THE DISCRIMINATION OF RELIGION IN VIETNAM

SỰ KỲ THỊ TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM XHCN 
ĐÃ TRỞ NÊN TÌNH TRẠNG TRẦM TRỌNG HÔM NAY?

Xin mời Độc Giả click vào cac Blogspots, Youtubes & websites sau để thành Cuộc Tranh Đấu Ôn Hòa của Dân Chúng Công Giáo đang Đòi Hòi Nhân Quyền như thế nào?
Phải chăng Các Nhà Lãnh Đạo Độc Đảng Toàn Trị XHCN VN đã và vẫn không lắng nghe Những Công Luận tại chính Quê Hương mình và Quốc Tế, nhất là Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Hải Ngoại trên 45 quốc gia Hôm Nay?
NGUỒN THAM KHẢO PHONG PHÚ (xin coi chi tiết):
http://2.bp.blogspot.com/-NOKyrIlveBY/UlScBBa8S1I/AAAAAAABbQU/EhjJ6H_vITM/s1600/MyYen-09384-danlambao.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=wEu-N559K4I&list=PLVdUDj5QwzYYRVWkJhPL5Fvlfe-3zdAEB
https://www.youtube.com/watch?v=FHyXqSWx9eA
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_religion_in_Vietnam
www.ocf.berkeley.edu/~sdenney/SRV-Religious-Policy-1992
www.rfa.org/english/news/vietnam/religious-05202013171334.html
www.kintera.org 
www.cnsnews.com 
www.religiontoday.com/…/more-than-60-church-leaders-locked-up-viet
www.religionandpolicy.org/…/07-23-09-tom-lantos-human-rights-comm
www.refworld.org/docid/4f705d0ec.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: