BUSINESS MANAGEMENT VS SOCIAL MANAGEMENT OF COMMUNIST GOVERNMENT

MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH VS QUẢN LÝ XÃ HỘI THEO CNCS
(Tùy bút phiếm luận, xây dựng xã hội)

Những Nghịch Lý Trong Việc Hội Nhập TTKT và Duy Trì Phương Thức Quản Lý Xã Hội theo Chủ Nghĩa Độc Tài Cộng Sản:
Tôi kinh nghiệm một ít năm trong Môn Quản Trị Kinh Doanh từ Khu Vực Công đến Khu Vực Tư trong lãnh vực này, thì tính Xác Thực, tính Hiệu Quả & tính Quân Bình là những Chất Lượng trong Môn Học Quản Trị Kinh Doanh, và nếu thi hành hay áp dụng đúng thì các Định Chế Công Tư mới có hiệu quả và tiến bộ bền vững được. Hiện tại VN-XHCN Định Hướng theo TTKT Tư Bản Tây Phương đang lộ ra một Dạng Khiếm Khuyết và sẽ Hao Tổn Quỹ Điều Hành, hay Tiền Lời sẽ phải dùng một cách phí phạm, trong các Chức Vụ của Sơ Đồ Tổ Chức Ban Quản Lý Quốc Gia ở giai tầng Chính Phủ. Ví dụ: Chức TTK, chức Chủ Tịch, chức Thủ Tướng, 3 chức này xem ra thiếu (Sự Mô Tả Cộng Việc/Justification) rõ ràng, có thể trùng hợp và chồng chéo nhau, tiêu hao Ngân Sách QG. Phần Chính Trị lõi cốt của XHCN là chức vụ Tổng Thư Ký, nhưng là Quản Tri Lãnh Vực Tư Tưởng các Đảng Viên trong Đảng, song nay Ai cũng hướng vào Tư Hữu cả, Tư Tưởng Đảng đã như bị hoàn toàn ko cần thiết, vô hiệu. Cho nên chức vụ này sẽ tiêu hao Công Quỹ? Chức thứ hai có sụ Trùng Hợp (Dupplicate) là vừa duy trì chức Chủ Tịch Nước, vừa duy trì chức Thủ Tướng, hai Chức này nên loại bớt một, có thể đỡ tốn Công Quỹ QG .
Nếu đi từ Trung Ương xuống các Địa Phương, Dạng Tổ Chức Chính Trị Đảng trong Hệ Thống XHCN sẽ là Con Bạch Tuộc hút Ngân Quỹ nhiều hơn là Sản Xuất? Do đó, theo môn Giám Định Tài Chánh Hành Chánh (Management Auditing in Finance and Administration), chúng ta thấy rất Tiêu Phí Ngân Khoản QG?

Xét qua qua một vài Đặc Tính trên, chg tôi đề nghị nên Cải Tổ Tổ Chức Chính Quyền cho phù hơp với Năng Xuất của nền Kinh Tế, bảo trì được Ngân Khoản khổng lồ, tiêu phí vào Quản Trị Nhân Viên Đảng và Lương Bồng của một Nhóm Đông Đảo không có Năng Suất Sản Xuất?

Môn Quản Trị Kinh Doanh & Tính Hiệu Lực qua Chất Lượng Tinh Hoa Của Nó: Nếu Áp Dụng môn Quản Trị Kinh Doanh (Administratio or Business Management) hiện đại, chúng ta nên có thêm môn Giám Định Tài Chánh hay bao gồm các Lãnh Vực khác, (Private and Public Finance Auditing), có lẽ vạch ra được những Phí Tổn Ngân Sách vô ích, có thể sử dụng vào việc Nấng Cao Mức Lợi Tức của Toàn Dân, nhất là những Hộ Nghèo.

Nếu Thích Ứng Hóa đứng đắn, sẽ Ảnh Hưởng vào v/đ Quản Lý Xã Hội:
Theo tôi, nếu Nước Việt Ta thích ứng hóa đứng đắn, chg ta sẽ đạt Hiệu Quả Cao trong Thực Tế Xã Hội mà ngày nay theo Bảng Kế Toán Công (dù che dấu chưa công bố minh bạch hàng năm), chúng tôi vẫn tiên đoán Việt Nam XHCN (nay nên gọi là Tư Bản Đỏ/Red Capitalist Form) rất giầu mạnh, như bị Nạn Tham Nhũng Toàn Bộ chế ngự thôi?

Vậy Môn Quản Trị Kinh Doanh nếu ứng dụng vào Quản Lý Xã Hội nhất là Khu Vực Công của Chính Phủ hôm nay một cách thật đứng đắn, rõ ràng, minh bạch, chúng ta sẽ giải quyết được khá nhiều Vấn Đề Xã Hội, không Gây Bức Xúc cho Toàn Dân và những Vấn Đề Xã Hội hiện thời. Chúng Ta đã dư dả Vốn Liếng (Equity) nhưng không biết Vận Dụng Hữu Lý trong Sinh Hoạt Kinh Tế, vì mua quá nhiều Động Sản Chết, không thể sản xuất ra Lợi và nhất là nhiều Trương Mục Tiền Bạc còn che giấu, hoặc tẩu tán, chưa đưa vào Dòng Đầu Tư Kinh Doanh, mà cứ phải Dựa vào Đầu Tư Ngoại Quốc một cách nặng nề?

Tạm Kết Luận:
Theo thiển kiến của chg tôi, VN-XHCH nên Tái Tổ Chức lại Mô Hình Chính Trị và Hành Chánh cho thích đáng. Nên có một Tổng Nha Giám Định Tài Chánh cho các Định Chế Tài Chánh và Kinh Doanh đa loại, lập những Bản (Balance Sheets and Statements of Income & Expenses) để quen lối Quản Trị Kinh Doanh và Công Lập càng sớm càng tốt. Vì bất cứ một Nền Kinh Tế nào thiếu Quân Bình Năng Suất Thu Nhập và Chi Tiêu sẽ đưa đến Tình Trạng Phá Sản. Câu tục ngữ Việt có một phần liên hệ là “Lắm Thầy Thối Ma, Lắm Cha Con Khó Lấy Chồng”, chg tôi nghĩ rằng Chg Ta phải quan tâm.

Tran, Vanson – 11/2013

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: