THE WINNERS, THE LOOSERS

KẺ THẮNG, NGƯỜI THUA

(Thơ phiếm luận, xã hội)

Hai anh-em Nhà Việt có nhiều năm Phân-Hoá!

Nhưng rất may, Lửa Văn Hoá vẫn còn!

Dù trong Đốm Lửa ấy, rất điêu tàn!

Nó âm ỉ một Tia Hồng ấm áp!

Đã bao lần, Họ đã từng Xích Mích?

Đuổi giết nhau, từ Châu-Thổ, đến Thảo Nguyên..

Họ vẫn đấu tranh, để được Sống Còn?

Dù đã nhiều lần Ba chìm Bẩy nổi!

Xưa, cụ NB Khiêm, khuyên Chúa Nguyễn-Hoàng “Qua Giẫy Núi”..

Hoành Sơn Nhất Đái, Vạn Đại Dung Thân?

Dòng Họ Nguyễn, sau này Dựng một “Miền Nam”!

Đã phát-triển cho Tộc Dân VN nhiều Tiến-Hoá?

Nhưng hoàn-cảnh vẫn bắt AE Nhà Họ Việt?

Đời long đong và Huynh Đệ tương tàn!

Một lần nữa, Chia-Rẽ, Mảnh Đất Ông Cha?

Qua Ý Hệ Quốc Gia và Cộng Sản?

Họ nghe lời những Quan-Thầy, luôn Xúi Dại?

Lại Giết Nhau, rồi Bên Thắng, Người Thua!

Đời Trịnh Nguyễn xưa, đã thiếu Thống Kê?

Nên không rõ Làm Sao, Anh Em này hoà-giải?

Dòng Lịch-Sử đã lấp đi nhiều Di Tích?

Một Tộc Dân như vẫn có Tâm Hồn?

Các Thế Hệ sau, vì Tổ-Quốc Ăn Năn?

Vẫn nỗ lực để gắn-hàn Tình Việt Tộc..

Tôi, kẻ thua, đương nhiên là Giặc?

Người Anh tôi, Người Thắng, được Làm Vua?

Nhưng, Tôi là tên Giặc Ái-Quốc, lưu vong!

Và khao khát Tình Anh Em, rồi Hoà-Giải!

Những Chất Lượng của một Đoàn Giặc Cướp?

Sẽ loại dần, Anh Em Việt, trau dồi?

Tình Nhân Bản, Xây Dựng lại Cuộc Đời?

Phải bỏ Hận-Thù, Trái Tim cần mở rộng?

Một Cuộc Đời 100 năm, qua nhanh lắm!

Tình Anh Em, đời sống có Một Lần?

Phương Trời xa, tôi nhắn nhủ Non Sông..

Và xin chúc cho Gia-Đình Anh Em <Dòng Họ Việt>!

Sẽ Thăng Hoa & Trưởng-Thành trong Tiến Hoá!

 TRAN, VANSON – 11/2013

 NGUỒN CHO BÀI VIẾT:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/11/131101_ngo_dinh_diem_by_van_cam_hai.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: