UNDERSTANDING THE INGREDIENTS IN THE BEEF DISH OF COMMUNISM DIRECTED TO ECONOMY SHOPS

TÌM HIỂU GIA VỊ NGON MÓN BÒ ĐỊNH HƯỚNG
TẢ PÍ LÙ TRONG MẤY QUÁN HÀNG XÃ-HỘI CHỦ-NGHĨA
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Quán Này bị phá-sản khi Lão Chủ-Nhân Gorbachev,
<Lúc Về Hưu>, thay Gia-Vị, Đổi Món cho Quán Hàng,
Sau đó ít lâu, Quán LBSV thành <Quán LB Nga>,
Quả thật, <Món Tả Phí Lù mới> nay ăn có Ấn Tượng?
Có nghĩa, Bạn vào Quán LB Nga thưởng-thức,
Gia-Vị đã quân bình, Quán bán rất phát-tài!
Mấy Người Anh Em của Ông Chủ-Quán <Xã-Hội Đại Đồng>,
Vẫn bảo-thủ gia-vị Món Tả Pí Lù truyền-thống,
Có đến 3 <Người Em>, của Quán LBSV trước,
Họ quyết-tâm Mở Quán với <Chiêu Bài Mới> lạ lùng!
Gia-Vị mà Họ đang huấn-luyện <Nhóm Đầu Bếp> nấu xào,
Là Định-Hướng Món Này theo Thị-Trường Kinh Tế,
Có nghĩa là Thêm vào Món, 2 Gia-Vị,
Cóp Tây-Phương, để mô phỏng, cả Nấu Xào..
Hai Gia-Vị Món này lại rất chống-đối nhau,
Đó là cái sắc-mầu trong 2 Gia-Vị chính,
Một là Hòa-Đồng Tài-Sản, hai là tôn-trọng <Quyền Tư Hữu>,
Đại-Đồng rất khó khi Quyền Tư-Hữu thực-hiện rồi?
Hai Gia-Vị này, rất tế-nhị, đến nhức đầu?
Cho nên, trong Hàng-Ngũ, Ban Quản-Trị luôn trục-trặc,
Chủ Quán <LB Nga>, nay được mời sang Cố-Vấn?
Nhưng không phải sang Tầu mà đến Việt-Nam,
Quán Bắc-Hàn cũng mở, nhưng ở rất xa..
Cho nên Khách Thế-Giới ít biết <Món Bò Tả Pí BH> đó?
Vào Thập-Niên này, gần như Món Bò Tả-Pí,
Đầu Bếp tài, đang thích-ứng hết Tay Nghề?
Gia-vị Tư-Hữu xem phần có phẩm-chất mê ly?
Gia-vị Đại-Đồng gần đây, như khó mà pha-chế?
Thấy khách hàng vào càng đông ăn <Món Bò Tả Pí>?
Nhưng đa-số Thành-Phần lại thích Gia-vị Tư-Hữu hơn,
Kể cả Ban Quản-Lý Nhà Hàng cũng <Đã Thử Ăn>,
Xét cho kỹ, Họ đều thích <Gia Vị Tư Hữu> cả?
Xem ra, đang có Vấn Đề cho <Quán Hàng Định Hướng>?
Họ có đổi tên Quán, Tư-Hữu hay Đại-Đồng?
Nhưng chưa Ai biết được Nội-Bộ, bên trong..
Phải chờ-đợi Thời-Gian chín mùi, rồi sẽ biết?

Vanson – 11/2013

 

 

 

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: