CONSIDERING THE QUALITY OF THE 5 REMAINING COMMUNIST COUNTRIES

CHẤT LƯỢNG XÃ HỘI & 5 QUỐC GIA CỘNG SẢN CÒN LẠI
(Thơ phiếm luận, xã hội)

CSCN, chỉ còn 5 quốc-gia ôm Mộng-Đẹp?
Giấc-Mộng tỉnh rồi vẫn luyến tiếc mơ hồ?
Hãy thử nhìn Tài-Sản Lãnh-Đạo, các Đại Gia?
Đại Đồng CN hay Tư-Bản rồi, Chủ Nghĩa?
Tôi vốn thích Vẽ, nên hay nhìn Mầu-Sắc..
Nhìn ra rồi lại phải Vẽ Chúng Lên,
Cả 5 Quốc-Gia CS còn lại, không Thực-Tâm?
Đi một Hướng này, Nói theo Hướng khác?
Lưng Họ mang nặng Túi Tiền, Vong-Thân Vật-Chất?
Nhưng về dạng Tuyên Truyền, vẫn Chủ-Nghĩa Đại-Đồng?
Họ đã Nói Dối trong cả Tình-Nghĩa Anh-Em?
Mà Đa-Số vẫn cố chèo Con Thuyền XHCN?
Lớp Dân-Chúng ý-thức được Sông Dài, Biển rộng..
Quá ít đi, nên Cả Nước vẫn mịt-mù?
Chất Lượng Ý-Hệ CS đã chuyển-hóa, sang trang?
Từ khi Nga-Sô phải quay về Thị-Trường Kinh-Tế?
5 Quốc-Gia CS, còn lại thời-kỳ Chủ-Tịch Đặng?
Thật lạ-kỳ, cả <5 Nền Văn-Hóa> vẫn cố Lên Đồng?
Óc Thực-Tiễn, thật ra, Họ có mơ-hồ không?
Chất-Lượng đã đang yếu đi, phân-tích theo Khoa-Học?
Giả Thuyết, mà Họ tưởng lầm là Lý-Thuyết?
Học thế nào cũng Chậm-Tiến ở đằng sau?
Luận về Cộng Đồng Thế-Giới, theo Số Đông..
5 Quốc-Gia CS đang trên 192 Quốc-Gia khác?
Tỷ-Số, chỉ chừng gần 3% thôi, quá nhỏ?
Chưa xét Chiều sâu, về Tình-Nghĩa Đồng Bào?
Nguyên-Tắc Dân Chủ, Tự Do, cả Nhân Quyền?
5 Quốc-Gia này, vẫn làm Địa-Cầu lo-lắng?
Họ thiếu Chất Phối-Hợp và Hòa-Bình Thăng Tiến?
Còn Tham Lam muốn Dục Tốc Siêu Cường?
Trong khi, Tỷ-Lệ Dân Chúng lại Đói Nghèo..
Vẫn quá cao, nhiều Nỗi Buồn Văn Hóa?
Hay thử xét về Độ Trình Dân Trí?
Hay mọi Chuyên Ngành & Chất-Lượng ra sao?
Thật buồn vì Họ không hướng vào Trợ-Giúp Nhau?
Mà Tham Nhũng, phân khai, không Hòa Giải?
Một Đài Loan, ý-hệ Quốc Gia, nơi Hải Đảo?
Một Việt-Nam, Dạng Phân-Hóa, Cở Đỏ Cờ Vàng?
Trong Anh Em, Tình Dân-Tộc, vẫn tan hoang?
Lòng Thù Hận vẫn che mờ Tâm Tưởng?
Ý-Hệ ấy giống Căn Bệnh Ung-Thư Tâm Trí?
Cần Chẩn Y và Chữa Trị kịp thời?
Bằng không, sẽ đưa đến Biến-Chứng bi ai?
Tình Nhân Bản càng thêm phần tan nát?

Tran, Vanson – 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://geography.about.com/od/lists/tp/communistcountries.htm
http://www.euecran.eu/…/ECRAN%20Social%20Unrest%20in%20China_%20…‎
http://www.chinatoday.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Leap_Forward
http://www.amazon.com/Red-China-Today-Other-River/dp/0394462610‎

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: