WHICH KIND OF CAPITAL COULD OFFER HUMAN BEINGS REALLY SURVIVE?

TƯ BẢN NÀO CÓ THỂ CHI PHỐI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI ?
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Bạn có nghĩ, Tư Bản là tất cả?
Nó từ khi chi-phối Cuộc Sống con người?
Khi Quốc Gia bạn chuyển hướng vào (TTKT Tư Bản trong đời)?
Lập tức sắc-mầu Xã-Hội, bắt đầu khó chữa?
Nhà Nghệ Sĩ, dù Tài Năng Thiên Phú,
Đành Bó Tay, vì Trật-Tự đảo lộn rồi?
Tương tự như một Cuộc Sống trong Môi-Sinh…
Các Sinh-Vật sẽ đảo điên đi tìm Thực-Phẩm?
Có một Lúc Nào đó, Tư-Bản không hoạt-động..
Nó nằm im, hay vô hiệu Cách Dùng..
Bạn vào Ngân Hàng, Họ đã Thiếu Tiền?
Bạn còn Tiền, đem dùng, không Ai nhận?
Lúc này, Nhu-Cầu chính của Con Người <là Thực-Phẩm>,
Và trên đường, hàng triệu Phương-Tiện đứng im?
Vì đi hàng ngàn Cây-Số, ngàn những Trạm-Xăng,
Đều trống rỗng, không còn Giọt Xăng tồn-trữ?
Bạn lấy Vàng, hay Quý-Kim, mang đi Bán..
Không Ai mua, vì Thực Phẩm mới Cần?
Bao nhiêu Trương-Mục Tiết Kiệm mọi Ngân Hàng..
Đã Đóng Băng và không còn Hoạt Động,
Đồng Mỹ Kim đã không còn Tiêu Chuẩn,
Cả Đồng Nguyên, Đồng Euro, hoặc Đồng Bảng-Anh..
Tất-cả, như đã đều ngưng là Tiêu-Chuẩn Thị-Trường..
Chính là Lúc Chiến-Tranh của Thị-Trường Tài Chánh?
Đó là khi Ta Chuyển Hướng vào TTKT?
Mà đã quên đi Lý-Tưởng Của Đại Đồng?
Bạn có Tin rằng Cuộc Cách-Mạng Của Nhân-Sinh,
Lại Nẩy-Sinh nhiều, từ Hoa Nhài sang “Chiến Tranh Nóng”?
Nhân Loại tự phản, Nhận-Thức ra Mất Lý-Tưởng?
Đuổi theo Xa-Hoa, và tạo Hố Giầu Nghèo..
Chính Lúc Này là Đàn Kiến Đói khắp Địa Cầu..
Di-Chuyển Lẹ tấn công Nguồn Tài-Nguyên Thực-Phẩm?
Và sẽ có hàng triệu những Thành-Phố chết..
Thật Nguy-Nga và Hùng Tráng của Loài Người?

Vanson – 11/2013
NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
Phần Thuyết Trình của Stansberry Research:
http://pro.stansberryresearch.com/1310PSIEANEW/PPSIPB11/

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: