THE TASTE OF HISTORICAL & SOCIAL OPINIONS

GIA VỊ CỦA Ý KIẾN CHÍNH TRỊ THỜI ĐẠI
(Thơ phiếm luận, xã hội)

<Lắm Thầy> thối ma, <Lắm Cha> con khó Lấy Chồng?
Một câu Tục Ngữ VN tuy rất lòng vòng?
Song, Nó mô-tả một Cảnh Đời rất đúng!
Mỗi Giai-Đoạn Ta thưởng thức Môi-Trường Lịch Sử..
Cảm nhận ngay Nhiều Gia Vị Ý-Kiến Đời?
Cứ tạm coi như Bạn thưởng-thức Thực-Phẩm thôi?
Dù đây Chính Là những Món-Ăn trong Văn-Hóa?
Nói một Cách Khác, đó chính là Ý-Kiến?
Góc Độ nhìn, tùy thuộc, Góc Không Gian?
Anh Nhà Quê, Người Trí-Thức, Kẻ Lưu Vong?
Họ nhìn Sự-Việc không Ai giống Ai cả?
Một nv Huy Đức nhìn trong Bên Thắng Cuộc,
Một nvn Dương Thu-Hương thấy được Thiên-Đàng Mù?
Rồi những Diễn Tả Thực-Phẩm Văn-Hóa hay Văn-Chương,
Mỗi Môi-Trường, mỗi Thời Kỳ, nhiều Hoàn Cảnh?
Ta như lạc vào nhiều Quán-Ăn trong Hội-Chợ..
Thưởng-thức từ từ, những Gia-Vị bùi-ngọt, hoặc đắng-cay..
Tuy vậy, những Thức-Ăn, Chất-Lượng giữ lâu ngày,
Chắc chắn phải có khá nhiều Người Yêu-Thích?
Song chưa hẳn Nhiều Người đều ưa thích,
Mà Món Ăn chế ngự mãi trong Đời?
Một khi cuộc Giao-Lưu Văn Hóa tới rồi?
Ta lại thấy khá nhiều Gia Vị khác?
Cũng như xưa Cụ Đặng Tiểu Bình Trung-Quốc,
Lúc đói meo, bắt gặp cả Sandwich Hamburgers?
Cụ thưởng thức và tiếp nhận Giao Thương?
Dù là Mỹ, một Kẻ Thù, đang Chống Đối?
Cụ biến-chế Món XHCN thêm vào, Gia-Vị Định-Hướng?
Thành XHCN nay là XHCN-ĐH theo TTKT Tự-Do?
Và Hôm Nay, quả thật Dân-Chúng ấm-no hơn?
Như vậy, <Món Ăn Tinh-Thần> nay đã thêm thoải mái?
Có nhiều Khách-Hàng Hiện-Đại vì lười Khám Phá..
Thưởng-thức Món Ăn cốt No Cái-Bụng mà thôi?
Còn Chất-Lượng Ngon nó ẩn náu thế nào?
May ra tìm được, trước khi nhắm mắt?
Trong Đời Sống, có rất nhiều Món-Ngon hưởng-dụng..
Cũng tùy thôi, phải Tiếp Cận Duyên Trường?
Có Nắm Bắt được hoàn cảnh cùa Môi-Trường,
Mới nhận thức được nhiều Gia-Vị tuyệt-vời đấy!
Hiện Đại đang có những Quán Hàng Đổi-Mới..
Mời vào xem và thưởng thức tận tính!
Bằng không, Bạn lỡ mất, Kiếp Nhân Sinh?
Và những Món Ăn nổi danh, nhiều Chất-Lượng!

Vanson – 11/2013
NGUỒN CẢM HỨNG CHO BÀI VIẾT:
http://www.voatiengviet.com/content/gioi-trung-luu-hong-khong-o-at-di-dinh-cu-o-nuoc-khac/1793904.html
http://www.voatiengviet.com/content/nguoc-duong-thoi-dai/1793441.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: