Let’s Land On the Earth & Enjoy the Famous Delicacies of Mentality & Materials

Cùng Đáp Xuống Địa Cầu
Thưởng Thức Các Món Ăn
Tinh Thần & Vật Chất
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Ta giả-tưởng, Mình là một Thực-Khách vào Vũ-Trụ,
Ghé hành-tinh Trái Đất thưởng-thức Ít Món Ăn,
Thực Đơn Trái Đất có Vật-Chất lẫn Tinh-Thần,
Phần Tinh-Thần có rất nhiều Món Ăn Tư-Tưởng,
Nào vị Mặn-Ngọt, Chua, Cay, Bùi, cả Đắng,
Hoàn cảnh thôi, Thực-Khách phải chọn mà ăn,
Khi Bình-Minh vừa sáng, trên bàn, Chiêu Đãi-Viên,
Họ đã dọn sẵn Ít Món Ăn cần-thiết,
Thực-khách đương nhiên phải ăn để mà sống,
Rôi bữa Trưa, bữa Tối, đúng lịch trình,
Món ăn Tinh-Thần mà Khách thấy trong Thực-Đơn,
Cũng tùy nữa, tùy Thời-Gian nào Sáng Tạo?
Nhiều Ông Đầu Bếp nổi danh Chế Biến,
Mà nay chỉ còn < một ít Món> ở Trần Gian,
Này nhé, các Đạo <Hồi, Thiên-Chúa, Phật, Do-Thái>, cả Ông Bà,
Tất cả, <đều là Món Ăn Tinh Thần> hiện còn trên Trái Đất,
Phần Tư Tưởng, nói về Thực-Đơn Xã Hội,
<Nay cũng chỉ còn> hai món Tư-Bản Đỏ & Tư-Bản Xanh,
Lẽ dĩ-nhiên, có nhiều Pha-Chế cơ-bản đã biến-chiêu,
Đó là những <Món Nhỏ>, làm vui cho Thực-Khách,
Ví-dụ như, những món Tự-Do, Nhân-Quyền, hay Công Lý,
<Chính là do> Sự Kết-Hợp của nhiều Gia-Vị từ lâu,
Như sau món Phong-Kiến, rồi Dân-Chủ, đến Nhân-Quyền,
Rồi biến chuyển nào Đa-Nguyên hay Độc Đảng,
Rất là khó, cho Tài Năng Chiêu Đãi,
Giới thiệu Khách Hàng nhiều món Xưa Nay,
Tuy-nhiên, Ta tạm dừng ở các món Tinh-Thần,
Liếc mắt sang những món ăn Vật Chất,
Khu vực này, Thực Đơn không kể xiết,
Thực-Khách nào cũng thích, dù Trẻ hay Già,
Dễ làm quên hẳn phần Đạo-Đức lẫn Tinh Thần,
<Nhất là Phụ Nữ, Sắc Đẹp, Bạc Tiền Bạc>,
Dễ lôi cuốn Con Người vào Đam-Mê đắm đuối,
Chưa kể, mấy Ông tham-lam, có thói quen <thích cả ăn Cơm, ăn Phở>,
Thưởng Thức Du-Thuyền cùng Đào đẹp như Tiên!
Đái các, cao sang, thoảng hương vị Channel,
Lóng lánh ánh kim-cương, ngọc ngà, ngây ngất!
Vào Thế Giới của Loài Người thưởng thức,
Như lạc Mê Trận rối khó biết Lối Ra?
Có quá nhiều Quyến-Rũ lôi-cuốn Bộ Óc Ta,
Và những Thực-Phẩm ấy làm Ta nhiều Thành-Kiến,
Những Thành-Kiến đó tạo Chúng Ta Dị Biệt,
Giai Cấp Người được Xếp Hạng thấp cao,
Từ những Định Kiến Xã-Hội lẫn Lòng Tham,
Ta bị mê hoặc trong <Giấc Mơ Đời> nhiều quyến-rũ,
Những Giấc-Mơ cao sinh ra Gian-Manh và Lừa-Đảo,
Không Giúp Đời mà Tham Nhũng chính Mình,
Cho đến một ngày Bao-Tử Thực-Khách bị ung-thư,
Họ mới biết Lòng Tham Đời quá đáng?
Món ăn Tinh-Thần và Món ăn Vật Chất,
Nếu Ăn Tham, Ta bị Bội-Thực là thường,
Rồi Nhiễm Bệnh vào tâm óc, dạ dầy,
Rất Nhậy Cảm, Ta khó lòng Sáng Suốt,
Định Hướng nào trong hai Chiều Tư Bản?
Tư Bản Xanh hay Tư-Bản Đỏ hôm nay?
Trong một Hoang Mang của Giấc Mơ Ngày..
Còn thưởng thức Món Siêu-Hình nào Chính Thống?
Ta mất Lối Đi và Lối Về Nguồn Gốc..
Thực Đơn này của Trái Đất có tuyệt-vời?
Cho Tâm-Hồn & Thân Xác khi rã rời,
Được Tỉnh-Táo lên Máy Bay, <về Hư Vô?>, rời Trái-Đất.

Trọng Thùy Sơn
5/2011

* * *
Translation:

Let’s Land On the Earth &
Enjoy the Famous Delicacies of Mentality & Materials
(Palavering, Social Issue)

Just in fiction, we would be Customers travelling in the Universe, landing on The Earth to enjoy some of its Famous Mental and Material Delicacies. The Mental Delicacies are composed various Ideologies, including their different tastes: sweet, tasty, salty, sour, peppery or hot, and bitter.
It has been depended even on various different situations, with limited choice, Customers have to select them, eating for living. Then, the breakfast, the dinner are served in time for their schedule. When dawn begins, Customers see on their table’s necessary meals served by stewardesses. Naturally, Customers need to consume for their daily energy. Their remaining chosen meals in their Menu have been created depending on certain time of creation by Famous Cooks who have modified famously on Earth.

Here they are Muslim, Christianity, Buddhism, Zionism, and even Ancestorism… All are Mental Foods being remained on Earth. For another Social Ideological Part, the Menu today has been only printed two items: The Blue and the Red Capitalism. Absolutely, other sub organic items have been modified to please Customers. For example, Freedom, Human Rights or Justice. Why so? They have been combined different Ingredients for a long time. For example, after the Dish of Feudalism, we have Democracy, then today the Issue of Human Right or Justice. Other viewpoints are Pluralism or Totalitarianism excluded.

Really, it’s so difficult for the Stewardess Talent when introducing the Old and the Modern Items along with time. However, if we’d better stop looking for the Mental Dishes, we review the Material Dishes. In this group, there are so many uncountable items and even old and young Customers like very much. These Items, in fact, will make Mankind forget their Morality and Intelligence easily, particularly Beauty, Women, and Money that have been attracting Mankind into deeper and deeper passions.

We haven’t included Gentlemen who have a social bad habit, even obtaining a wife but still loving a dating girl in unforgettable travel tours on Loving Boats with her, a wonderful souvenir out of their families. Her perfume of Channel is perfect mixed in her glinting light diamond & pearl jewelries make them an everlasting dream for ever. Entering the World of Mankind to enjoy several things would forget our Out Gate to return home because several wonders have tied our brain into magnificent attractiveness.

The above-mentioned famous dishes of the Earth have also formed our thinking with several Social Prejudices which have been causing various Social Differences. Our Human Beings are mechanically classified into various high and low Classes. From these Social Prejudices, we’ve been brainwashed with Greediness, we are drowning into the Wonderful Life Dream without awakening to the last minute. The high dreams cause a lot of Malice and Cheatings that can’t help mankind but corrupt themselves. Until the Customers’ stomach is found with several symptoms of Ulcer or Cancer, they recognize their very excessive enjoyment in this life.

The Food for our Mentality and for our Material Need, if over eating, we could be in trouble with our stomach. Besides, several other diseases could infiltrate into our body, make us stupid and less intelligent. So which direction will we choose today between the two kinds of Capitalism, Blue or Red? For our other Enjoyment in our Metaphysic Lights, which One do you select? While the Earth’s Menu is so wonderful and confused, we’ve lost our even origin. When our Mental and Physical Energy is broken, how can we become recovery, being intelligent enough to board on our Plane to take off this Earth to return to No Where?

Vanson Tran – 5/2011
Tham Khảo/Refernces:
http://www.youtube.com/watch?v=ZQGJnE8Y6n8
http://www.evolutionary-metaphysics.net/politics_and_religion.html
http://xa.yimg.com/kq/groups/3862374/1927339467/name/BinLadenChet-LGB.doc
http://en.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden
http://www.adc.org/index.php?id=247
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Golden_Age
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: