DOING BUSINESSES AND BUSINESS FRIENDS

KINH DOANH & BẠN HÀNG
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Bạn Hàng kinh thương nhắm vào Doanh Lợi?
Dù trước đây, Chèn Ép đã rất nhiều..
Như trường hợp của Nga-Nhật, Trung-Nhật, hôm nay,
Mà Dĩ-Vãng, những Nước này đấu-đá nhau tàn-nhẫn?
Hồi còn bé, Bố tôi hùng hồn lý-thuyết,
Dân Nhật là Con của vị Nữ-Thần Thái-Dương,
Cho nên Nguồn Gốc Nhật thích xưng Vương?
Và chế ngự Hoàn-Cầu giống như Tây-Phương đấy!
Còn CĐ Phong-Kiến Nga, sau khi sụp đổ,
Lãnh-Đạo Xứ này phát động Cuộc Cách-Mạng Liên-Sô,
Sư-Phụ của Họ là Karl Marx, Lenine, Staline,
Những Ông Trùm, đầu sỏ, Thuyết Anh-Hùng Vô-Sản?
Họ luyện công và khám phá nhiều Chiêu-Thức,
Cho Đệ-Tử vào Đời, quậy Thiên-Hạ tơi bời? (*)
Độc-giả bình-tâm mà đọc Phần Tham-Khảo của chúng tôi,
Mới thấy 4-5 Con Hổ, <muốn làm Chúa Sơn-Lâm>, trong Nhân-Loại?
Riêng hai Con Hổ Trung Hoa & Nhật-Bản..
Mối-Thù Xưa, phải nói, khó đội Trời chung?
Cho nên ngoài những Lãnh-Hải đòi hỏi Chủ-Quyền,
Mối Giao-Thương Kinh-Tế càng thêm phần rắc rối?
Gần đây, Giới Chính-Quyền Trung-Hoa, như khơi dậy?
Một Phong Trào Bài Nhật trong Nước mình?
Lòng Hận Thù, Đố Kỵ đã nhiều năm..
Vẫn nung-nấu, có thể nẩy sinh, nhiều Thách-Đố?
Nga, Nhật, Trung.. gốc là Chúa Sơn-Lâm cả?
Nhưng vào Hiện-Tình, Họ phải dựa vào nhau?
Họ cũng phải Thi-Đua, Cập-Nhật, Thế Self Esteem? < Uy Thế>
Nếu tiếp-tục theo Con Đường vào Siêu-Cường Kinh-Tế?
Thế-Giới hôm nay, có khá nhiều, <Chúa Sơn Lâm> đấy?
Ngoài Nhật, Nga, Trung, còn thêm cả <Liên-Âu, Úc, Ấn, lẫn Hoa-Kỳ>?
Vừa mới đây, được xếp hàng Đại Cường,
Ta còn thấy Brazil, bên Trung-Đông, vài Nước?
Quý Độc-Giả nhớ vào xem Trang Tham Khảo..
Để rõ Tình-Hình của CĐ Thế-Giới hôm nay,
Nhất là Hiện-Đại, nhu cầu Kinh-Tế quan-trọng này,
Đã ảnh-hưởng mọi Siêu-Cường hay Chúa Sơn-Lâm nữa./

Vanson – 11/2013
(*) Các Đệ Tử nổi danh như Mao Trạch Đông của Trung Hoa, Hồ Chí Minh, của VNCS & Kim Nhật Thành của BHCS.

NGUỒN THAM KHẢO CHI TIẾT, XIN XEM THÊM:
http://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Japanese_War
http://www.history.com/this-day-in-history/the-russo-japanese-war-begins‎
http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Soviet_border_conflict
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Sino-Japanese_War
http://www.historylearningsite.co.uk

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: