OUR CONTEMPORARY PERIOD AND OUR LEADER HO’S ONE

THỜI HIỆN ĐẠI VÀ THỜI ĐẠI BÁC HỒ
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Vừa mới đây, Môi Trường VN Văn Hóa..
Hiện Tượng nhiều, phản ánh một Độ Trình?
Điều muốn nói là Văn Hóa, Kiến Văn..
Đã chuyển hoán, tiến hóa hơn thời-kỳ Bác?
Các Cụ xưa nói, <Tre Già Măng Mọc>?
Thì đương nhiên Nền Văn-Hóa phải Cập-Nhật rồi?
Cái Quan-Niệm Cũ Kỹ có thể đã lỗi-thời?
Nên cần Thích-Ứng và đôi khi cần Hủy-Bỏ?
Hiện-Tượng chi tiết như 72 Nhà Trí Thức..
Nhóm Sinh-Viên, người Dân Khiếu Kiện đủ điều?
Liệt Kê ra đã có rất nhiều Điều?
Như Hiến Pháp lỗi thời, cần Ý Kiến?
Như Tình Thần Thăng Hoa của Luật Sư Cù Huy Hà Vũ?
Hay một Công Dân ái quốc Đoàn Văn-Vươn?
Hay Nhóm Đòi Dân-Chủ phài Tiến Hóa hơn,
Nhóm 8604, với hàng Ngàn Ngàn Chữ Ký?
Nếu xét về Động Cơ của Tiến Hóa?
Tôi nghĩ rằng có Mâu Thuẫn Môi Trường?
Trong khi Từ XHCN của Ta, vẫn duy-trì?
Thì Thích-Ứng TTKT đã song song áp dụng?
Đây là một Dạng Nghịch Chiều trong nền-tảng?
Không thể theo và cứ thế Tiến Hành?
Một khi đa-số Cán Bộ, và cả Toàn Dân..
Đều Đinh Hướng vào Chủ Trương TƯ HỮU?
Trên Thực Tế, Ta không còn Đại-Đồng nữa?
Như Thời Kỳ Bác lãnh đạo Quốc Gia?
Cho nên, vào Thời Đại của Chúng Ta..
Phải Thích Ứng ngay và cần thêm Sáng-Tạo?
Tôi hi vọng là các Nhà Lãnh Đạo..
Nên họp bàn kỹ lưỡng dạng Thăng Hoa,
Của Nền Tảng Văn Hóa Nước Việt Ta,
Đừng vị nể Người Anh Em Phương Bắc?
Chúng Ta cần vươn lên, vào Tiến Hóa,
Bảo Vệ Chủ-Quyền, cải tiến Văn-Hóa Nước Nhà?
Ước Mong rằng Quý-Vị và cả Toàn Dân,
Sẽ Đúc Kết được Hướng Đi vào Hiện-Đại..

Vanson – 11/2013
NGUỒN THAM KHẢO XÚC TÁC CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/11/131117_road_socialism.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/11/131117_constitution_debate.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: