UNDERSTANDING WHY THE COMMUNIST IDEOLOGY FROM SOVIET UNION STILL IS SURVIVING?

TÌM HIỂU VÕ-HỌC LBSV TẠI SAO VẪN CÒN DÂY DƯA?
(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)

Phải nói Võ-Đường Nga-Sô rất nhiều Sư-Phụ giỏi?
Suốt 8 thập-niên, Võ-Học Đỏ quấy động Hoàn-Cầu?
Học-Thuyết Võ-Công lấy từ Kinh-Vở Marx, Hegel…
Buổi đầu, Võ-Học này nhằm chống Võ Đế-Quốc?
Song không ngờ Mức Thành Công lan rộng?
Có một dạng, Các Võ-Sinh gầy đói, đa-phần ?
Ai cũng biết, song chưa Ai nói rõ thôi?
Phần lớn các Quốc Gia tham gia vào Cách Mạng,
Là các Quốc Gia đói nghèo, thường nhược tiểu?
Đệ Tử hay Võ Sinh luôn cố gắng trau dồi..
Để một ngày, môn Võ Học siêu việt này,
Chế ngự Quần Hùng thì tha hồ No Đủ?
Nghiên cứu kỹ trong một Chương Kinh Tế,
Thì VHNS có mục đích Cướp lấy Lực Quyền? (Võ Học Nga Sô)
Ý niệm chính, vì Sự Bóc Lột của Chủ Nhân?
Dân Vô Sản cần Nổi Lên dành đòi Quyền Lợi?
Cho nên Dạng Chỉ Huy ta thấy trong Kinh Tế?
Nó giảm đi nhiều, Động Lực Tư Hữu ước mơ?
Khi mà Người Vô Sản làm việc rất hăng,
Thì Họ chỉ đóng góp vào Công Quyền tất cả?
Muốn có Ăn? thì vào Hợp Tác Xã?
Muốn có Mặc, cũng đến Hợp Tác Xã luôn?
Muốn Vợ Chồng? Hợp Tác cũng sẽ chăm lo?
Và Kinh Tế Chỉ Huy tạo dần Thói Quen Ỷ Lại?
Một Tầng-Lớp Dân vẫn nghèo, Làm Mệt Thở?
Nên Võ-Đường đóng cửa tạm, ngả Kinh-Tế Thị-Trường?
Chỉ trong khoảng 4-6 thập niên mà thôi,
Nước CS nào cũng giầu, theo Thị-Trường Kinh-Tế..
Nhưng có nhiều Chiêu-Thức thấm nhuần vào Ý-Hệ,
Đệ-Tử Cộng, ko thể ko luyện Chiêu-Thức xưa?
Cái Khó-Khăn cho Cơ Thể của một Võ-Sinh,
Chính là sự Quân-Bình giữa Tư-Duy & Thân-Thể?
Thân-Thể mạnh rồi, song Tư-Duy bị tẩu-hỏa?
Vì Luyện nhiều Tâm-Thức các Sư-Phụ Nga Sô?
Có nhiều Nhà Phân-Tích nói, Võ-Học Cộng Ung-Thư?
Nó đã khiến Tâm-Tư trở nên hơi Đồng-Bóng?
Như một Dạng Võ Công biến chiêu Maoism?
Hệ Thống Thần Kinh Suy Tưởng vẫn cực đoan?
Vào Cuộc rồi, qua Sinh Hoạt của Thế Nhân,
Đại Đa-Số khó có Tự-Do, Vô-Tư, Thoải Mái?
Vì Võ-Học Nga-Sô đã tạo Cái-Khuôn trong Bô-Óc..
Muốn Thoáng ngay, vẫn phải đợi Cơ May?
Bằng không, Bộ Óc vẫn cứ ngây ngây?
Không sáng suốt đủ, để Tự-Cường Tâm Trí?
Cá-Nhân đã đánh mất đi Tự-Do, Nhân-Quyền cao-quý?
Vì phải Thi Hành Mệnh-Lệnh của Trung Ương?
Nó hơi tương tự Sinh-Hoạt một Đàn Chiên?
Phải đợi Lệnh Cao, Người Chăn Chiên ban-phát?
Mô-Hình Xã-Hội Cộng, vẫn phiêu-lưu và lạc hướng?
Và VHCS sẽ vấp ngã, trong Hòa-Giải Tình-Người?
Lý-Do Chính là Bộ Óc Kiêu-Ngạo và Tự-Cao..
Hoặc sẽ Đánh Mất Self Esteem* đi, khi Hội-Nhập?
Định-Hướng sẽ dở dang trong Dòng Đời xuôi-ngược..
Thành-Kiến sẽ mênh mông và Kỳ-Thị sẽ bấp bênh..
Văn-Hóa khó hòa-đồng vì, Ý-Hệ Độc-Tài vẫn lung lay?

Vanson – 10/2013

* Self Esteem = chuyển ngữ là Niềm Hãnh Diện.
NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://geography.about.com/od/lists/tp/communistcountries.htm
http://democracy.stanford.edu/Seminar/HowardPostComCivSoc.htm
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/06/20/everything_you_think_you_know_about_the_collapse_of_the_soviet_union_is_wrong

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: