WOULD BE POSSIBLY WE HAVE TO FACE THE COMMUNIST CHINA-JAPAN WAR?

CÓ THỂ CÓ CHIẾN TRANH TRUNG-NHẬT KHÔNG?
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Mới đây, C. Siêu-Cường TQCS đã lộ (Vài Tham-Vọng)?
Vẽ Biển, Đường Lưỡi Bò, bao gồm (Biển Hoa Đông),
Có nghĩa là TQCS đã chuẩn-bị Thế Chiến-Tranh?
Kể cả Nhật-Bản, một Kẻ Thù xưa cũ?
Luật Tiến Hóa, nếu đường đường, đi đúng?
TQCS tưởng hùng-mạnh rồi phải Trả Thù xưa?
Trong Dĩ-Vãng, Nhật Bản đã xâm lấn Trung-Hoa?
Hai lần đặng, Nhật đã làm Trung-Hoa tan-nát?
Nhưng Nhật đã đầu hàng Liên-Minh Thế Giới?
Và bồi hoàn những Thiệt-Hại đã gây ra?
Nếu TQCS, vì Lòng Thù-Hận, vẫn chưa nguôi?
Xem ra Ức-Chế đó, sẽ gây nên (Chiến-Tranh Trung-Nhật)?
TQCS vẫn còn gờm Hoa Kỳ về Quân-Sự?
Thế cho nên, quan-sát Hành-Vi TQCS nửa vời?
Nửa Hiếu-Chiến và Bắt Nạt <Các Nước Nhỏ> trong Vùng,
Nửa Khuyến Dụ các Nước này Hợp Tác?
TQCS ngày nay đã Định Hướng vào TTKT,
Xem có phần Dư-Dả, Vốn Liếng hồ-hởi nhiều?
Song, 2/3 Toàn-Dân vẫn ở Mức Đói Nghèo?
Nếu Chiến-Tranh, TQCS sẽ càng Nghèo hơn nữa?
Nhà Lãnh-Đạo THCS, Ý-Hệ có lẽ chưa ổn-định?
Vẫn chưa xong, Sự Hòa-Giải giữa Dân-Tộc Mình?
Người Anh Em Quốc-Cộng, giữa Lục-Địa & Đài-Loan..
Vẫn chưa xem nhau như Đồng-Bào ruột thịt?
Hơn thế nữa, nếu thích-nghi vào Thị-Trường Kinh-Tế,
Sẽ đương-nhiên, phải từ bỏ Ý-Hệ Cộng-Sản rồi?
Trên Thực-Tế, các Giai-Tầng tại Lục-Địa Trung Hoa,
Đều đã ngả sang mô hình Tư-Hữu cả?
Do đó, TQCS & Đài-Loan cần Quân-Bình Chính-Trị?
Biểu quyết chung Chính Sách Quốc Gia mình?
Cho đến khi nào Nền Chính-Trị được phân-mình,
Nước Trung-Hoa Dân Chủ mới nên Làm Quyết-Định?
Bằng không, Con Đường Đấu-Tranh cho Dân Tộc,
Sẽ phiêu lưu như Quá-Khứ quả đáng buồn!
Chưa bao giờ Ý-Hệ Cộng-Sản Nhường Bước ngang?
Trong Anh Em, hay với Liên-Sô và Đồng-Loại?
Tôi rất mong một Trung-Hoa sớm Ngày Thống-Nhất,
Theo đuổi Nền Hòa-Bình và Phát-Triển Lạc-Phúc Chung?
Hãy Quên Hận-Sử buồn, và hãy mở Tân Trang,
Một Kỷ-Nguyên mới cho Quốc-Gia thành Siêu-Cường Nhân-Bản!

Tran, Vanson – 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT: (Xin mời xem thêm):
http://www.conservativeusa.net/redchina-missile.htm
http://factsanddetails.com/china.php?itemid=59
http://www.topix.com/forum/topstories/TMVOS7B3FB05JRTBA
http://breakingdefense.com/2013/10/chinas-fear-of-us-may-tempt-them-to-preempt-sinologists/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: