THE FORMS OF BANKRUPTCY IN THE GLOBE

VỠ NỢ CÁ NHÂN, VỠ NỢ LÀNG XÃ, ĐÔ THỊ, QUỐC GIA & TRỐN NỢ?
(Thơ Phiếm Luận, Kinh Tế, Xã Hội)

Vỡ Nợ Cá-Nhân tức là Quá Nhiều Nợ?
Nợ đến nỗi mà Gia-Sản bị Tịch-Thâu?
Ở Mỹ, có nhiều Luật-Sư giúp-đỡ rất mau,
Giúp đỡ Công-Dân phá-sản, xây lại Đời Vật-Chất,
Họ thường áp dụng Chapter 7, hoặc 9?
Nói chung, cũng giúp để giải quyết thôi,
Sau đó, Người Phá-Sản làm lại Cuộc Đời,
Từ bước một, cũng xong, không tù tội?
Trừ trường hợp Con Nợ vì Phạm Pháp,
Sẽ Vào Tù theo Luật Pháp hiện hành..
Nếu kiểm kê trong Nhà Tù, Tội-Phạm này?
Dạng Vỡ-Nợ cũng thấy nơi Làng, và Đô-Thị,
Ví dụ Detroit là đô-thị to thứ hai, ở Mỹ,
Cũng vừa khai Phá-Sản, vì nợ 18tỷ mỹ-kim?
Thử hỏi, Ai sẽ trả Món-Nợ kếch-xù này?
Rút cục thì, Ngân-Sách Quốc-Gia nai lưng đài-thọ,
Lẽ dĩ nhiên, Ngân-Sách QG sẽ khiếm hụt,
Vì lý do, Ngân-Sách Mỹ phải đi vay,
Mỹ xem rất giầu, nhưng <Nợ như Chúa Chổm> từ lâu..
Có lẽ Mỹ quá Vung-Tay trong Chiến-Trường A-Phú-Hãn?
Cả một Miền Trung-Đông, sau CT Việt-Nam đấy,
Mỹ đổ Quân, đổ Chiến-Cụ, Viện-Trợ Bạc Tiền..
Song Miền Trung-Đông, giống Con Mực hút tiền..
Đổ bao nhiêu Tiền, Nó đều nuốt chửng?
Lúc mà tân TT Obama lên, ông quan-sát..
Chính-Sách Ôn Hòa lập tức Áp Dụng ngay?
Có nghĩa là Nước Mỹ thay-đổi cách Chi-Tiêu,
Nhưng lại gặp lúc Kinh-Tế mình vào Khủng-Hoảng?
Ông Greenspan, cựu Quản Trị Viên Ngân-Hàng Dự Trữ,
Suýt lo rằng Mỹ Quốc có thể Phá Sản luôn?
Trong Lịch Sử, nhiều Nước đã Phá Sản rồi,
Và Quỵt-Nợ là thường, tạo Chiến-Tranh Đòi Nợ?
Như Anh-Quốc , năm 1882, đem Quân vào Egypt?
Như Mỹ-Quốc, vào Haiti Đảo Quốc, năm 1915?
Hoặc Chính Sách <Ngoại-Giao GunBoat> vào Venezuala năm 1890’s?
Cho đến khi nào các Quốc-Gia hết Nợ?
Nhưng rất may, Quốc-Hội Gia-Đình Anh Em Mỹ,
Thỏa thuận nhau, nâng cấp Mức Nợ Trần?
Cho nên Ngành Hành Pháp của TT Obama..
Lại tiếp tục lái Con Tầu Kinh-Tế Mỹ?
Triển Hạn một năm, bằng giớ, Sang Năm đến..
Hy-vọng rằng Nền Kinh-Tế Mỹ đang, sẽ Phục-Hồi?
Ở Mỹ, nhiều Tỷ-Phú, nhiều Sáng-Tạo,Tập-Đoàn Lợi-Ích Giầu..
Họ sẽ không để rơi vào Trạng-Tình Phá-Sản?
Vì Mỹ, với Thế-Giới, vẫn là một <Đầu Tầu Kinh-Tế>?
Kéo theo khá nhiều Các Toa Khác, Siêu-Cường?
Do đó, Cuộc Sống Mỹ, trước sau, <Vẫn Lên Hương>?

Tran, Vanson – 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT: (Xin mời xem Chi Tiết phong phú)
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2013/10/131021_fed_exboss_us_economy.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Sovereign_default
http://www.governing.com/gov-data/municipal-cities-counties-bankruptcies-and-defaults.html
http://www.chasecambria.com/site/journal/article.php?id=582

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: