CHINA VS USA IN THE CONTEMPORARY CHEST GAME POSITION

TQ-XHCN VS HOA-KỲ TRONG THẾ CỜ HIỆN ĐẠI?
(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)

Chủ Tịch Mao, trong cái Bắt Tay <Ôn Hòa với Mỹ>,
Do Hoàn-Cảnh Môi Trường, mà phải Thích-Nghi,
Tầm Nhìn Rộng Địa-Cầu của Lãnh Tụ Mao,
Quả thật, cũng có cái Thâm của TH-XHCN,
Họ vừa Tiến Lên bằng Sát Vai Phát-Triển,
Vừa Cứu Nguy cho Cái Bụng Lép khổng-lồ?
Lúc bấy giờ lãnh-tụ Gorbachev ỏ bên Nga,
Đã xoay chuyển Trục Ý-Hệ Đấu-Tranh vào Kinh-Tế?
Chính Hạ-Tầng Cơ-Sở làm lung lạc Thượng-Tầng Kiến Trúc?
Nên nẩy sinh Thế Hòa-Giải & Hợp-Tác nhau?
Tuy nhiên, DNA của <XHCN & Dân-Chủ Mỹ>, có khác nhau,
Song TQ-XHCN vẫn bám Lý-Thuyết này làm Cứu-Cánh?
Nếu không, Dân Trung-Hoa ngả Phe Quốc-Gia mất?
Vì ảnh hưởng Dân-Chủ của Lãnh-Tụ Tôn Dật Tiên,
Nền-tảng Dân-Chủ Quốc-Gia, mà Phe CS-Mao đã phá-tan?
Nhất là sau thời Cách-Mạng Văn-Hóa Mao phát-động?
Phe TQ-XHCN quyết dựng lên một Môi-Trường Xã-Hội,
Mà Độc-Đảng Cộng-Sản Mao sẽ toàn trị Nhân-Dân?
Đó cũng là Mô-Hình XH đang ảnh-hưởng Việt-Nam,
Kể cả Bắc-Hàn và vài quốc-gia ngoài Quỹ-Đạo?
TQ-XHCN, vô hình trung, đã khoác vào Sứ-Mệnh,
Lẽ dĩ-nhiên, Lá Tẩy, Đế-Quốc Mỹ hợp-tác tạm-thời?
TQ-XHCN vẫn thấu-hiểu chiêu-thức Dân-Chủ của đối-thủ Hoa-Kỳ,
Song Họ vẫn phải phát huy và Khởi-Động,
Một Siêu-Cường muốn tiến bộ hơn vào Vị-Trí,
Buộc TQ-XHCN phải có một số Cơ-Sở Hạ-Tầng? (CSHT)
Đó là Tài-Nguyên phong-phú Vùng Biển-Đông, cả Hoa-Đông?
Những Nước Cờ TQ-XHCN theo, đương-nhiên đang tiếp-diễn..
Nhưng <Nước Cờ TQ > đã gây nên khá nhiều Sức-Ép?
Cả Vùng Lưỡi-Bò và nhiều Địa-Điểm 5 Châu?
Khi Mỹ xoay trục Địa-Vị mình ở Thái-Bình-Dương,
Nhiều Chuyển-Động gần đây những Liên-Minh đang diễn-tiến..
Chúng Ta thấy như Phillipinnes, Vietnam, Nhật Bản,
Và một số Quốc-Gia liên-hệ Mỹ từ xưa..
TQCS một mặt phải đối-diện Mỹ hôm nay,
Một mặt phải tạo Liên-Minh hầu có lợi?
Mấy ngày qua, TT Lý Khắc Cường Trung-Quốc,
Đi vòng quanh nhiều Nước thuộc khối ASEAN?
Nhà Ngoại-Giao này đặc biệt ve vãn Việt-Nam?
Liên Kết lại <Cái Thế Anh Em> lâu nay, trong Ý-Hệ,
Ông ta quên rằng, Hiện-Nay như hầu tan-vỡ?
Chiến-Tranh 1979, TQCS tàn-hại Dân Việt thế nào?
Vì thế cho nên, <Chiến-Lược của VN>, buộc phải Đu-Giây?
Rất có-thể, đã khiến TQCS, thêm phần Rối-Trí?
Chưa kể, Phillippines đang kiện TQCS tại LHQ?
Và Thế Cờ Thế-Giới đang bất-lợi cho mình?
Cùng nhìn vào Chiến-Lược các Nước ở Thái-Bình-Dương,
Nhiều Chiến-Hạm Mỹ đang tuần tra Vịnh Subic?
Ngoài ra, Bán-Đảo Nam-Hàn, đã tăng-cường Phòng Ngự?
Tuy Mỹ thiếu tiền, song khó bỏ <Vị Trí Siêu Cường>?
Từ TC I, TCII, sau CT-Lạnh cho đến nay..
Kinh-Tế Mỹ vẫn là Đầu-Tầu trong CĐ Thế-Giới?
Tuy Ngân Sách Mỹ có nhiều Lên, Xuống,
Nhưng một điều, Chiến-Lược Dân-Chủ Mỹ rất siêu?
Vì Nó là Hướng Đi thích-hợp nhất cho Toàn-Cầu?
Vì Khối Cộng-Sản đã hơn một lần Tan-Rã?
Đê chọn được một Lập-Trường Chính-Danh trong Ý-Hệ,
Các Siêu Cường buộc phải Định-Hướng Nhân Văn?
Văn-Hóa Nhân Bản là một Hướng-Đích thăng hoa?
Càng Học-Hỏi sâu, Con Người vẫn còn Thiếu-Sót?
Do đó, bất cứ <Liên-Minh nào> trong Cộng-Đồng Thế-Giới
Đi trật Hướng này, sẽ Thất-Bại mà thôi?
Ta chiêm nghiệm những Cuộc Cách-Mạng xưa nay?
Hướng nào cũng đều hướng về TÌNH NHÂN-BẢN?
Mối Giao Lưu 2 Nền Văn Hóa, <Hoa-Kỳ và Trung-Quốc>,
Cần Hòa-Giải Nhau, trong Kỳ-Vọng Hạnh-Phúc Loài Người!

Tran, Vanson – Tháng 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/07/130730_phil_us_china_scs.shtml
http://www.infoplease.com/encyclopedia/people/gorbachev-mikhail-sergeyevich.html
http://www.brookings.edu/US-China‎
http://www.nytimes.com/…/us/…/china-rails-over-us-fiscal-crisis-seeing-its-own-&#8230;
http://www.nytimes.com/…/world/…/with-obama-stuck-in-washington-china-lead&#8230;
http://www.cnn.com/2013/08/29/world/meast/syria-iran-china-russia-supporters/
http://www.marxists.org/history/erol/ncm-5/ray-o-china.htm‎
http://www.scmp.com/…/world/…/think-thrice-striking-syria-china-tells-americ…‎
http://www.heritage.org/…/the-complicated-history-of-us-relations-wit…‎
http://www.todayonline.com/world/…/china-warns-us-japan-australia-not-gang…‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: