IS THE DICTATORIAL ROAD GRADUALLY DESTROYING YOUR COUNTRY?

CON ĐƯỜNG ĐỘC TÀI SẼ TIÊU DIỆT DẦN QUÊ HƯƠNG BẠN?
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Trong một Bài trước, Chúng-Ta nói Dạng Độc-Tài,
Là Chất Gene hay DNA từ Kiến-Năng Văn-Hóa?
Tại Việt-Nam, nếu được mổ xẻ kỹ <Bộ Óc Nhà Lãnh Tụ>,
Tôi nghĩ rằng Bộ Óc DNA-CS chế-ngự kinh-niên?
7 thập-niên rồi, Óc Văn-Hóa có Bướu Ung-Thư ..
Khó tháo gỡ và đang cản đường Tiến-Hóa?
Đúng như Cụ Lý Quang Diệu Singapore tuyên-bố,
Phải đợi-chờ, các vị Lãnh-Đạo Cộng-Sản già đi..
Dạng Độc-Tài, sớm muộn, rồi sẽ Đi Qua,
Thế Hệ Trẻ, may ra , có Ngày Đổi Mới?
Theo tôi, kề cả bên Trung-Hoa Cộng Sản,
Chất DNA Ung-Thư Văn-Hóa CS vẫn hoành hành?
Ba nền Văn-Hóa Cộng, THCS, VNCS, Bắc Hàn..
Đều Nhiễm-Độc chất DNA Ung Thư Văn Hóa!
Do đó mà Dạng Độc Tài hay Độc-Tài Toàn-Trị..
Còn kéo dài tại ❤ Nước này> một ít lâu..
Trong khi đó, Bộ Óc lý-luận vẫn quẩn quanh..
Mất Hướng-Chính tiến hơn, cho cái nền Ý-Hệ?
Do đó trong Cung-Cách Điều Hành Quản Trị..
Không Tiêu-Chuẩn nào & Chất Lượng tan mau?
Người Cán-Bộ nhiều Lý Tưởng của năm xưa..
Sẽ mất hết Niềm-Tin và rơi vào Lạc-Lõng?
Thực-Tế sẽ cuốn hút Họ vào Vong-Thân Vật-Chất..
Lắp lại Tiến-Trình Tư-Bản Tích Lũy ngượng ngùng?
Bằng Tham Nhũng , không sáng-tao, rất mông lung?
Theo Chỉ-Thị một Bức Tranh Đời mờ ảo?
Từ Địa Vị ưu-tiên, Ăn Trên Ngồi Chốc..
Họ đang vận-hành một Lịch Sử bâng khuâng?
Họ chờ đợi Kết-Cuộc Chết, một Số Không?
Vì Họ biết Con Đường Đi đã lạc?
Nó không Tưởng dần và đang tan biến?
Người Hậu Chiến-Sĩ Cách-Mạng có cảm thấy Đơn-Côi?
Bạn Hành Sử lạc lõng thiếu Hướng Đi?
Khi Bộ Óc một chiều, chất Gene bế-tắc?
Mầu Đen Tối của Phản-Hồi từ Quần Chúng?
Nỗi Cô Đơn từ Khoảng Trống không cùng?
Khi Tầm-Hồn Lý Tưởng suy lý viển vông..
Ý-Thức Hệ CS trở thành Vũng-Lầy đông đặc!
Óc Sáng Tạo kêu Bạn Quay Về Dân-Tộc?
Khát-Vọng Toàn Dân mới đích thực Hướng Đi?
Bạn hãy quay về trợ-giúp những Đóa Hoa..
Đang sắp nở trong Lòng Đàn Con Trẻ!

Vanson – Tháng 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/10/131018_vn_ly_quang_dieu_view.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: