ANY FORM OF SOCIAL CAPITALISTS, BLUE OR RED, LIKES PAYING LESS THEIR LABORS?

TRÁNH VỎ DƯA, GẶP VỎ DỪA?

(Thơ phiếm luận, xã hội)

Bây giờ nếu Ai đọc nhà văn Vũ-Trọn- Phụng,

Phải công nhận rằng Ông thật sự Thiên-Tài?

Khi mà Nền Văn-Hoá Việt gặp-gỡ Văn-Hoá Tây,

Thì cũng có một Thời-Kỳ sang trang, Đổi-Mới?

Các Bà, các Cô đua theo Thời-Trang, <Mốt mới>?

Và các Ông Chồng, ham-thích các Bé Sexy?

Có nghĩa là,  đến cả Bà Phán Phom,

Cũng thích cái Anh Chàng Xuân Tóc Đỏ?

Xã-hội chúng ta không thiếu gì Mốt Mới?

Nay hai con Siêu-Trùng trong Xã-Hội thật nguy?

ST Tư-Bản Xanh, ST Tư-Bản Đỏ, song song..

Nó thâm nhập Cơ-Thể mình cùng một lúc?

Có một đặc-tính, cả 2 Siêu-Trùng đều có,

Là Lòng Tham Vơ Tư Hữu thật nhiều?

Mặc kệ Thằng Dân khiếu-kiện, Lợi-Tức không đều?

Kẻ Sung Sướng, Đứa càng nghèo, khố rách?

Tư Bản Đỏ bán Thị-Trường Nhân Công Rẻ?

Tư Bản Xanh rất thích Thị Trường này?

Hay con Siêu-Trùng đục khoét Tụi Dân Lành?

Tìm Lợi Nhuận càng cao, càng thoải mái!

Cả 2 Môi-Trường, các Nhóm Tập-Đoàn Lợi Ích,

Bóc-Lột tinh vi, Người Lao Động Lương Giờ?

Cũng may vì, ở các Nước Tư-Bản Xanh,

Họ bóc lột nhưng Công Nhân vạch mặt?

Tập-Đoàn Công Nhân đòi Lương Giờ tối thiểu,

Còn ở các Nước Tư Bản-Đỏ, Lương Thấp ê-chề!

Bạn có tin không?  Nếu so sánh Lương Giờ?

Nước TB Xanh một giờ $8 mỹ-kim hiện-tại,

TB Đỏ một giờ, $.50-2 mỹ-kim, chừng đó!

Nếp Sống Dân Nghèo càng cơ cực <khi Kinh-Tế đi lên>?

Tuy rằng Chính Quyền nào cũng hô <Xoá Đói Giảm Nghèo>?

Song Xã-Hội Lưỡng-Thể, Giầu Nghèo càng rõ nét?

Bạn sang Tầu, sang Bắc-Hàn, hay sang VNCS?

Tình-trạng Lưỡng-Thể này càng rõ lúc Thâu Hình?

Nhưng Thế-Đời là thế, Dân phải tiến theo?

Cần công-việc, dù Lương Nghèo, hơn Không Có?

Ước mong rằng Ông Chính Quyền hai Xã Hội..

Hãy đoái nhìn Đa Số vẫn rất nghèo?

 

Tran, Vanson  – 11/13

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: