Union the same year. Domestically, his administration generally embraced policies that transferred power from Washington to the states. Among other things, he launched initiatives to fight cancer and illegal drugs, imposed wage and price controls, enforced desegregation of Southern schools, implemented environmental reforms, and introduced legislation to reform healthcare and welfare. Though he presided over the lunar landings beginning with Apollo 11, he replaced manned space exploration with shuttle missions. He was re-elected by a landslide in 1972.

Nixon’s second term saw a crisis in the Middle East, resulting in an oil embargo and the restart of the Middle East peace process, as well as a continuing series of revelations about the Watergate scandal. The scandal escalated, costing Nixon much of his political support, and on August 9, 1974, he resigned in the face of almost certain impeachment and removal from office. After his resignation, he accepted a pardon issued by his successor, Gerald Ford. In retirement, Nixon’s work as an elder statesman, authoring nine books and undertaking many foreign trips, helped to rehabilitate his public image. He suffered a debilitating stroke on April 18, 1994, and died four days later at the age of 81]./.

Hướng Đi Của Con Người Qua nhiều Thế Kỷ:
Nhìn chung những Biến Dịch của Dòng Sống Con Người, chúng ta cảm nhận rằng Chiến Tranh phần đông là nhắm vào Quyền Lợi cho nhu cầu sống của Con Người? Quyền Lực hình thành do các Nhóm Lãnh Tụ và Chiến Tranh cũng được phát động do những Bộ Óc Elites này hình thành theo Chiều Hướng mà Họ phác họa, trong Quyền Lợi đòi hỏi, trong Niềm Tin và Ý Thức Hệ Xã Hội Hướng Con Người vào Tương Lai, tưởng rằng sẽ thăng hoa và tốt đẹp hơn hiện tại. Nhiều Nền Văn Minh đã trỗi dậy và sụp đổ, nhiều Ý-Thức Hệ Xã Hội cũng vươn lên như Communism của Karl Marx, khai triển thêm bởi các Đệ Tử nòng cốt như Staline, Lenine, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Hồ Chí Minh, Fidel Castro, vv.. mà ngày nay đang Chuyển Hướng như XHCN Định Hướn Theo TTKT (Socialism Directed To Market Economy), hay tại Hoa Kỳ, và Liên Âu, những Luồng Ý Hệ Xã Hội như Tân Tự Do (Neo Liberalism), Tân Bảo Thủ (Neo Conservatism), Tân Dân Chủ Xã Hội (Neo Democratic Socialistic Form) vẫn đang được ứng dụng và thử nghiệm cho Hướng Đời của Nhân Loại. Xem ra Con Người vẫn đang như trong một Cái Lò Tôi Luyện và Thử Nghiệm xem Ý Hướng Nào sẽ hoàn thiện hơn cho Nhân Loại, trong khi Trên Thực Tế, Con Người khó tránh được Lòng Tham Muốn Vật Chất vô hạn định, tạo nên Hố Cách Biệt Giầu Nghèo bi đát và chèn ép Nhân Quyền của nhau?

Tạm Kết Luận & Kỳ Vọng Cho Tương Lai:
Mỗi Môi Trường Sống, nếu cần, chúng ta phải tham dự vào ít lâu mà thử nghiệm, từ đó chúng ta mới cảm nhận, kinh nghiệm được Cuộc Đời và Chất Lượng của mỗi Môi Sinh, mỗi Môi Trường Văn Hóa của Địa Cầu & Nhân Loại ngày càng quá đông đúc, trong khi Nguồn Thực Phẩm và Tài Nguyên ngày càng bị giới hạn. Đã có những Phim Giả Tưởng, như The Planet Of the Monkeys, Star Wars, cũng như những Chương Trình Khám Phá Không Gian của nhiều Siêu Đại Cường để tìm ra một số Hành Tinh hay Nơi Chốn có thể Sinh Sống, vì Địa Cầu, theo đa số các Khoa Học Gia, Nó sẽ già và chết dần theo năm tháng? Một Triết Thuyết Nhân Bản (Humanism) trong Nền Văn Hóa Địa Cầu, những Học Thuyết Xã Hội và các Giáo Tôn vẫn đào sâu Nền Tảng của Trí Tuệ để quân bình Tinh Thần và Thân Xác của Con Người Nhân Loại trong hiện tại và Viễn Ảnh Môi Trường Xã Hội Người sẽ biến dịch thế nào trong Hiện Tại & Tương Lai? Nhất là vào thời kỳ Global Warming mà Thượng Đế của mỗi Tôn Giáo chưa thấy Can Thiệp và Yểm Trợ Nhân Loại Địa Cầu? Chúng tôi xin tạm kết luận ở đây và mong sự Chia Sẽ của Quý Vị Uyên Bác trong Toàn Cầu để Niềm Hy Vọng Con Người được khởi sắc Tin Yêu Hạnh Phúc.

Tran, Vanson – 11/2013

NGUỒN THAM KHẢO XÚC TÁC CHO BÀI VIẾT:
http://www.voatiengviet.com/content/my-ky-niem-150-nam-bai-dien-van-gettysburg-noi-tieng/1793462.html
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States
http://www.abrahamlincolnonline.org/lincoln/speeches/gettysburg.htm
http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm
http://www.americanrhetoric.com/speeches/jfkcivilrights.htm
http://www.americanrhetoric.com/speeches/rfkonmlkdeath.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon
http://en.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: