HOW TO COMPROMISE THE TWO BROTHERS OF CHINA?

HÒA GIẢI Ý HỆ QUỐC CỘNG TH-XNCH & ĐÀI LOAN
(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)
Hôm nay Thời Sự VOA loan tin THCS..
Muốn Thảo Bàn Chính Trị với Đài Loan?
Xét lại Lịch-Sử, hai Lãnh Tụ, hai Phe..
Tình Anh Em Quốc-Cộng, một Thời tan tác?
Năm 1950, lãnh-tụ Mao dồn Đường-Cùng Ông Tưởng?
Thầy-Trò Họ Tưởng phải rời bỏ Lục-Địa thân-thương?
Ý-Hệ Xã-Hội đã cắt đứt Tình-Nghĩa Anh Em!
Và Họ Tưởng cùng Đoàn-Quân rời Lục Địa..
Họ đã lập nên một Tân Quốc-Gia Dân-Chủ..
Nền Văn Minh đuổi kịp với Cộng Đồng!
Kinh-Tế, Khoa-Học, Công-Nghiệp đã vượt trội, tiên phong…
Và Cất Cánh bay thành một Rồng Kinh-Tế!
Trong khi Họ Mao, dù nổi-danh trong Lục-Địa,
Nhưng Cái Bụng vẫn lép, cưỡng-bách Toàn-Dân,
Gặp-Gỡ giữa Lãnh-Tụ Trung-Hoa chưa từng thấy bao-giờ?
Y hệt Việt-Nam, Thời-Kỳ ăn Bo-Bo, thời <còn Vùng Kinh-Tế>?
Thời-Cuộc & Cảnh Đời dần dần xoay chuyển..
Khiến HCQ Hoa Kỳ biệt phái Sứ-Giả H. Kissinger?
Chính-Trị gọi TT Nixon Mỹ, Tổng-Thống Đi Đêm?
Nên Thế Tử-Vi làm đổi-thay Tình Anh-Em Quốc-Cộng?
Họ hội-ngộ nhau, 5-6 thập-niên trong Giao-Thương Kinh-Tế..
Và Hôm Nay, phân-xử Nội-Bộ, Ai nắm Thế-Quyền?
Ta tạm xét qua Dạng Tâm-Lý Vợ Chồng?
Sau Ly-Dị khá lâu, Họ có còn Tình-Nghĩa?
Một Trạng-Thái khó khăn, vì Ân-Tình hoàn-toàn Ngăn-Cách?
Hòa-Giải thế nào để Nối được Tình-Cũ, Nghĩa-Xưa?
Tương-tự Trường-Hợp Anh-Em ruột thịt của Nhà Việt-Nam?
Máu-Đổ đã hoang-tàn, còn Tình Đâu mà Hòa-Giải?
Cứ mỗi lần Lãnh Tụ Công-Du ra Hải-Ngoại…
Báo-Chí ồn ào và Dư-Luận Hòa-Giải xôn xao
Vẫn thấy nhiều Đoàn Người <Cờ Vàng ,3 Sọc Đỏ>, Biểu Tình?
Do đó <Dòng Sông Đời> vẫn luôn hai mầu Quốc-Cộng!
Nhìn Thế Cuộc, đã có nhiều lần Đề Nghị,
Thống-Nhất hai Tâm-Hồn và quên Thù-Hận Anh Em?
Nhưng khách-quan phân tích, quả thật rất Khó-Khăn?
Vì Thế-Sự, Toàn-Cầu chưa bao giờ cùng Chung-Lối?
Vì Lý-Do, Óc Tinh-Hoa của các Siêu-Cường Lãnh-Tụ,
Chưa bao-giờ đạt đến được Tình Nhân-Bản thăng-hoa?
Nền Giáo-Dục vẫn còn Chậm-Chạp ở trên Đường?
Chưa tới Đích để Tâm-Hồn Con Người Cảm-Hóa?
Những Thành Kiến vẫn còn nhiều trong Kỳ-Thị?
Nền Văn-Minh Nhân-Loại chưa đạt đến Mức Thăng-Hoa?
Vẫn còn Chờ Bộ-Óc Cấp-Tiến của Toàn-Thể Chúng-Ta?

Tran, Vanson – 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.voatiengviet.com/content/trung-quoc-lai-gay-ap-luc-doi-dam-phan-chinh-tri-voi-dai-loan/1773665.html
http://learning.blogs.nytimes.com/2011/10/25/oct-25-1971-peoples-republic-of-china-in-taiwan-out-at-un/?_r=0
http://www.cuttingedge.org/News/n1313.cfm
http://www.lamp-method.org/ecommons/hunkovic.pdf
http://www.divorce.usu.edu/files/uploads/Lesson2.pdf

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: