THE NEW DREAM OR IDEOLOGY OF CHINA IN NEXT YOUNG GENERATIONS

Ý HỆ XÃ HỘI TRUNG HOA TRONG

NHỮNG THẾ HỆ KẾ TIẾP VÀO TƯƠNG LAI?

 (Thơ phiếm luân, xã hội)

YHXH cua TH-XHCN và TH-QG sẽ ra sao?

Trong khi Họ có Hong Kong, môi trường Tây Phương Hoá?

YHXH của 3 Nơi này đã đều chuyển hoá?

Theo thời gian, dự đoán, sẽ Đổi-Thay nhiều?

Chủ Thuyết Maoist, rồi cũng sẽ lỗi thời?

Vì có thể, Người Trung Hoa nhiều thực tiễn?

Họ đi và sống nhiều nơi, nhiều kiến thức?

Một Tân Gia Ba, 5 châu lục, vạn Phố Tầu..

Họ đã thấm nhuần nếp sống Dân Chủ, Tự Do,

Điều chắc chắn, Họ mong Nhân-Quyền, thoải mái?

Hướng Ý-Hệ, Tôi tin người Trung-Hoa sẽ hoà-giải,

Xây dựng Dân-Tộc mình một Xã-Hội thăng hoa?

Chiều-hướng ấy, tôi nghĩ tốt về Dân-Tộc Trung-Hoa,

Họ sẽ vươn lên thành Siêu-Cường Nhân Bản,

Chính hướng ấy, tôi tin vào Hoà-Bình Chung-Sống,

Dân-Tộc Trung-Hoa hội nhập Tiến Hoá Toàn Cầu!

Siêu-Cường Trung-Hoa sẽ đóng góp vào Khu-Vực Á-Châu..

Là gương sáng cho nhiều Quốc-Gia phát triển!

Con Đường Sáng, nền Hoà-Bình cho Nhân Loại..

Và tiếp theo, nền Kinh-Tế sẽ thăng-tiến Hoàn-Cầu?

Từ Đông sang Tây, nhìn Sinh-Hoạt Văn-Hoá Giao-Lưu..

Tôi kỳ vọng một Ngày Mai, đầy tươi sáng!

Một Trung Hoa sẽ hướng vào Hội Nhập..

Sẽ Duyên Trường nét Văn-Hoá của Ngàn Năm?

Tình Nhân-Bản trong Nho-Giáo sẽ mở đường..

Sẽ ảnh-hưởng vào Tư Duy và Hành Động..

Tôi kỳ vọng một Việt Nam, cùng thăng tiến..

Cùng sát vai nhiều Bằng Hữu, Quốc Gia..

Và tương lai, Mức Lạc Phúc sẽ Chan Hoà..

Kỷ-nguyên mới cho Loài Người vào Tin Tưởng!

Tôi kỳ vọng vào các Nhà Lãnh Đạo..

Óc Tinh Hoa sẽ quân-bình Thế-Giới Nhân Văn,

Thế Giới hoà bình, hạnh phúc 5 Châu..

Xây Lạc Phúc và Tình Người muôn thưở!

 

Tran Vanson – 11/2013

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: