WILL MANKIND BE STILL FIGHTING NEXT CENTURY?

 

THẾ GIỚI NGƯỜI VÀO THẾ KỶ SAU CÓ CÒN ĐÁNH NHAU?
Gần như các Siêu-Cường khi lên đều tham-vọng?
Tương-tự Loài Sinh Vật trong những Hệ Môi-Sinh?
Mà lơ-đãng ko cùng nhau Sống-Chung & Chia-Sẻ?
Có rất nhiều Vấn Đề như v-đ Nhân-Mãn,
Thực-Phẩm cạn dần khi Trái Đất sử-dụng sai?
Các Đô-Thị lớn dần với Kiến-Trúc nguy nga?
Trông hùng vĩ nhưng đang giết Nhu-Cầu Sinh-Thái?
TQCS hiểu rõ sẽ Vô-Hiệu khi dùng Võ-Lực?
Thế cho nên, Họ chuyển sang Chiến-Lược Mềm?
Xâm Lăng bằng Văn-Hóa, Kinh-Tế, cả Tống Tiền?
Công hiệu hơn rất nhiều là Dùng Võ-Lực?
Các Nền Văn-Minh trước đây, bỗng-nhiên Tàn Lụi?
Tại sao? Loài Người không hỏi Tại Sao?
Một khi Lòng Người, Tham Vọng quá cao..
Có thể Sử-Dụng Sai Nguồn Tài-Nguyên Vũ Trụ?
Trong một Dự-Đoán về Địa-Cầu và Sự Sống..
Thế Kỷ sau, năm 2100, tràn-ngập những Vấn-Đề..
2/3 Nhân-Loại sẽ đón nhận Cuộc-Sống ê chề!
Và có thể đối-diện khá nhiều Điều Tang-Tóc..
Global Warming, hiện tượng Địa Cầu Hâm Nóng,
Những Băng-Hà tan chẩy, sẽ ngập-lụt tràn lan!
Nạn Lụt vì, Thủy-Triều sẽ mãi dâng lên,
Hoặc nhiều nơi sẽ không còn Nguồn Nước..
Chưa kể, các Sinh-Trùng phát-sinh nhiều Bệnh Tật,
Và Loài Người chưa thể Đối-Kháng kip thời?
Trong một Youtube, năm 2100 của Địa Cầu,
Họ Giả-Tưởng một Gia-Đình sống vào Thời-Kỳ đó..
Xin mời Độc-Giả bấm vào xem và chia-sẻ..
Biện-Pháp nào để cùng Cứu Vãn Hành Tinh?
Địa-Cầu đối-diện Nạn Nhân-Mãn nữa, sẽ Thiếu Ăn?
Hay kết-quả, tạo Nhiều Lớp Di-Dân như Làn-Sóng?
Hy vọng các Siêu-Cường, trong vai trò Lãnh-Đạo,
Nghị Hội Nhau, tìm Biện Pháp Phòng Ngừa..
Chớ nên Hoang-Tưởng chỉ theo đuổi Giấc Mơ..
Làm Bá-Chủ một Khu Rừng chuốc đầy Sóng-Gió?
Nhân-Loại sẽ không duy-trì được Hành-Tinh Trái Đất?
Chúng-Ta, thế nào, còn muốn Ép nhau không?
Hãy bảo nhau, Tìm Hiểu Lịch Sử Văn-Minh..
Kiếm rõ Lý-Do, nhiều Nền Văn-Minh đã Chết?
Từ Trung Hoa, Ai Cập, Mayo, Roma nữa…
Vì Lý-Do nào, Chúng Sụp Đổ không lâu?
Những Giải Sóng Thần còn vẫn chìm sâu?
Dưới Lòng Biển, sẵn sàng dâng Thủy Biến?
Hay Lớp Không Khí nhiều Quốc Gia Ô-Nhiễm?
Sẽ đổi thay làm chết Đời Sống Môi-Sinh?
Nhiều Nhóm Sinh Vật chết, thiếu Hồi Sinh?
Và Nhân-Loại sẽ Làm Gì khi Địa-Cầu Tận-Thế?

Tran, Vanson – 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.youtube.com/watch?v=LUWyDWEXH8U http://www.voatiengviet.com/content/trung-quoc-the-hien-mong-ba-quyen-vua-vien-khong-tu-o-vietnam/1776017.html
http://www.voatiengviet.com/content/chinh-sach-xoay-truc-ve-chau-a-cua-my-dang-gia-toc/1776982.html
http://www.dailygalaxy.com/…/what-will-a-civilization-a-million-years-ahead
TRICH 1 ĐOẠN: [A world in which cities are abandoned and our population is … what the next century could have in store and shows viewers what can be done to avoid disaster. … Vatican City will meet all of its energy needs with solar power. The ‘Earth 2100’: Is this the Final Century of Our Civilization? Handout … Using a graphic novel to show what the planet will look like in 2100. How likely is it that Global Warming will destroy human civilization …
how-likely-is-it-that-global-warming-will-destroy-human beings -Feb 9, 2009 – 23% Fear Global Warming Will End World – Soon … The “next century” is technically the 22nd century, so “within the next century” technically means by 2200. … The feeling is apparently mutual, Andy, since in its effort to over hype its … I just don’t see how you destroy civilization by 2100 given our …
“What Will a Civilization a Million Years Ahead of Earth Look Like?”]

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: