WHAT IS THE CHARACTER OF A DICTATORSHIP?

TÍNH ĐỘC TÀI HAY KHÔNG ĐỘC TÀI
(Thơ phiếm luận, xã hôi)

Thường thì trong mỗi Gia-Đình đều khác biệt,
GĐ Miến, Việt, Miên, Lào, Mã-Lai-Á, Thái Lan…
Khu vực Đông Nam Á, cả nước Tân-Gia-Ba,
Chg ta thấy Tính Độc-Tài nhiều khác biệt?
Ở Miến, dạng Độc Tài có từ thời Quân Phiệt,
Ở Việt-Miên-Lào, dạng Độc-Tài từ Cộng-Sản mới đây?
Mã-Lai-Á và cả nước nhỏ Tân Gia Ba,
Dạng Độc Tài lại có phần thoải mái?
Việt Nam, Thái-Lan như cố theo Tân Gia Ba đấy?
Song Chất-Lượng Chính-Quyền cũng tựa một Giống Cây,
Phân tách kỹ, mọi Chính-Quyền đều có DNA?
Khi lớn lên, chất Gene hay DNA xúc tác..
Nhà Giáo-Dục và Xã-Hội-Học thường hay mổ xẻ..
Xem Yếu-Tố nào đã cô-đọng Chất Độc Tài?
Chất Lượng Độc Tài cũng khác biệt xưa nay..
Ví dụ chữ Tyrant và Dictator có nghĩa hơi khác?
Tiếng Việt mình chưa tiến cao đến mức Hàn Lâm Viện,
Thế cho nên cứ phải mượn cách Tầm Nguyên,
Trong Sách Vở hay trong hoàn-cảnh nhân văn,
Ví dụ từ Độc-Tài, hay Độc-Tài Toàn-Trị?
Từ Độc-Tài rất khác với Từ Dân Chủ?
Rồi cũng từ những Định-Nghĩa tơ lơ mơ..
Nều không phân tách, thảo luận nhiều giờ..
Ta góp lại rồi mong nguồn Giải Thích?
Nhiều thập-niên, Nước Việt mình khát khao Dân-Chủ?
Tuy chưa xong, sao Dân-Chúng An Phận rồi?
Phải chăng trong Ngôn Ngữ lẫn Tuyên Truyền?
Có một Bùa Phép biết làm Ôn Hòa Dân Chúng?
Về thăm Quê-Hương, thực-sự ko nhìn ra Dân-Chủ?
Suy-nghĩ cùng, tôi nhận ra là Dạng Độc-Tài,
Trong Dòng Bạn Hữu quen biết lãn Họ Hàng,
Họ vãn vỗ ngực, Quê Nhà theo Dân-Chủ,
Hôm tôi giã từ Quê từ Phi-Trường Tân-Sơn-Nhất,
Họ khuyên tôi lần sau đừng nói (Chính Trị ở Việt Nam),
Và ngay trong Emails, Internets, cũng tránh mau..
Những Bình-Luận về Độc-Tài hay Độc-Tài Toàn Tri!

Tran, Vanson – 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO LIÊN HỆ:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dictator
http://www.forbes.com/sites/…/how-dictators-come-to-power-in-a-democracy/‎
http://www.howstuffworks.com/dictator.htm‎
http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/angrif13.htm‎
https://gcps.desire2learn.com/…/10DictatorAndAbsoluteMonarch_print.h…‎
http://www.imdb.com/title/tt1645170/‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: