THE INFRA STRUCTURE WILL FORM THE SOCIAL IDEOLOGY, FOLLOWING MARX?

NÓI THEO MARX, HẠ TẦNG KINH TẾ SẼ QUYẾT ĐỊNH?
(Thơ Phiếm Luận, Kinh Tế, Xã Hội)

TQCS vừa hô hào Cộng Đồng Thế Giới,
Xì Mỹ ra và thay-đổi uy-tín đồng Đô-La?
Mỹ vừa bị Sốc, nghiêng-ngả Tiền-Bạc trong Nhà?
Anh Em khục khặc, giữa Cộng-Hòa và Dân-Chủ?
Xem ra Họ Ghét nhau <vì Túi Hầu Bao> cạn quá?
Công-Nợ lại nhiều, thúc đến Đít chưa hay?
Ai bảo TQCS bỏ 1,260 tỷ cho Mỹ vay?
Ăn Lãi-Suất và hàng năm Con Số bộn?
Không những TQCS, mà cả Nga, Nhật Bổn..
Tổng-Cộng Toàn-Cầu, trên 10 Nước cho Mỹ vay..
Nhưng Động Lực Tại Sao cho Mỹ vay?
Như Bài-Trước, tôi ví Mỹ như Chúa Chổm?
Mỹ vay vì nền Kinh-Tế Mỹ là Bá-Chủ?
Chỉ nói riêng khía cạnh Đồng Mỹ-Kim thôi,
Cả Thế-Giới vẫn chỉ Mua Vàng & Mỹ Kim?
Sao không mua Đồng Nguyên hay Tiền Úc?
Theo tôi, một Yếu-Số do nền Kinh-Tế Mỹ,
Nền Tảng vững vàng đã có nhiều thập-niên?
Lại đúng như Marx đã viết tự Chương Đầu..
Chính là Hạ-Tầng CS chi phối TT Kiến-Trúc?
Vì các Chương Sau, Marx ko còn bình-tĩnh?
Loạng quạng viết bừa như Giai-Cấp Đấu Tranh?
LBSV, TQCS, mấy Nước, vì thế cho nên,
Đều đã Xét Lại, Ngả theo Thị-Trường Kinh-Tế?
Trong bao lâu, Vững Mạnh Nền Kinh Tế,
Siêu-Cường nào cũng có thể Kiến-Trúc Tượng Tầng?
Phải hiểu là Dạng Chính-Trị thích-hợp Toàn Cầu?
Nếu Chg Ta đặc-biệt quan tâm vào Thực-Tiễn?
Đồng Ý rằng Muốn Tiến-Thân, Ta cần Phát-Triển..
Muốn Vai-Trò Bá-Chủ của Thế Giới, của nền Văn-Minh?
Phải Hội-Đủ một số Điều-Kiện thật tối cần..
Theo tôi, thứ nhất, Tri-Hành nhắm vào <Tình Nhân Bản>?
Có khả-năng đưa Toàn-Dân vào mức An-Toàn Lạc-Phúc?
Đại khái như phác-họa trong Bản Tuyên-Bố Nhân-Quyền..
TQCS nên hỏi lại, thứ nhất, Tri-Hành?
Nhiều Tham-Vọng Lợi-Quyền, dẫn đến nhiều Thất Bại?
Vừa mới đây, hành-vi Vẽ Đường Lưỡi-Bò đấy!
TQCS hiểu rồi, Điều Chỉnh cũng khó khăn?
Còn khá nhiều Lãnh Vực khác của Nhân-Văn..
Như Ngôn-Ngữ, Kiến-Năng, Cách Giao-Lưu & và Khoa-Học..
Một khi Tư-Cách mình được Cộng-Đồng công nhận,
Sẽ có Đồng Thanh & Đồng Khí Tương-Cầu?
Hy vọng rằng Hướng Thế Giới đại đồng…
Sẽ chuyển hoán bằng Tri-Hành Tình Nhân Bản?
Kinh-Tế Mỹ vẫn là nền Kinh Tế Chuẩn,
Mà Toàn Cầu vẫn phải Hợp Tác nhau?
Nếu lăng quăng mà lại Chia Rẽ nhau?
Cấu Trúc Kinh-Tế Địa Cầu có khi Loạn?
Con Đường Sáng là Con Đường Hợp Tác?
Xin Bác Tập Cận Bình hãy sáng-suốt hơn!

Vanson Tran – 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/de-americanisation-vh-nxn-10162013094458.html

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: